Souhrn faktů k masové vraždě v Parklandu na Floridě

Dne 14.2.2018 vešel do budovy školy v Parklandu na Floridě 19 letý bývalý student, rozhodil na chodbě plynové granáty, aktivoval požární hlásič a následně zahájil střelbu do vybíhajících studentů a učitelů. Zavraždil sedmnáct osob a dalších čtrnáct zranil (z toho jsou dvě v kritickém stavu). V tomto článku shrnu fakta, která jsou o daném případu již známa.

Studenti vyvádění ze školy po střelbě v Parklandu. Zdroj: wired.com

Marjory Stoneman Douglas High School je „bezzbraňovou zónou“

Na Floridě platí zákaz nošení zbraní ve všech základních a středních školách.

Zatímco v ČR nálepky s přeškrtnutou zbraní (v bankách, na poštách, atp.) nemají pro legální držitele zbraní žádný zásadní význam, tak v USA porušení „gun free“ zóny představuje trestný čin.

Dle Johna R. Lotta, prezidenta Crime Prevention Research Center, si vrahové vybírají právě tyto bezezbraňové zóny, protože zde mohou očekávat bezbranné oběti. 98% masových vražd spáchaných střelnou zbraní v USA od roku 1950 se stalo právě v „gun free zones“.

Pachatel byl ze školy vyloučen za jednání mající znaky trestného činu, které ale škola nenahlásila policii

Marjory Stoneman Douglas High School v roce 2013 zahájila program, jehož cílem bylo odklonit se od dosavadní praxe „nulové tolerance“, podle níž byly přestupky a trestné činy studentů hlášeny policii. Nově se policii měly hlásit pouze ty nejzávažnější případy, přičemž všechny nenásilné přestupky a trestné činy (včetně drogových) měly být řešeny bez policie.

Pachatel ve škole dříve studoval, přičemž byl problémovým žákem: po řadě problémů zahrnujících bitky a nošení nábojů vedení školy rozeslalo email, v němž na něj upozornilo zaměstnance s tím, že je mu zakázáno do školy chodit s batohem. Po té, co začal vyhrožovat studentům, byl ze školy vyloučen.

Byť je vyhrožování trestným činem, tak dostupné informace nasvědčují tomu, že škola v souladu se svou snahou o omezení počtu zatýkaných studentů neinformovala policii.

Zvláštní škola pachatele odmítla, původní jej zpět také nevzala

Více než rok před spácháním vraždy byl pachateli doporučen přesun do zvláštní školy. Pachatel přesun odmítl, nicméně i tak měl podle pravidel dostat podporu od asistenta pro žáky se zvláštními potížemi, což se ale nestalo.

O několik měsíců později se pachatel přece jen přihlásil k zápisu na zvláštní škole. Ta jej dle předpisů měla přijmout do třiceti dní, ale místo toho mu oznámila, že bude dalších šest týdnů přezkoumávat důvody pro jeho umístění zde. Aby mohl začít přezkum, tak by se ale pachatel musel přihlásit zpět na původní školu. Tam mu zase řekli, že na přihlášení je příliš pozdě, a má počkat až na další školní rok.

O tři dny později došlo k spáchání útoku.

Úřad sociální péče shledal, že pachatel trpí poruchou chování a chce koupit zbraně, ale nic z toho nevyvodil

Rok před útokem pachatele prošetřoval úřad sociální péče. V rámci šetření vyšlo najevo, že se budoucí pachatel trpěl sebepoškozováním (řezné rány na ruce), na batohu měl nacistické symboly a rasistické nápisy, a plánoval si pořídit zbraně.

Úřad šetření uzavřel s tím, že vyhodnocení rizik je „nízké“.

V průběhu sedmi let policie zasahovala v pachatelově domě 39x

Během sedmi let předcházejících vražednému běsnění policie ve vrahově obydlí zasahovala celkem 39x. Mezi důvody zásahu bylo „psychicky nemocná osoba“, „násilí na dítěti/starší osobě“ a „zmizelá osoba“. 

Jak místní policie, tak i FBI byly upozorněny na to, že se pachatel chystá zabíjet

V únoru 2016 místní policie (úřad šerifa v okrese Broward) obdržela anonymní oznámení, že pachatel na Instagramu postoval své fotky se zbraněmi, přičemž v komentářích oznamoval odhodlání „vystřílet školu“. Informace byla postoupena Scotu Petersenovi, policistovi sloužícímu v dané škole.

V listopadu 2017 obdržela místní policie oznámení, že daná osoba shromažďuje nože a zbraně za účelem útoku na školu. Policista, který oznámení přebíral, tak oznamovateli doporučil, aby kontaktoval úřad šerifa v okrese Palm Beach, a dále s tím nic nedělal.

Celkem místní policie přímo v souvislosti s budoucím pachatelem obdržela 23 telefonátů . V souvislosti s tím jsou dva policisté vyšetřovaní pro možné zanedbání povinností.

V lednu 2018 neidentifikovaná osoba, zřejmě člen rodiny, FBI velmi detailně popsala svou obavu, že se pachatel chystá zabíjet. Přitom je také odkázala na jeho profil na Instagramu, na kterém se fotil se zbraněmi, v převlečení za člena ISIS, a také zde psal „chci zabíjet lidi“. Dále se, podobně jako polský terorista Brunon Kwiecien (kterého polská tajná služba zastavila), chvástal, že bude úspěšnější než masoví vrazi předním.

Těmito oznámeními se nikdo nezabýval, resp. nebyly postoupeny lidem příslušným k dalšímu šetření.

Detailní překlad hovoru oznamovatelky s FBI přinesly Lidové noviny.

Pachatel koupil některé zbraně legálně, přičemž prošel standardní prověrkou

Pachatel koupil většinu svých zbraní legálně v obchodech se zbraněmi. V rámci nákupu musel projít standardní bezpečnostní prověrkou „background check“. V jejím rámci musí kupující předložit průkaz totožnosti a vyplnit zvláštní formulář. Obchodník následně zašle informace ve formuláři FBI, která v databázi ověří informace o žadateli a dá obchodníkovi vědět, zda-li mu může prodat zbraň. Zákony USA jsou v jedné věci mnohem přísnější než v ČR – v případě odsouzení za jakýkoliv trestný čin, za který lze uložit více jak rok odnětí svobody, neumožňují držení zbraně až do smrti.

V databázi FBI však v případě pachatele nebyly žádné informace, které by mu bránily v nákupu zbraně. Vyhrožování, pro které byl vyloučen, škola policii nehlásila. Dřívější zásahy v jeho bydlišti také nevedly k jeho trestnímu stíhání. Když bylo policii a FBI nahlášeno, že se chystá zabíjet, tak s tím nikdo nic nedělal.

Pachatel mohl legálně nakupovat pouze dlouhé zbraně – pistoli lze na Floridě v obchodě legálně pořídit až od 21 let věku.

Pachatel měl také 3 nelegální zbraně

Pachatel použil při vraždění svou legálně drženou samonabíjecí pušku Smith & Wesson M&P 15 (typ AR-15). Při střelbě používal pouze desetiranné zásobníky. Kromě ní vlastnil řadu dalších zbraní, včetně pušky typu Kalašnikov.

Kromě několika zbraní, které vlastnil legálně, měl také tři nelegální zbraně.

První policista na místě nijak nezakročil

Již 40 vteřin po začátku střelby před školu dorazil první ozbrojený policista, Scott Peterson (stejný, kterému byla v únoru 2016 postoupena informace uvedená výše). Ten se schoval za betonový sloup a zůstal na místě dalších šest minut. Policejní předpisy přitom nařizují v případě aktivního střelce zasáhnout na místě okamžitě (podobně byly upraveny také české policejní postupy v souvislosti s případem v Uherské Brodě, kde policie čekala několik hodin, byť věděla, že podezřelý již postřelil několik osob; do restaurace následně vstoupila až když pachatel spáchal sebevraždu; nikdo uvnitř nepřežil).

Podle informací z následného vyšetřování Scott Peterson do budovy školy ten den vůbec nevstoupil – ani když na místo následně dorazily posily a začala evakuace studentů. Formálně byl přitom přiřazen především k chránění studentů Marjory Stoneman Douglas High School. V následujících dnech Scott Peterson podal výpověď a opustil službu. Díky odslouženým rokům má nárok na výslužné ve výši $8,702.35, tedy přibližně 200.000 Kč měsíčně.

Střelba trvala celkem 4 minuty, po kterých se pachateli zasekla puška. Odhodil ji, vmísil se do davu utíkajících studentů a podařilo se mu utéct ze školy ven.

Video nezásahu Scota Petersona.

Velitelka operace vydala rozkaz nevstupovat dovnitř, v rozporu s pravidly postupu

Velitelka policejní operace, kapitánka úřadu šerifa Jan Jordan, na místě vydala policistům rozkaz nevstupovat do budovy a vytvořit kolem ní bezpečnostní kordon. Takový rozkaz je přitom v rozporu s tréninkem policie a předpisy postupu proti aktivním střelcům, podle nichž je naprostou prioritou okamžitě konfrontovat pachatele, a nikoliv pouze obklíčit budovu. Paradoxně budovu do budovy školy nevstoupili jako první Parklandští policisté (na místě 4 minuty po začátku útoku), ale policisté z vedlejšího Coral Springs. Ti dorazili 11 minut po začátku útoku, a bez váhání po příjezdu na místo proběhli skrz „kordon“ parklandských (browardských) policistů. Uvnitř následně omylem zatkli jiného studenta, jehož oblečení odpovídalo popisu pachatele.

Podle závěrů následného vyšetřování Jordan na místě působila „snově“ a „v hypnotickém stavu“, podle vyjádření některých policistů bylo zřejmé, že vůbec netuší, co má dělat.

Rozkaz nevstupovat dovnitř Jordan dala v 7. minutě po začátku útoku, tedy již ve chvíli, kdy se pachateli zasekla jeho puška, a ten se vmísil mezi studenty a opustil budovu. Přesto, o zaseknutí zbraně policisté v té chvíli nevěděli, a hlavně dodržení standardních postupů mohlo přispět k jeho rychlejšímu zatčení a rychlejšímu zahájení poskytování první pomoci zraněným.

Jordan před Parklandem působila v útvaru zaměřeném na doručování soudních obsílek.

Bezpečnostní kamery ukazovaly obraz s 20 minutovým zpožděním

Bezpečnostní kamery ve škole ukazovaly obraz s 20 minutovým zpožděním. V průběhu policejního zásahu tedy ochranka směrovala zásahový tým na místa, kde se pachatel už 20 minut nenacházel.

To umožnilo pachateli, kterého ochranka identifikovala hned při zahájení útoku, zajít si koupit pití do nedalekého občerstvení Subway a následně do McDonald’s, poblíž kterého byl pak zatčen.

Zatímco raněné děti umíraly, tak policie odmítala dovnitř vpustit zdravotníky

Michael McNally, který na místě velel záchranářské operaci, žádal celkem šestkrát o to, aby bylo do budovy umožněno vstoupit speciálním týmům záchranářů a policistů (šlo o dva týmy speciálně vycvičené právě na podobné situace skládající se ze tří záchranářů a tří policistů, jejich úkolem je vstoupit na místo útoku v době, kdy je útočník buďto lokalizován nebo utekl, ale doposud nebyl dopaden).

Pokaždé mu ale vstup zakázala velitelka policejní operace, Jan Jordan z oddělení místního šerifa. Zamítnuty byly i požadavky na vstup, které McNally vznesl po zatčení pachatele.

Střelba pachatele ve škole zasáhla 34 osob. Při poskytnutí první pomoci u podobných zranění je přitom naprostou prioritou rychlost zásahu s cílem zastavit masivní krvácení.

Dovnitř budovy policie poslala paramediky zásahové jednotky, ale není jasné, kolik a v jakém čase. Místo aby byla první pomoc poskytována na místě, tak policisté se snažili zraněné dostat rychle před budovu, přičemž k převozu z campusu používali i golfový vozík.

Není jasné, zda-li by poskytnutí včasné pomoci mohlo snížit počet obětí. 15 osob zemřelo na místě, další dvě později v nemocnici.

Vyhazova některých pracovníků školy

V návaznosti na výsledky šetření případu 26.11.2018 byl oznámen přesun dosavadních tří zástupců ředitele Jeffa Morforda, Winfreda Portera Jr. a Denise Reeda, stejně jako bezpečnostního pracovníka Kelvina Greenleafa, k plnění administrativních úkolů na různých jiných školách v místním okrese. Jako důvody přesunu byly uvedeny problémy při komunikaci v průběhu útoku a především přehlížení náznaků hrozby ze strany pachatele v době před útokem.

Někteří učitelé proti rozhodnutí odvolat tyto zaměstnance uspořádali protest. Nelíbilo se jim zejména odvolání Portera, u nějž se předpokládalo, že bude novým ředitelem školy.

K programům zaměřeným na odhalování rizikových žáků a následnou práci s nimi si můžete přečíst v detailu v článku: Masové vraždy – vražedná subkultura a intervence.


Komentář zbrojnice.com:

Podobně jako v případě dvou českých masových vrahů (exploze ve Frenštátu, střelba v Uherském Brodě) vedla také k tomuto případu velmi dlouhá řada stupňujících se náznaků blížícího se neštěstí. Stejně jako u těchto dvou českých případů i floridského pachatele policie opakovaně „řešila“, ale nikdy jeho jednání nepřikládala takový význam, aby přetrhla řetězec vedoucí až ke konečnému vražednému běsnění.

Veřejná debata se bude nyní soustředit na otázku regulace zbraní v USA; málokdo se ale zeptá, zda-li může pomoci více zákonů tam, kde nejsou dodržovány ty již existující. Ať už jde o neschopnost policie a FBI nebo fakt, že pachatel vlastnil také tři zbraně nelegálně.


Související:


EDIT: 2.3.2018 doplněny informace o použitých zásobnících, zaseknutí vrahovy zbraně. Zdroj: National Review

EDIT: 29.3.3018 doplněny informace o šetření úřadu sociální péče. Zdroj Washington Post

EDIT: 29.3.2018 doplněno video s nezásahem Scota Petersona

EDIT: 3.6.2018 doplněna informace o rozkazu policistům nevstupovat dovnitř. Zdroj: Miami Herald

EDIT: 3.6:2018 doplněna informace o nevpuštění zdravotníků. Zdroj: Miami Herald

EDIT: 19.8.2018 doplněna pachatelova anabáze se zvláštní školou. Zdroj: reason.com

EDIT: 15.11.2018 doplněna informace z vyšetřování chyb při zásahu parklandské policie. Zdroj: Miami Herald.

EDIT: 1.12.2018 doplněna informace o vyhazovu zástupců ředitele, bezpečnostního pracovníka. Zdroj: CNN

K redakční politice zbrojnice.com patří nepoužívání jmen a fotografií pachatelů hromadných vražd, kteří často své běsnění konají s cílem dosáhnout proslulosti.

Sdílejte:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *