Červenec 2018

David Davis, britský ministr pro brexit, který na svou funkci rezignoval 8. července 2018 pro nesouhlas s plánem podřídit klíčové části britské ekonomiky pravidlům Evropské unie i po jejím opuštění, v článku pro Financial Times, 15.7.2018: Způsob, jakým jsou vytvářeny zákony, je hlavním ukazatelem fungující demokracie. Pokud zákony určuje parlament, máme demokracii, v opačném případě…

Read More Citát dne – D. Davis: hlavní ukazatel fungující demokracie

Jižní Afrika zvažuje zpřísnění místní zbraňové legislativy. Kromě omezení počtu zbraní a zpřísnění předpokladů pro udělení licencí pro vícero zbraní návrh nové legislativy počítá také se zavedením registru obsahujícího forenzní data, podle kterých by na základě vystřelené nábojnice a střely mělo být možno identifikovat nově vyráběné a dovážené zbraně. Kromě významného zvýšení ceny nových zbraní…

Read More Forenzní balistika jako důkazně defektní věda

Don Smith a Nathan Taylor, dlouholetí pracovníci autoopravny Schlenker Automotive v Rockledge, Florida, a oba ozbrojení držitelé povolení ke skrytému nošení zbraně, zrovna 24. října 2017 opravovali auta, když se z ulice před opravnou začala ozývat střelba. Smith se svým Rugerem .380 vykoukl ze dveří, a viděl na parkovišti ležet v krvi své dva spolupracovníky.…

Read More Čestná zmínka: Don Smith & Nathan Taylor

Jižní Afrika přijala na počátku milénia nový zákon o zbraních č. 60/2000. Zákonná úprava je v mnoha ohledech přísnější než v České republice. Na rozdíl od většiny světa nicméně alespoň umožňuje držení a nošení jedné pistole pro účely sebeobrany – pokud držitel splní přísné podmínky vydání licence a úřady shledají, že je to nezbytné pro ochranu života…

Read More Jižní Afrika III: legální držení zbraní v zemi

Ústavní soud Jižní Afriky 7. června 2018 přijal přelomové rozhodnutí, v důsledku kterého by až 300.000 doposud legálním držitelům měly být zkonfiskovány jejich zbraně. Kořeny celého případu sahají zpět do roku 2000, kdy byl přijat nový zákon o zbraních, který změnil délku platnosti a způsob udělování licencí k držení zbraní. Finální rozhodnutí ohledně ústavnosti některých ustanovení tohoto…

Read More Jižní Afrika II: 300.000 legálních držitelů čelí konfiskaci zbraní

Vždy ozbrojená violoncelistka Sonette Selzer vysvětluje život na farmě v Jižní Africe v neustálém strachu z vražedného přepadení, Daily Mail, 10.9.2009: Je to velmi únavné, ale i na zahradě před domem si musíte být stále vědomi svého okolí a co se kolem vás děje. Nikdy si nesmíte přestat dávat pozor. S manželem spíme každý v…

Read More Citát dne – S. Selzer: nikdy nepolevit v bdělosti

Jižní Afrika je dlouhodobě známá jako země zmítaná extrémním kriminálním násilím. Pro řadu obyvatel, ať už v metropolitních oblastech, nebo na odlehlých farmách, představuje držení a nošení zbraní jediný spolehlivý způsob ochrany. Nyní nicméně statisícům legálních držitelů zbraní hrozí jejich konfiskace v důsledku změny zákonné úpravy v roce 2004, kterou nyní konečným rozsudek posvětil místní ústavní soud. V tomto…

Read More Jižní Afrika I: země na pokraji občanské války

Misionář Charl van Wyk se v neděli 25. července 1993 modlil v kostele St. James v Kapském městě, když dveře rozrazili čtyři členové militantního křídla Panafrického kongresu a na modlící se věřící naházeli ruční granáty M26 a zahájili palbu z útočných pušek R4 (jihoafrické varianty Galil ARM). Zatímco zbytek věřících se vrhnul k zemi, van…

Read More Čestná zmínka: Charl van Wyk

Žurnalista T. Bierman strávil s německou spolkovou (federální) policií jednu z nocí, během nichž policisté „prosazovali“ bezzbraňovou zónu v berlínských vlacích a na nádražích tím, že prováděli rozsáhlé osobní prohlídky náhodných cestujících. Někteří si T. Biermanovi začali stěžovat: „Proč policie pořád prohledává jen lidi, kteří nikdy nic neudělali? Vždyť stačí, aby vyšli do parku [před…

Read More Citát dne – T. Bierman: na dealery spolková policie nemůže