Listopad 1, 2018

Počty držitelů zbrojních průkazů jednotlivých kategorií. Počty držitelů zbrojních průkazů jednotlivých kategorií.

Sérii textů o trendech civilního držení zbraní v České republice ukončíme dvěma grafy, které shrnují trendy v detailu popsané v jednotlivých předchozích článcích. V dlouhodobém horizontu jsou zřejmé následující trendy: Významný nárůst sběratelů zbraní a sportovních střelců. Významný pokles lovců, který zastavila až změna zákona v roce 2014, podle níž k nabytí zbrojního průkazu této…

Read More Trendy civilního držení zbraní v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů