Zahraničí

Mezi záplavou informací a dezinformací týkajících se masových vražd a protestů za zpřísnění zbraňové legislativy vyčnívá řešení, ke kterému se uchýlily školy v okrese Blue Mountain, region Schuylkill v Pensylvánii. Do školních tříd zde byly umístěny dvacetilitrové kýble naplněné říčními kameny jakožto možnost poslední záchrany pro žáky, kteří by jimi měli házet na případného masového vraha. Ani…

Read More USA: kameny proti masovým vrahům ve školách

Británie v současnosti čelí obrovskému nárůstu kriminality. Mezi již „standardními“ nárůsty znásilnění, loupeží a vloupání vyčnívá trestná činnost se střelnými zbraněmi (především těmi již zakázanými), útoky noži (které jsou již také zakázané) a v poslední době také útoky kyselinou. Britský zákonodárce však nezahálí, a již připravuje řešení. A když už se bude zase zakazovat, tak při jednom…

Read More Británie: další zbraňové zákazy

S přibližně 55.000 oběťmi vražd ročně patří Brazílii smutné světové prvenství. I v přepočtu si s 26,74 vraždami na 100.000 obyvatel udrží 14 místo (ČR: 0,75; 193 místo). 71% vražd v Brazílii je spácháno pomocí střelné zbraně. Pouze 5-8% vražd je objasněno (ČR: 97%). Zbraňová legislativa je přítom v současnosti velmi restriktivní, a to i ve srovnání s většinou evropských…

Read More Brazílie: uvolnění zbraňové legislativy předmětem volební kampaně

Ross Kemp nyní při natáčení seriálu Extrémní svět sleduje práci britských policistů a jejich připravenost čelit ozbrojeným gangům: Natáčení v Birminghamu bylo více šokující, než v Afghanistánu … oblékám zde stejnou neprůstřelnou vestu, ve které jsem natáčel v Sýrii. Zdroj: Daily Mail Související: Británie: vysoký nárůst trestné činnosti páchané se zbraněmi

Read More Citát dne – R. Kemp: Do Birminghamu v neprůstřelné vestě

Británie je často odpůrci civilního držení zbraní považována za vzor lepší společnosti. Od roku 1988 jsou zde zakázány všechny dlouhé zbraně se středovým zápalem fungující na principu pumpy a samonabíjecím. Od roku 1997 jsou zde zakázány všechny krátké zbraně (pistole a revolvery). Občané tedy nejenže nemají možnost tyto zbraně nosit pro sebeobranu, ale nesmějí je…

Read More Británie: vysoký nárůst trestné činnosti páchané se zbraněmi

Závěrečný díl seriálu shrnujícího poznatky analýz o masových vraždách v USA se bude týkat toho, jakým způsobem se média spolupodílejí na motivaci pachatelů útoků k jejich dokonání. Tento díl bude navazovat především na druhý, který se zabýval profilem pachatelů, třetí, který popsal existenci vražedné subkultury a snahu kopírovat činy dřívějších pachatelů, a částečně na čtvrtý, který popsal,…

Read More Masové vraždy 5-5 – Symbióza mezi masovými médii a vrahy

První díl tohoto seriálu rozebral nárůst počtu masových vražd v USA na pozadí všeobecného poklesu kriminality. Druhý se soustředil na psychologii pachatelů a třetí na snahy o předcházení útokům. Vzhledem k tomu, že většina útoků je spáchána zbraněmi, je logické podívat se na to, zda-li v posledních třech desetiletích došlo k nějakým zásadním změnám americké zbraňové legislativy, která by…

Read More Masové vraždy 4-5 – dostupnost zbraní v USA

V prvním díle jsem popsal základní statistická východiska týkající se masových vražd v USA a v druhém jsem se snažil velmi zjednodušeně shrnout výsledky výzkumu týkajícího se typického profilu pachatele masových vražd. V tomto třetím díle bude popsáno, jak je s těmito informacemi v současnosti nakládáno s cílem předcházet páchání dalších takových zločinů. Dále se zaměřím na existenci celé subkultury obdivovatelů pachatelů…

Read More Masové vraždy 3-5 – vražedná subkultura a intervence

Americká odborná literatura obvykle co do příčin masových vražd rozebírá tři různé možné důvody: obecná úroveň lékařské péče o psychicky narušené jedince, zbraňové zákony a americká fascinace násilím v zábavním průmyslu i v reálném životě. Američanů, kteří jsou vystaveni nedostatečné péči o svůj mentální stav, mají přístup ke zbraním a sledují zábavní průmysl adorující násilí je ale…

Read More Masové vraždy 2-5 – Profil typického pachatele

V následující sérii článků se budu věnovat otázce masových vražd v USA, a to především těch, které jsou páchány střelnou zbraní. Během posledních týdnů se na nás z médií sype sada článků a komentářů, podle nichž za masové vraždy v USA mohou zbraně. Podívejme se tedy na tento fenomén zblízka. V tomto prvním dílu se zaměřím na statistiky zločinnosti…

Read More Masové vraždy 1-5 – statistické údaje zločinnosti