Zahraničí

Jižní Afrika přijala na počátku milénia nový zákon o zbraních č. 60/2000. Zákonná úprava je v mnoha ohledech přísnější než v České republice. Na rozdíl od většiny světa nicméně alespoň umožňuje držení a nošení jedné pistole pro účely sebeobrany – pokud držitel splní přísné podmínky vydání licence a úřady shledají, že je to nezbytné pro ochranu života…

Read More Jižní Afrika III: legální držení zbraní v zemi

Ústavní soud Jižní Afriky 7. června 2018 přijal přelomové rozhodnutí, v důsledku kterého by až 300.000 doposud legálním držitelům měly být zkonfiskovány jejich zbraně. Kořeny celého případu sahají zpět do roku 2000, kdy byl přijat nový zákon o zbraních, který změnil délku platnosti a způsob udělování licencí k držení zbraní. Finální rozhodnutí ohledně ústavnosti některých ustanovení tohoto…

Read More Jižní Afrika II: 300.000 legálních držitelů čelí konfiskaci zbraní

Jižní Afrika je dlouhodobě známá jako země zmítaná extrémním kriminálním násilím. Pro řadu obyvatel, ať už v metropolitních oblastech, nebo na odlehlých farmách, představuje držení a nošení zbraní jediný spolehlivý způsob ochrany. Nyní nicméně statisícům legálních držitelů zbraní hrozí jejich konfiskace v důsledku změny zákonné úpravy v roce 2004, kterou nyní konečným rozsudek posvětil místní ústavní soud. V tomto…

Read More Jižní Afrika I: země na pokraji občanské války

Ministr vnitra Severního Porýní-Westfálska Herbert Reul vrší jednu perlu za druhou. Čtenářům zbrojnice.com je znám svým prohlášením, že lidé by se měli snažit vyhnout množícím se útokům nožem tak, že si pachatele nebudou pouštět k tělu. V posledních dnech vzbudila zájem jeho novější „nožová“ iniciativa: návrh na zavedení univerzálního zákazu nošení jakýchkoliv nožů. Mezitím ale…

Read More Severní Porýní-Westfálsko: na cestě k policejnímu státu

Během posledních tří let se v Německu zvýšil počet „malých zbrojních průkazů“ (Kleinen Waffenschein) na dvojnásobek. Nyní jich je v celém Německu vydáno přibližně 587.000. Osoby vlastnící toto oprávnění mohou nosit plynové pistole. Z praktického hlediska plynové pistole pro sebeobranu nejsou příliš vhodným ani účinným nástrojem, ale v zemi, kde je téměř vše zakázané, se…

Read More Německo: Bílý kruh bezpečí doporučuje nebránit se

Otázce falešné radosti federálních německých politiků z toho, že se jim podařilo dosáhnout snížení počtu zaznamenaných trestných činů na historické minimum, jsem se věnoval v článku Německo: policejní statistiky nereflektují realitu (pokud jste jej nečetli, doporučuji jím začít a pak teprve pokračovat v tomto článku). Fakt, že se policie v důsledku nárůstu závažné kriminality už…

Read More Německo: zavádění bezzbraňových zón (Waffenverbotsgebiet)

V Německu probíhající zbraňová amnestie se letos zdaleka nesetkala s takovými výsledky, jako tomu bývalo dříve. Zatímco letos tři týdny před koncem amnestie bylo ve městě Essen odevzdáno pouze 114 nelegálních zbraní a jiných zakázaných předmětů, tak při poslední amnestii v roce 2009 jich bylo odevzdáno 2.190. Foto: WAZ Podle policejní mluvčí Anniky Köning jich…

Read More Německo: lidé už nemají nelegální zbraně, libuje si policie

Podobně jako v jiných zemích Evropy vládne také mezi rakouskými držiteli zbraní značná nejistota. Práce na finálním návrhu implementace se blíží do finále, a brzy jej bude čekat předložení parlamentu ke schválení, či k případným změnám. Foto: Johnny Clair, youtube Prezident rakouského spolku držitelů zbraní profesor Andreas Rippel k tomu dodává, že proces přípravy návrhu…

Read More Rakousko: implementační nejistota

Zatímco prezident Enrice Pena Nieto se snažil doma i na mezinárodní scéně vytvořit dojem Mexika jakožto moderní země, ve skutečnosti v boji s kartely zaznamenávalo lidové povstání domobrany skládající se z místních plantážníků a sběračů citrusů větší úspěch, než oficiální snahy mexické armády s nejmodernější výzbrojí a zpravodajskou podporou USA. Mexický prezident Enrique Pena Nieto…

Read More Mexiko V: od domobrany k venkovským policejním silám

Mexiko patří k zemím s velmi přísnou zbraňovou legislativou. Omezování civilního držení zbraní přišlo ve dvou vlnách, v dvacátých a sedmdesátých letech dvacátého století – v situaci, kdy byl život pro běžné občany relativně bezpečný a nikdo si nedokázal ani v nejhorších snech představit, že by se země mohla stát jedním z nejvražednějších a nejnebezpečnějších…

Read More Mexiko IV: Vznik Autodefensas