První díl tohoto seriálu rozebral nárůst počtu masových vražd v USA na pozadí všeobecného poklesu kriminality. Druhý se soustředil na psychologii pachatelů a třetí na snahy o předcházení útokům. Vzhledem k tomu, že většina útoků je spáchána zbraněmi, je logické podívat se na to, zda-li v posledních třech desetiletích došlo k nějakým zásadním změnám americké zbraňové legislativy, která by…

Read More Masové vraždy 4-5 – dostupnost zbraní v USA

Post thumbnail

Jeanne Assam, bývalá policistka, byla 9.12.2007 odpoledne jakožto dobrovolná ochranka v kostele New Life Church v Colorado Springs, když se zvenčí ozval hluk výstřelů. Chvíli po té do dveří vstoupil pachatel s AR 15 a zahájil střelbu do davu. Zatímco ostatní věřící se v kostele rozutekli ke stěnám a snažili se skrýt, kde se dalo,…

Read More Čestná zmínka: Jeanne Assam

V prvním díle jsem popsal základní statistická východiska týkající se masových vražd v USA a v druhém jsem se snažil velmi zjednodušeně shrnout výsledky výzkumu týkajícího se typického profilu pachatele masových vražd. V tomto třetím díle bude popsáno, jak je s těmito informacemi v současnosti nakládáno s cílem předcházet páchání dalších takových zločinů. Dále se zaměřím na existenci celé subkultury obdivovatelů pachatelů…

Read More Masové vraždy 3-5 – vražedná subkultura a intervence

Stephen Willeford 5.11.2017 odpočíval ve svém domě v Sutherlandu, když zvenčí zaslechl zvuk, který připomínal pomalou sérii klepání na okno. Zatímco se začal rozhlížet, tak do pokoje vběhla jeho dcera, a řekla mu, že z ulice zaslechla střelbu. Vyběhl do kuchyně, otevřel okno, a slyšel zdáli doléhající zvuk výstřelů. Zatímco Willeford běžel k sejfu, tak…

Read More Čestná zmínka: Stephen Willeford

Marie Ljalková-Lastovecká, československá odstřelovačka vyznamenaná za zastřelení sedmi německých vojáků během Bitvy u Sokolova (8. – 13. 3. 1943): Odstřelovač je vždycky sám. Mně to nevadilo. Zvykla jsem si i na svou těžkou pušku. Zásobník jsem měla na deset nábojů a mohla jsem střílet jednotlivě, nebo všech deset naráz. Ale to bylo málokdy, většinou stačila…

Read More Citát dne – M. Ljalková: Většinou stačila jedna rána

Americká odborná literatura obvykle co do příčin masových vražd rozebírá tři různé možné důvody: obecná úroveň lékařské péče o psychicky narušené jedince, zbraňové zákony a americká fascinace násilím v zábavním průmyslu i v reálném životě. Američanů, kteří jsou vystaveni nedostatečné péči o svůj mentální stav, mají přístup ke zbraním a sledují zábavní průmysl adorující násilí je ale…

Read More Masové vraždy 2-5 – Profil typického pachatele

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou, Washington, 16. října 1918 (T.G. Masaryk, M. Štefánik, E. Beneš): Věříme v demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší. Celý text.

Read More Citát dne – Prohlášení nezávislosti: Svobodu vždy větší a větší

V následující sérii článků se budu věnovat otázce masových vražd v USA, a to především těch, které jsou páchány střelnou zbraní. Během posledních týdnů se na nás z médií sype sada článků a komentářů, podle nichž za masové vraždy v USA mohou zbraně. Podívejme se tedy na tento fenomén zblízka. V tomto prvním dílu se zaměřím na statistiky zločinnosti…

Read More Masové vraždy 1-5 – statistické údaje zločinnosti

Josef Mašín ml. v odpovědi na otázku, co se v České republice změnilo od pádu komunismu, 14.8.2011: Já říkám, že demokracie je state of mind (stav mysli) a já myslím, že state of mind Čechů není na té úrovni. Volby samotné neznamenají demokracii, ty má i Hamas a neřekl bych, že je to demokracie a svoboda.…

Read More Citát dne – J. Mašín: svoboda je stav mysli