Reenactment - bitva u Slavkova. Jean-Claude Brunner / Wikimedia.
Domácí Nová legislativa

Návrh nového zákona o zbraních IV: plynovky, poplašňáky a další nezbraně

Řada zbraní zařazených do současné kategorie D v uplynulých letech plnila titulní stránky novin. Nejprve šlo o slovenské znehodnocenky (stojící zcela mimo zbraňovou legislativu) a konverze na expanzní zbraně, jejichž použití při teroristickém útoku v Hypercacher bylo následně Evropskou komisí zneužito k novelizaci zbraňové směrnice. Sotva byla tato díra zalepena, tak bratia Slováci přišli s obdobnými konverzemi na náboje typu Flobert. Mezitím se mezi dealery a juniorními členy pouličních gangů v západoevropských městech začaly šířit původně turecké expanzní zbraně upravené na střelbu ostrými náboji, přičemž některé tam putovaly skrz Českou republiku.

V reakci na tento vývoj evropští úředníci připravovali novou legislativu, jejíž pracovní verze české MV vyděsila způsobem, že cítilo potřebu její dopady mírnit prostřednictvím vlastního “krizového” nařízení vlády. Zatímco evropský stroj se zasekl (že by snad byli další zbraňoví “odborníci” Evropské komise uvěznění za prodávání zbraní na černý trh?), návrh novely zákona o zbraních na uvedený vývoj přiměřeným způsobem reaguje zavedením nových kategorií zbraní povinně oznamovaných (PO) a nepodléhajících oznámení (NO). Pro držení zbraní v těchto kategoriích podobně jako dříve nebude potřeba držet zbrojní oprávnění, v případě PO nicméně budou muset být splněny podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti (byť v mírnější podobě).


Návrh nového zákona o zbraních:


Hlavní změny a jejich příčiny

Konverze ostrých zbraní

Lehce rozmáchlý “slovenský” úvod tohoto článku nebyl bezdůvodný: návrh nového zákona o zbraních v souladu se zbraňovou směrnicí řadí konverze ostrých zbraní do příslušné kategorie, do níž spadal původní originál – s výjimkou původně samočinných zbraní, které budou v kategorii R2. Pro držení těchto zbraní tedy bude nezbytné mít zbrojní oprávnění.

Expanzní zbraň, palná zbraň určená pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo srovnatelné střelivo určené pro cvičnou střelbu, nebo plynová zbraň, která byla upravena z palné zbraně původně určené pro ostrou střelbu, je zbraní stejné kategorie jako palná zbraň určená pro ostrou střelbu, z níž byla upravena. Zbraň uvedená ve větě první, která byla upravena ze samočinné palné zbraně nebo která je samočinnou zbraní, je zbraní kategorie R2.

Grandfathering bude zachován ve vztahu k expanzním zbraním kategorie, která odpovídala dovolenému výrobnímu provedení stanovenému podle zákona č. 119/2002 Sb., a zbraním určeným pro střelivo typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 Joule, které byly platně ověřeny podle zákona o ověřování zbraní a střeliva přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly na trh uvedeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona – ty by dle návrhu zůstaly v kategorii NO.

Luky a kuše mimo zákon o zbraních

Český zákon o zbraních je v řadě ohledů dlouhodobě přísnější než evropská legislativa. Jedním z nich bylo řazení celé řady předmětů, se kterými zbraňová směrnice vůbec neoperuje, mezi zbraně či doplňky zbraní, případně přísnější kategorizace některých konkrétních druhů zbraní.

Kromě tlumičů a noktovizorů, jejichž problematika je podrobně rozepsána v prvním díle, současný zákon o zbraních mezi zbraně kategorie D (tedy volně dostupné bez zbrojního průkazu) nad rámec směrnice obsahuje také mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N. Tím je česká legislativa přísnější nejen než evropská směrnice, ale také například než německý zákon, který jinak dbá na to, aby občané nemohli nosit jiné než méně účinné pepřové spreje nebo nože otevírací jednoruč, ať už by měly čepel sebemenší.

V praktické rovině kombinace absence lučištníkových zločinců a nemožnost policie na místě kontrolovat napínací sílu vedou k logickému kroku vypuštění luků a kuší ze zákona úplně.

Přesun některých zbraní dříve v kategorii “ostrých”

Zatímco luky a jiné mechanické zbraně ze zákona úplně vypadnou, z kategorií “ostrých” zbraní bude řada předmětů přeřazena do nových kategorií PO a NO:

 • plynové zbraně nad 16 J (dnes C)
 • flobertky nad 7,5 J (C nebo B)
 • adaptéry pro FX (dnes vesměs B, ale i A)
 • repliky historických jehlovek (dnes C)
 • inlinové předovky iniciované brokovou zápalkou (dnes C a krátké i B)

Byť u některých z nich bude česká úprava stále přísnější než evropská (např. plynové zbraně, které směrnice vůbec nezná), odpadne alespoň řazení předmětů, které jsou evidentně méně nebezpečné než běžný kuchyňský nůž, mezi zbraně vyžadující držení zbrojního průkazu.

Český lupičský standard – s pravděpodobností 4,4:1 jde o plynovku, expanzku či jinou maketu. Ta přepadené vyděsí, ale nezraní, ledaže by je pachatel s ní chtěl umlátit (to by mu ale dalo mnohem více práce než s dlažební kostkou). V důsledku nové legislativy ale zločinci budou muset přezbrojit. Co si vyberou? Airsoftové pistole, kuchyňské nože nebo nelegální ostré zbraně?

Zbraně v kategoriích PO a NO

Současná kategorie D, doplněná a rozšířená o výše uvedené typy zbraní, bude nově rozdělená na dvě podkategorie PO a NO. Zjednodušeně řečeno, mezi zbraněmi povinně oznamovanými jsou především ty, které by mohly být z jakéhokoliv důvodu předmětem zájmu bezpečnostních složek v jiných zemích Evropy, jak je rozvedeno v článcích u jednotlivých kategorií.

Zbraně kategorie PO zahrnují

Zbraně kategorie NO zahrnují

 • a) expanzní přístroje,
 • b) neaktivní zbraně nezahrnuté do kategorie PO,
 • c) historické zbraně,
  • 1. zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny
   hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
  • 2. jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, které byly zkonstruovány do 31.
   prosince 1890 a jejichž konstrukce je založena na principech doutnákových,
   kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo
  • 3. palné zbraně na principu jehlovky, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1880.
 • d) plynové zbraně, jejichž dovolené výrobní provedení stanoví vláda nařízením, a
 • e) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku

Pozn.: plynová zbraň = vzduchovka, airsoft | plynovka = expanzní zbraň


Způsobilá osoba & ohlášování převodu

Návrh zákona pro nakládání s těmito zbraněmi zavádí nový pojem “způsobilé osoby”, kterou se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále také držitelé zbrojních oprávnění nebo zbrojních licencí). Kromě toho budou vydávána také povolení pro přeshraniční pohyb zbraně, čímž bude minimalizován dopad na reenacterskou komunitu.

V případě zbraní kategorie PO způsobilá osoba bude muset být zapsána do centrálního registru zbraní odborným útvarem policie. Předpoklady zápisu bude bezúhonnost a spolehlivost, přičemž se na rozdíl od bezúhonnosti a spolehlivosti pro držení “ostrých” zbraní bude přihlížet k případnému zahlazení odsouzení. Zbraň povinně oznamovaná musí být ohlášena odbornému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy s ní začal její držitel nakládat.

Ve faktické rovině zavedení této úpravy bude znamenat především “uzamčení” českých hranic pro uvedené ne/zbraně. Cílem je snížit případné budoucí zahraniční tlaky na nevhodné úpravy české legislativy v souvislosti například s individuálními dovozy těchto předmětů do jiných členských zemí EU.

Další významný dopad bude spočívat ve výrazném ztížení přístupu k expanzním zbraním pro typické pachatele loupežných a jiných přepadení. Nezbývá než doufat, že tuto díru na trhu rychle vyplní prodejci airsoftových zbraní. Protože alternativa spočívající v “anglickém scénáři”, tedy přechodu na kuchyňské a jiné nože, by znamenala opravdu významné zhoršení bezpečnosti.


Související:

2 Replies to “Návrh nového zákona o zbraních IV: plynovky, poplašňáky a další nezbraně

 1. Dovolené výrobní provedení stanovené nařízením vlády: rozumím důvodům proč neřešit v zákoně, obávám se vládní hyperaktivity v případě nějakého medializovaného průšvihu (např. se vzduchovkou) kdy bude mít premiér či ministr (premiérka či ministryně) pocit, že je nutné ukázat že řeší, bez ohledu na důsledky.

 2. Kategorie NO, bod c) 3 – Opravdu je u jehlovek rok 1880? Nebo je to překlep a má tam být 1890 jako u ostatních historických zbraní?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *