Zahraničí

Švédsko: Návrh “implementace” doprovází snaha o plíživý zákaz moderních samonabíjecích pušek

Švédsko zveřejnilo návrh implementace evropské zbraňové směrnice. Místní legální držitelé zbraní v posledních letech představují snadný terč pro politiky, kteří cítí snahu vykazovat “nějakou” činnost v zemi, kde se přestřelky zločinců na ulicích staly takřka denní záležitostí a útoky granáty také nejsou nijak výjimečné.

Zatímco příliv nelegálních plně automatických zbraní a granátů především z Balkánu neustává, návrh novely zbraňové legislativy by ve spojení s připravovanou změnou prováděcích předpisů ve svých důsledcích znamenal de facto znemožnění legálního držení moderních samonabíjecích pušek zákonadbalými občany. (Zdroj)

Švédsko a civilní držení zbraní

Švédské právo upravuje možnost držení zbraní pro účely lovu, sportu, sebeobrany nebo sběratelství. Povolení na zbraň pro sebeobranu jsou pro běžné občany nedostupná (podobně jako ve většině Evropské unie, viz Francie, Německo) a sběratelská povolení jsou zase přísná co do vymezení zaměření sbírky a zabezpečení zbraní (navíc pro střelbu na střelnici ze sběratelských zbraní je nutné získat další časově omezené povolení). V praktické rovině tedy zůstává pouze lov a sport.

Předpokladem získání povolení na zbraň pro sport je aktivní členství ve sportovním střeleckém klubu. Po půl roce členství lze od policie získat povolení pro malorážkovou zbraň, po dalším půl roce také pro jinou zbraň. Každá zbraň musí být držena pro konkrétní sportovní účel. Držitel musí být schopen prokázat, že zbraň je pro daný účel vhodná a potřebná a že se konkrétní disciplíně opravdu aktivně věnuje.

Povolení na zbraň pro lov lze získat po předchozím složení loveckých zkoušek. Opět musí být zachována vhodnost zbraně pro daný účel, přičemž samonabíjecí pušky vycházející z “vojenských” vzorů policie odmítá jako nevhodné (stejně jako jiné “černé” pušky – třeba Benelli MR1, která je čistě civilním modelem). Bezproblémově lze získat povolení na 4 dlouhé lovecké zbraně. Pro další dvě je již nutné prokazovat jejich nezbytnost a více jak osm lze sice držet teoreticky, ale ve skutečnosti povolení vydávána nejsou. Případné zbraně legálně držené pro účel sportu nesmí být používány při lovu.

Podobně jako ve většině EU lze zbraně přepravovat výhradně vybité z a do míst, kde je lze legálně používat (střelnice, místa lovu). V rámci domácností musí být všechny zbraně uzavřeny v sejfu. Obrana života s legální zbraní je tedy ve Švédsku legálně maximálně znemožněna.

A ano, pepřové spreje je v zemi také zakázáno nosit.

Zásobníky a implementace

Velkým tématem všude v Unii jsou v souvislosti se směrnicí omezení zásobníků. Švédský návrh neeurokonformní zásobníky řadí po bok hlavních částí zbraně a počítá s tím, že jejich držení bez povolení pro příslušnou zbraň bude zločinem.

To ovšem v praktické rovině u dlouhých zbraní nebude mít velký význam, protože o ty zřejmě přijdou podle klíče popsaného níže.

Obnovení povolení k držení zbraně

Povolení k držení zbraně jsou vydávána na dobu pěti let a musí být pravidelně obnovována. Při obnovení je opět přezkoumávána potřeba držení konkrétní zbraně ke konkrétnímu účelu.

Například Robert Andersson, osminásobný mistr Švédska v dynamické střelbě z pistole a člen národního reprezentačního týmu, nedostal povolení na třetí zbraň. Důvod je jednoduchý – podle policie pro dynamickou střelbu využívá 9mm pistoli a malorážková .22LR je sice vhodná pro trénink, ale ne pro “aktivní” sportovní využití v dané disciplíně. (Zdroj) Pokud osminásobný národní mistr není v očích policie dostatečně “aktivní”, nemůže si svými zbraněmi být jistý nikdo…

Samozřejmě, když se ve Švédsku zavádělo pětileté omezení platnosti povolení k držení zbraně (dříve byla povolení doživotní), úřady tvrdily, že půjde jen o formalitu. Nyní je z formality nutnost projít dlouhým a finančně nákladným soudním řízením s nejistým výsledkem, jako v případě Anderssona.

Plíživý zákaz samonabíjecích pušek

Současný návrh implementace doprovází návrh policie o změnu prováděcích předpisů tak, aby byl zakázán “pohyb s nabitou zbraní”. Opatření je odůvodňováno potřebou zvýšit bezpečnost osob na střelnicích.

Ve svém důsledku zákaz, pokud bude přijat, bude znamenat de facto znemožnění dynamické střelby.

Čímž se vracíme na začátek. Aby Švéd mohl mít zbraň, musí prokázat, že ji (1) potřebuje pro (2) legitimní účel, kterému se (3) aktivně věnuje. Pokud je účel zakázán, tak se mu nemůže aktivně věnovat.

A protože povolení musí Švéd co pět let obnovovat…

…dopadne – v případě přijetí návrhu implementace v současné podobě – úplně stejně, jako legální držitelé zbraní v Brazílii po roce 2003.

Jedinou otázkou zůstává, jestli se Švédsko po brazilské cestě vydá jen co do konfiskací legálních zbraní, nebo i co do obecného vývoje míry veřejného bezpečí.

 

Edit 24.2.2019: Původní verze článku nesprávně uváděla, že “zákaz pohybu s nabitou zbraní” je obsažen přímo v návrhu implementace. Ve skutečnosti jde o doprovodnou snahu na změnu prováděcích předpisů týkajících se pravidel povolování a využívání střelnic.


Implementace zbraňové směrnice:

One Reply to “Švédsko: Návrh “implementace” doprovází snaha o plíživý zákaz moderních samonabíjecích pušek

  1. Švéd je něco jako Němec, tedy poslechne bez protestu, jinak riskuje nálepku potížisty a pravicového extrémisty. Své iluze o Švédech jsem ztratil při první a nejspíš i poslední návštěvě této jinak moc krásné země.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *