Zahraničí

Interview – Jim Smith: Legally armed and properly trained populace assist the government with safety and stability

Jim Smith gained fame as a member of Delta Force who was aboard Super 61, the first helicopter that was shot down in Mogadishu, Somalia, in 1993. Jim then bravely defended the helicopter and his comrades from onslaught of enemy combatants, receiving a gunshot wound to the left shoulder from an AK47. Today, Jim works […]

Zahraničí

Werner Salzmann: Vláda dobře ví, že úplný zákaz samonabíjecích zbraní v příštím kole zpřísňování směrnice nedokáže zastavit

Níže si můžete přečíst kompletní překlad zahajovacího proslovu Wernera Salzmanna, spoluprezidenta švýcarské kampaně v referendu pro odmítutí implementace zbraňové směrnice (Bern, 25.2.2019). Původně jsem chtěl z proslovu vypíchnout jen klíčové pasáže, ale myslím, že si zaslouží, aby se do českojazyčné debaty o implementaci zbraňové směrnice dostal jako celek (zvýraznění doplněna zbrojnice.com). Původní znění: Rede von […]

Citát dne

Citát dne – Pia Eckstein: Největší problém tkví v nemožnosti prohledat držitelům zbraní celý dům

Pia Eckstein, novinářka německého deníku ZVW, následujícím způsobem shrnula, co považuje za nějvětší problém současné německé legislativy (ZVW, 2.3.2019): Od [změny zákona v roce 2009] inspektoři okresní policie [Rems-Murr] provedli kontroly 1.800 držitelů zbraní. Podle radního Richarda Sigela tak v podstatě kontrola proběhla u každého držitele alespoň jednou. Kontroloři domů přijdou bez předchozího ohlášení, což […]

Domácí Fact check

Zvrácený a lživý článek Českého rozhlasu se posmívá odzbrojeným obětem teroristů

Redakční politika Českého rozhlasu je dlouhodobě citelně zaměřená proti občanským právům v oblasti civilního držení zbraní. Kromě řady fakticky nesprávných článků (viz 1, 2, 3) také pravidelně uveřejňuje zaujaté články a komentáře. Ty nabídne posluchačům na svých vlnách i v promovaných článcích na webu. Aby se Rozhlas vyhnul obvinění ze zaujatosti, umožní samozřejmě také uveřejnění […]

Fact check

Fact check: Příliš volná česká zbraňová legislativa umožňuje výcvik německých extrémistů, Deutschlandfunk

Německý rozhlas (Deutschlandfunk) 27.2.2019 zveřejnil článek, který, ačkoliv krátký, hned na třech místech operuje s tezí, že výlety německých extrémistů na české střelnice jsou motivovány příliš volnou českou zbraňovou legislativou. Související: Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní Původní tvrzení Toto tvrzení v německém článku vyvěrá ze slov Jana […]

Zahraničí Zbraně

Zbraně & Vítor Teixeira, portugalský sportovní střelec, policejní instruktor a zbraňový soudní znalec

V třetí části exkluzivního rozhovoru pro zbrojnice.com Vitor Teixeira hovoří o svém osobním vztahu ke zbraním. You can also read this interview in English original: Firearms & Vítor Teixeira, Portuguese sport-shooter, police instructor and court expert on firearms Rozhovor s Vítorem Teixeirou: Aplikace salámové metody k postupnému odzbrojení Portugalců po roce 2006 Současný stav zbraňové […]

Zahraničí

Firearms & Vítor Teixeira, Portuguese sport-shooter, police instructor and a court expert on firearms

In the third part of an exclusive interview with zbrojnice.com, Vítor Teixeira talks more about his personal relationship to firearms. Rozhovor v češtině si můžete přečíst zde: Zbraně & Vítor Teixeira, portugalský sportovní střelec, policejní instruktor a zbraňový soudní znalec Zbrojnice.com is a Czech language web that deals with practical, legal, cultural and social issues […]

Zahraničí

Rozhovor – Vitor Teixeira: Současný stav zbraňové legislativy v Portugalsku – dokonce i povolení na pepřové spreje se stávají nedostupnými

Vitor Teixeira je prezidentem Portugalského spolku sběratelů nábojů (APCM), dlouholetým sportovním střelcem, sběratelem nábojů, vyučujícím forenzní balistiky, expertem a vyučujícím portugalské zbraňové legislativy, soudním znalcem v oblasti zbraní a policejním střeleckým instruktorem. V posledních měsících se Vitor stal známým jakožto jeden z nejhlasitějších kritiků návrhu novelizace portugalské legislativy související s implementací evropské zbraňové směrnice. V […]

Zahraničí

Interview – Vitor Teixeira: Current state of gun laws in Portugal – even pepper spray licences are becoming unobtainable

Vítor Teixeira is the president of Portuguese cartridges collectors association (APCM), a long time sport shooter, firearms cartridges collector, a teacher of firearms ballistics, an expert and teacher of Portuguese “gun laws”, a consultant of Portuguese Courts on issues related to firearms and a police firearms instructor. In the past months he became known as […]

Zahraničí

Rozhovor – Vítor Teixeira: Aplikace salámové metody k postupnému odzbrojení Portugalců po roce 2006

Vítor Teixeira je prezidentem Portugalského spolku sběratelů nábojů (APCM), dlouholetým sportovním střelcem, sběratelem nábojů, vyučujícím forenzní balistiky, expertem a vyučujícím portugalské zbraňové legislativy, soudním znalcem v oblasti zbraní a policejním střeleckým instruktorem. V posledních měsících se Vítor stal známým jakožto jeden z nejhlasitějších kritiků návrhu novelizace portugalské legislativy související s implementací evropské zbraňové směrnice. V […]