Domácí

Udělování výjimek k nabytí zakázané zbraně III: “soulad s veřejným pořádkem”

Návrh implementační novely zákazové směrnice z pera Ministerstva vnitra počítá se zavedením správního uvážení pro vydávání výjimky k nabytí, držení a nošení nově zakazovaných zbraní. Byť je otázka vydávání výjimek u těchto zbraní navrhována mírně odlišně od výjimek pro ostatní, nyní již zakázané zbraně, je na místě detailně prostudovat současnou praxi (ne)vydávání výjimek k držení zakázaných zbraní. Z ní se dá zjistit, co můžeme očekávat, bude-li implementační novela přijata v současné verzi.

V předchozím díle jsme se podívali na obecné předpoklady nabytí výjimky k držení zakázané zbraně a otázky související s prokazováním výkonu sběratelské činnosti. V tomto díle se v detailu podíváme na praxi posuzování souladu s veřejným pořádkem a bezpečností.

MP 40. Foto: J JMesserly / Wikimedia
MP 40. Foto: J JMesserly / Wikimedia

Udělování výjimek k nabytí zakázané zbraně


Poměřování souladu s veřejným pořádkem a bezpečností spolu se slovním spojením “může udělit” patří k té části rozhodování policejního orgánu, v níž se aplikuje vrchovatá míra tzv. správního uvážení. Zatímco při pročítání jednotlivých rozhodnutí se může zdát, že se v nich aplikují logická pravidla, při čtení všech rozhodnutí společně v člověku zbyde nemálo trpkého pocitu o arbitrárnosti použitých argumentů – směřujících k cíli žádosti o nabytí zbraně prostě co nejvíce odmítat.

Podívejme se tedy, co všechno by měl žadatel vzít v potaz z hlediska souladu s veřejným pořádkem při podávání žádosti o vydání výjimky k držení zakázané zbraně.

Soulad s veřejným pořádkem

Detailní prověrka

V souladu s § 9 odst. 3 se policejní orgán nejprve obrátí na “orgán veřejné moci, fyzické osoby a právnické osoby” se žádostí o poskytnutí informací k osobě žadatele. Jde tedy o rozšíření prověrky, kterou držitel zbrojního průkazu prochází standardně, o další stupeň.

Z dostupných rozhodnutí zdá se vyplývá, že v praxi se policie obrací především na orgány obce, ve které má žadatel trvalé bydliště.

Tím ale lustrace teprve začíná. Příkladem toho může být žadatel – pilot, který dostal dvě pokuty od Úřadu pro civilní letectví v souvislosti s přistáním (detaily znečitelněny). Vzhledem k tomu jej policejní orgán považoval za potenciálně nebezpečnou osobu pro držení zbraně kategorie A. [PolPrez 18596/2017]

Zabezpečení zbraní

Pořiďte si trezorovou místnost splňující nároky na 20+ zbraní

Zákon o zbraních explicitně požadavky na uskladnění řeší ve vztahu k počtu zbraní. Ve vztahu ke kategoriím tak nečiní, nicméně pokud chcete podávat žádost o výjimku, nelze než doporučit splnění požadavků kladených na uložení 20+ zbraní, tj. mít pro uskladnění připravenu uzamčenou místnost, samostatný objekt nebo komorový trezor chráněný elektronickým zabezpečovacím zařízením a splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

A kdyby Vám to VARko s tlumičem chtěli ukrást migranti, aby s ním spáchali teroristický útok, co uděláte?

V tomto bodě přenechám slovo policejnímu orgánu [Krajské ředitelství PČR Pardubického kraje sp.zn. KRPF88665-30/ČJ-2016; cit.v PolPrez 9366-8/2017; obdobně řada dalších rozhodnutí]:

Držení a nošení zbraně a doplňků kategorie A odporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a to zejména s ohledem na vlnu teroristických útoků v Evropě, kdy k útokům jsou převážně používány zbraně kategorie “A”, kdy se navíc jedná o zbraně a doplňky, které umožňují a jsou koncipovány jako zbraně a doplňky vysloveně nebezpečné, zákeřné, umožňující utlumit výstřel, skrýt pozici střelce atd., a dále s ohledem na uprchlickou krizi, kde se v rámci pohybu uprchlíků můžou pohybovat bojovníci IS a opatření těchto zbraní ve skladech společnosti není s ohledem na střežení a zajištění z jejich pohledu nereálné.

A když se k Vám vloupají zločinci a budou ohrožovat manželku, dokážete je vyřešit, nebo jim odevzdáte MP 40?

Zde si dovolím předat slovo Policejnímu prezidiu [PolPrez 6943/2013]:

Policejní prezidium dále uvádí, že zabezpečení zbraní kat. “A” ve smyslu § 58 zákona o zbraních je dostatečné v případě běžné majetkové kriminality. V případě přímého ohrožení držitele zbraní kat. “A”, nebo jiné osoby, jejíž ohrožení považuje za stejně významné, může osoba, která takové ohrožení vyvolala, dosáhnout vydání držených zbraní kat. “A” i přes důkladné zabezpečení. Uvedené ohrožení je reálně možné, protože nelze zaručit, že informace o tom, že účastník řízení má v držení předmětnou zbraň, nevejde v obecnou známost.

Nicméně budiž Prezidiu ke cti, že ve stejném roce zamítlo podobně unikátní argumentaci v prvostupňovém rozhodnutí, kde orgán došel k závěru, že výjimka nemůže být vydána, jelikož zájemce nemůže zajistit nepřetržitou ozbrojenou stráž zakázané zbraně podobně, jako to činí armáda u svých skladů. Jiný úředník, jiný názor. [PolPrez 17758/2013]

Pořiďte si ZP sk. E, cvičte a noste zbraň kat B

Jak plyne z předchozích dvou bodů, pro udělení výjimky je vhodné být schopen “vyřešit” případného zločince snažícího se dostat k Vaší zakázané zbrani. Toto samozřejmě v rámci odůvodnění žádosti sdělte podprahově, mezi řádky a dostatečně jemně.

 

Ve čtvrtém díle shrnu své poznatky k současné praxi vydávání povolení k držení zakázaných zbraní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *