Helsinki, Finland
Zahraničí

Finsko: Daňově odčitatelné zbraně, boj s unijním zákazem olova mezi prioritami nové vlády

20. června 2023 ve Finsku nastoupila nová vláda opírající se o většinu 109/200 hlasů v parlamentu. K významným bodům programového prohlášení vlády patří podpora civilního držení zbraní jakožto zásadního pilíře budování obranyschopnosti země, včetně zavedení daňových odpočtů v souvislosti s nákupem zbraní. Závazky finské vlády vůči civilnímu držení zbraní Nová finská vláda se konkrétně zavázala […]

Domácí

Situační hlášení k zavádění restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní 08-2023

Po půlroční odmlce, během níž jsem dopsal publikaci Nutná obrana v právní praxi, se mohu opět věnovat činnosti v rámci zbrojnice.com. S ohledem na delší přestávku mezi články je na místě provést shrnutí současného stavu zavádění restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní. Předchozí hlášení – 02-2020. 1. Univerzální zákaz olova Zákaz olověných […]

Fact check

Fact check: Aktuálně.cz opět šíří dezinformace o zákazu olova

Dne 7.11.2021 se na stránkách aktuálně.cz objevil “poučný kvíz” s názvem Poznáte dezinformaci? Zakázala EU Čechům rum, zabijačku či žárovky? Většina informací uvedených v kvízu představuje manipulativní (dez)interpretaci, nicméně s ohledem na zaměření tohoto webu se v článku budu věnovat pouze poslední položce, která se týká zákazu olova. Tvrzení aktuálně.cz Aktuálně.cz pokládá čtenáři následující otázku: […]

Domácí

Shrnutí: Úvodní webinář ECHA k návrhu úplného zákaz olova ve střelách (duben 2021)

Dne 15.4.2021 sa o 10.00 uskutočnil živý webinár Europskej chemickej agentúry ohľadne pripravovaného úplného zákazu olova. Ak niekto živil nádej, že by agentúra priniesla nejaké skutočné argumenty, bol určite sklamaný. Prakticky boli zobrazené tie isté informácie, ktoré sme sa mohli dočítať v „dokumentoch“ predložených k návrhu, ktoré sa v lepšom prípade, dajú nazvať maximálne dohadmi […]

Domácí

Unijní zákaz olověných broků v okolí kaluží (“mokřadů”) vešel v účinnost, úplný zákaz olova ve střelách a rybářských závažích je na cestě

Dnešního dne vešlo v účinnost nařízení Komise (EU) č. 2021/57, kterým se zavádí zákaz olověných broků v okolí kaluží a pozemních i podzemních vodních těles (tzv. “mokřady”). V době mezi vyhlášením a účinností kalužového zákazu Evropská chemická agentura zveřejnila své odhodlání před nebezpečím otravy olovem ochránit 127 milionů ptáků a 1 milion dětí, a to […]

Domácí

Zákaz olova: Návrh textace úplného zákazu v brocích, střelách a závažích odsunut na leden 2021

Evropská chemická agentura oznámila, že návrh textu úplného zákazu olova v brocích, střelách a závažích, který měl být představen v říjnu 2020, bude zveřejněn až v lednu 2021. Shrnutí dosavadního vývoje Evropská komise od roku 2018 pracuje na zavedení zákazu olova v brocích “v mokřadech”. První polovinu roku 2019 EK, masmédia a někteří politici vyvraceli […]

Kaluž která dle Evropské komise představuje mokřad.
Domácí

Evropská komise potvrzuje, že okolí 100 metrů kolem kaluže vytvořené po dešti je pro účely zákazu olova mokřadem

V současnosti na půdě Evropské unie běží dva samostatné procesy přípravy zákazu olova ve střelách a brocích. První je zaměřen na zákaz olova v brocích a jednotných střelách užívaných v brokových zbraních na území velmi volně definovaných mokřadů. Druhý je zaměřen na úplný zákaz olova ve střelách. Evropská komise se nyní rozhodla využít prázdninového režimu […]

Domácí

Zákaz olova: Evropská komise připravuje přijetí zákazu olova “v mokřadech” bez souhlasu poradního výboru

Českými médii  v posledních týdnech proběhla zpráva, že návrh Evropské komise týkající se zákazu střeliva “v mokřadech” nebyl ani napodruhé schválen příslušným poradním výborem. Řada médií převzala technicky přesnou zprávu Českomoravské myslivecké jednoty, že výbor “neschválil” zákaz, a nesprávně informovala o “odmítnutí” zákazu. Ve skutečnosti výbor ale o žádném zákazu doposud nehlasoval. A podle interních […]

Domácí

Zákaz olova: KOMITOLOGIE – karikaturně nedemokratický proces

V následujících dnech se blíží nejen dvě výročí významná pro svobodu a demokracii v naší zemi, ale také rozhodování výboru REACH ohledně přijetí zákazu olověných broků v mokřadech, na jehož pozadí běží také proces přípravy úplného zákazu olova v brocích a střelách v mokřadech i mimo ně. To si přímo říká o podrobný pohled na […]

Domácí

Zákaz olova: Evropská komise se snaží zasadit smrtelnou ránu civilnímu držení zbraní

Ve dnech 19. – 20. 11. 2019 bude komise REACH projednávat celounijní zákaz olověných broků v mokřadech. S ohledem na vymahatelnost má být zakázáno s olověnými broky v mokřadech nejen střílet, ale také je zde držet. Na pozadí tohoto připravovaného “mokřadového” zákazu, který se zdá být již hotovou věcí, mezitím Evropská komise zahájila kroky k […]