Domácí

Udělování výjimek k nabytí zakázané zbraně I: opravdový počet zbraní

Návrh implementační novely zákazové směrnice z pera Ministerstva vnitra počítá se zavedením správního uvážení pro vydávání výjimky k nabytí, držení a nošení nově zakazovaných zbraní. Byť je otázka vydávání výjimek u těchto zbraní navrhována mírně odlišně od výjimek pro ostatní, nyní již zakázané zbraně, je na místě detailně prostudovat současnou praxi (ne)vydávání výjimek k držení zakázaných zbraní. Z ní se dá zjistit, co můžeme očekávat, bude-li implementační novela přijata v současné verzi.

M1918A2 Browning Automatic Rifle. Foto: US Army / Wikimedia.
M1918A2 Browning Automatic Rifle. Foto: US Army / Wikimedia.

Udělování výjimek k nabytí zakázané zbraně


Podle statistiky počtu registrovaných zbraní bylo v ČR k 30.6.2018 v zemi 2.618 zbraní kategorie A. Toto číslo se na první pohled zdá jako odpovídající zákonným kritériím. Podmínky nabytí výjimky pro zakázané zbraně jsou definovány poměrně přísně. Spoustu potenciálních žadatelů navíc odradí povinnost vpustit domů policejní orgán za účelem kontroly jejich zabezpečení. 2.618 se zdá být jako číslo, které je ve srovnání s celkovými 863.000 registrovaných zbraní velmi nízké, ale současně dost vysoké na to, aby se k těmto zbraním mohli dostat ti, kdo o to opravdu velmi stojí a dají si záležet na splnění všech kritérií.

Pro analýzu rozhodovací praxe jsem se seznámil se zněním všech druhostupňových rozhodnutí vydaných v posledních pěti letech a s prakticky veškerou relevantní judikaturou. Statisticky rozhodovací praxe v posledních letech vypadala tako:

Rok Počet žádostí o udělení výjimky Počet druhostupňových rozhodnutí Počet udělených výjimek
2013 73 5 72
2014 208 7 195
2015 115 5 105
2016 87 31 77
2017 101 11 88
2018 24 1 19

Z pohledu sběratele zbraní tabulka nepůsobí neutěšeným dojmem. Jenže samotná druhostupňová rozhodnutí při jejich čtení přinášejí další otázky. Pokud řada druhostupňových rozhodnutí řeší žádosti držitelů zbrojní licence, kolik z “Áčkových” zbraní je vlastně v rukou držitelů zbrojních průkazů? A pokud téměř všechna druhostupňová rozhodnutí v posledních pěti letech vedou k zamítnutí žádostí (snad kromě jednoho), co přesně znamenají výše uvedená čísla?

Na tyto otázky Policejní prezidium poskytlo také laskavou odpověď. Za celkovým počtem 2.618 v současnosti vlastněných zbraní kategorie A se totiž skrývá následující detail:

Výjimky Držitelé zbrojních průkazů Držitelé zbrojních licencí
Zakázané zbraně 1047 197* 1212
Zakázané střelivo 25 1
Zakázané doplňky 206 16
• Sběratelství 10
• Lov 196
••  Noktovizory 196 1

Takže všechno je jinak. 99.738 držitelů zbrojního průkazu pro účely sběratelství má v současné době mezi sebou pouze 1047 zbraní kategorie A.

V následujících dílech se tedy podíváme na to, jaká kritéria musí tito zapálení sběratelé splnit


Související:


Edit 19.9.2018: Původní verze tohoto článku uváděla jako počet zbraní u držitelů zbrojního průkazu 197. Toto vycházelo z oficiálně poskytnuté informace od Policejního prezídia. Po upozornění na odlišně uváděné číslo čtenářem Romanem K jsem informaci ověřil u Ministerstva vnitra a ukázalo se, že při vypracovávání odpovědi pro zbrojnice.com Policejní prezídium udělalo chybu a upsalo se. Správný počet je tedy 1047, nikoliv 197.

2 Replies to “Udělování výjimek k nabytí zakázané zbraně I: opravdový počet zbraní

    1. Toto jsou čísla, která poskytlo Policejní prezídium. Pošlete prosím, co máte z MVČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *