Domácí

Advokátka ESD: Evropská unie nesmí přijímat opatření v oblasti předcházení trestné činnosti

Generální advokátka Evropského soudního dvora Eleanor Sharpston 11. dubna 2019 přednesla své stanovisko, kterým navrhla zamítnout žalobu České republiky na zrušení zbraňové směrnice. Závěr advokátky je jasný, můžete si přečíst jak plný text, tak i shrnutí LEX. Níže přináším zajímavé výňatky paní Sharpston, které na vybraných místech doprovázím svým komentářem. 1. Zase ta propaganda o […]

Advokátka ESD: Evropská unie nesmí přijímat opatření v oblasti předcházení trestné činnosti

Generální advokátka Evropského soudního dvora Eleanor Sharpston 11. dubna 2019 přednesla své stanovisko, kterým navrhla zamítnout žalobu České republiky na zrušení zbraňové směrnice. Závěr advokátky je jasný, můžete si přečíst jak plný text, tak i shrnutí LEX. Níže přináším zajímavé výňatky paní Sharpston, které na vybraných místech doprovázím svým komentářem. 1. Zase ta propaganda o souvislosti s terorismem [úvod] Po řadě tragických událostí, které zahrnovaly útoky, k nimž došlo v Paříži a Kodani, přijala Evropská komise návrh na změnu unijních předpisů o kontrole, nabývání a držení zbraní. Komentář: Při žádném z útoků nebyly použity legálně držené zbraně. V Paříži byly použity nelegální zbraně propašované skrz vnější hranici

Teroristický útok v Bataclanu představuje argument pro legální civilní držení zbraní, ne proti němu

V masmédiích se v souvislosti s projednáváním žaloby České republiky proti Evropské unii ve věci zbraňové směrnice zvedl zájem o otázky civilního držení zbraní. Jako obvykle cítí potřebu se k němu vyjádřit každý, kdo k tomu najde periodikum ochotné uveřejnit jeho názor - bez ohledu na to, jak neinformovaný, hloupý, či dokonce fakticky nesprávný až lživý tento názor je. Jak od zástupců zastánců zbraňové směrnice při projednávání žaloby v Lucemburku, tak i od odpůrců legálního civilního držení zbraní v České republice opětovně zaznívá argumentatio ad Bataclanum. Naposledy jej nepřímo využila také advokátka soudního dvora ve svém doporučení zamítnout českou žalobu proti

Měla by Policie ČR používat granátomety, kterými byly zmrzačeny desítky francouzských demonstrantů?

Na začátku února jsem přinesl článek tom, jak byla od října více než stovka francouzských demonstrantů zmrzačena a jinak těžce zraněna po zásazích "méně smrtícími" policejními zbraněmi. Zatímco francouzský stát přitvrdil a nasadil i armádu s příkazem střílet ostrými, pokud by byli ohroženi, já jsem zahájil ságu zjišťování výzbroje a postupů Policie České republiky. O několik dotazů - a jedno odvolání - podle zákona o svobodném přístupu k informacím později je jasno, co přesně má či nemá česká policie zařazeno ve své výzbroji. V mezičase používání těchto zbraní proti civilistům odsoudila také Komisařka pro lidská práva Rady Evropy, která 26.2.2019 Francii

Afrika: plán odzbrojení obyvatelstva do roku 2020

Africká unie v březnu 2018 přijala plán nazvaný "Utišme zbraně" (Silence the Guns), jehož cílem má být do konce roku 2020 zásadním způsobem zvýšit bezpečnost na kontinentu prostřednictvím celé řady iniciativ zaměřených na snížení počtu zbraní ve společnosti. Plán bohužel nezahrnuje zavádění přiměřených legislativních opatření, která by umožnila držení zbraní zákonadbalým občanům, ale cílí přímo na kompletní odzbrojení populace. Hlavní cíle Sedmadvacetistránkový plán postupu při prosazování "umlčení zbraní" se zaměřuje především na kombinaci boje proti nelegálním zbraním a výstavby efektivního státního aparátu, který bude představovat dostatečnou záruku poskytování ochrany občanům. Ti by tak měli být zbaveni potřeby se sami zbraněmi bránit. Civilní držení

Firearms & Tomasz W. Stępień, president of Firearms United Network

Tomasz W. Stępień is a president of Firearms United Network (FUN), a pan-European movement aimed at preservation and promotion of civil rights in the area of firearms possession. FUN rose to prominence after 2015 when the European Commission introduced restrictions and bans on law-abiding citizens as its answer to terrorist attacks committed with illegal firearms. In third part of an exclusive interview with zbrojnice.com, Tomasz talks about his personal relationship with firearms. Rozhovor v češtině si můžete přečíst zde: Zbraně & Tomasz W. Stępień, prezident Firearms United Network Zbrojnice.com is a Czech language web that deals with practical, legal, cultural and social

Rozhovor – Tomasz W. Stępień: Poláci stále věří komunistické indoktrinaci, že jen zločinci potřebují zbraně

Tomasz W. Stępień je prezidentem Firearms United Network (FUN), panevropského hnutí zaměřeného za zachování a podporu občanských práv v oblasti legálního civilního držení zbraní. FUN nabyl na významu především po roce 2015, kdy Evropská komise představila svůj návrh omezení a zákazů dopadajících na zákonadbalé občany jakožto reakci na teroristické útoky spáchané nelegálními zbraněmi. V druhé části exkluzivního interview pro zbrojnice.com Tomasz hovoří o civilním držení zbraní v Polsku. You can also read this interview in English original: Interview - Tomasz W. Stępień: Poles still believe the communist indoctrination that only criminals need guns Rozhovor s Tomaszem W. Stępień: Ve Firearms United očekáváme,
Foto: IDF/Wikimedia.

Bruselské zmatení jazyků: Co se ztratilo v oficiálním překladu výzvy Evropského parlamentu k boji proti terorismu zákazem nošení nožů

Veřejná debata o výzvě Evropského parlamentu k boji proti terorismu prostřednictvím zákazu nošení nožů má celou řadu absurdních rozměrů. Kromě vylhané a stupidní argumentace pražského zastoupení Evropské komise, které s radostí přejímají eurofilní novináři, a nastupujícího obviňování z ruské propagandy, stojí za to si povšimnout, že téměř všichni se baví o špatném jazykovém překladu usnesení Evropského parlamentu. Podrobnosti k tématu si můžete přečíst: pokud jde o samotný návrh a zákazy v zemích EU, kterými byl inspirován, v článku Evropský parlament: bojujte proti terorismu zákazem nošení nožů, úplným zákazem zombie nožů a motýlků, pokud jde o lživou a stupidní argumentaci Evropské komise,

Zvrácený a lživý článek Českého rozhlasu se posmívá odzbrojeným obětem teroristů

Redakční politika Českého rozhlasu je dlouhodobě citelně zaměřená proti občanským právům v oblasti civilního držení zbraní. Kromě řady fakticky nesprávných článků (viz 1, 2, 3) také pravidelně uveřejňuje zaujaté články a komentáře. Ty nabídne posluchačům na svých vlnách i v promovaných článcích na webu. Aby se Rozhlas vyhnul obvinění ze zaujatosti, umožní samozřejmě také uveřejnění protinázoru. To provede pouze online a připsáním na konec původního článku v době, kdy jej už nikdo nebude číst (např. zde). V nedávném článku Českého rozhlasu se autor domněle vysmívá prezidentu Zemanovi, poslankyni Černochové a držitelům zbraní. Při znalosti faktů ale článek nelze brát jinak, než jako zvrácený

Fact check: Příliš volná česká zbraňová legislativa umožňuje výcvik německých extrémistů, Deutschlandfunk

Německý rozhlas (Deutschlandfunk) 27.2.2019 zveřejnil článek, který, ačkoliv krátký, hned na třech místech operuje s tezí, že výlety německých extrémistů na české střelnice jsou motivovány příliš volnou českou zbraňovou legislativou. Související: Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní Původní tvrzení Toto tvrzení v německém článku vyvěrá ze slov Jana Charváta, politologa a odborníka na extremismus: Jde o standardní nabídku soukromých střelnic. Protože tady zákony upravující přístup ke zbraním nejsou tak přísné jako v Německu. Německý rozhlas si dále všímá: Stačí pouhý průkaz totožnosti, a každý si může půjčit zbraň a pod dozorem instruktorů začít pálit. Nabídka je rozsáhlá od browningu

Zbraně & Tomasz W. Stępień, prezident Firearms United Network

Tomasz W. Stępień je prezidentem Firearms United Network (FUN), panevropského hnutí zaměřeného za zachování a podporu občanských práv v oblasti legálního civilního držení zbraní. FUN nabyl na významu především po roce 2015, kdy Evropská komise představila svůj návrh na omezení a zákazy dopadající na zákonadbalé občany jakožto reakci na teroristické útoky spáchané nelegálními zbraněmi. V třetí části exkluzivního interview pro zbrojnice.com Tomasz hovoří o svém osobním vztahu ke zbraním. You can also read this interview in English original: Firearms & Tomasz W. Stępień, president of Firearms United Network Rozhovor s Tomaszem W. Stępień: Ve Firearms United očekáváme, že EU půjde v roce

Zbraně & Mike Lindsay, odborník na britskou zbraňovou legislativu

Mike Lindsay je severoirským novinářem zaměřeným na oblast zbraní a aktivistou za práva držitelů zbraní. Vede Facebookovou stránku s celosvětovým obecenstvem a svou schopností hovořit za střeleckou veřejnost v zemi, která není držení zbraní nakloněna, si vytvořil řadu příznivců. Mike je hlavním poradcem britské Libertarian Party pro oblast zbraní a pravidelně prosazuje zájmy držitelů zbraní vůči vládě jak online, tak i fyzicky. V druhé části rozhovoru Mike přibližuje svůj osobní vztah ke zbraním. You can also read this interview in English original: Firearms & Mike Lindsay, expert on British firearms legislation První část rozhovoru: Mike Lindsay: V Británii je zločinem mít u sebe

Zbraně & Jim Smith, člen speciální jednotky Delta Force sestřelený v prvním “černém jestřábu”

Jim Smith dosáhl proslulosti jako člen Delta Force, který byl na palubě Super 61, první helikoptéry sestřelené v Mogadišu, Somálsku v roce 1993. Jim následně statečně bránil trosky helikoptéry se svými kolegy před náporem nepřátelských bojovníků, přičemž byl ranou z AK 47 postřelen do levého ramene. Dnes Jim působí prostřednictvím své společnosti Spartan Tactical jako střelecký instruktor. Trénuje americkou armádu a policii a také civilisty všude na světě, včetně pravidelných lekcí na Slovensku. V druhé části rozhovoru Jim hovoří o svém osobním vztahu ke zbraním. You can also read this interview in English original: Firearms & Jim Smith, Delta Force operator

Statistiky

Počet zbraní v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi EU: v okolních zemích převažují nelegální zbraně

Small Arms Survey loni vydala novou zprávu o počtu zbraní držených civilisty. Shrnutí SAS v této oblasti byla vždy dosti nepřesná. Ve vztahu k zemím Evropské unie nicméně statistika z ročenky za 2017 poskytuje poměrně zajímavý zdroj informací. Novelizace zbraňové směrnice v roce 2008 totiž všem státům EU (a také Schengenu) uložila za úkol do roku 2014 vytvořit elektronické registry zbraní. Na rozdíl od předchozí ročenky (2007) tedy máme poměrně přesný přehled počtu legálně držených zbraní. Srovnání Seznam přináší následující zajímavá srovnání: Česká republika je nejvyzbrojenější dříve socialistickou zemí s výjimkou Chorvatska. Češi mají jen třetinu zbraní ve srovnání se zeměmi na

USA: Fakta o školních útocích v Americe & co udělat pro zvýšení bezpečnosti škol

Česká masmédia pravidelně přinášejí fake news týkající se míry vražedného násilí v USA. Ta je reálně násobně horší než v Evropě (k tomu v detailu v článku USA: Statistiky civilního držení zbraní a vražednosti), avšak z mediálního pokrytí neznalý člověk může nabýt dojem, že dosahuje úrovně Mexika či Brazílie - což není ani zdaleka pravda. V případě dezinformací o USA je přitom vždy zmíněna relativně volnější zbraňová legislativa (což taky v řadě států USA neplatí, viz Kalifornie, New Jersey nebo New York), při informování o Mexiku a Brazílii už extrémní přísnost místní zbraňové legislativy nezmiňuje takřka nikdo. Média přinášejí fake news

Počet držitelů zbrojních průkazů se v roce 2018 zvýšil o 0,3% – stále je jich ale o 8.359 méně než v roce 2010

V roce 2018 pokračoval trend velmi mírného nárůstu celkového počtu držitelů zbrojních průkazů na celkových 303.936. Neopakují se tak výkyvy z let 2013 (pokles o téměř 5%) a 2016 (nárůst o 2,8%). Byť ze zpráv mainstreamových médií může člověk nabýt dojem o neustálém růstu počtu držitelů, ve skutečnosti bylo k 31.12.2018 o 8.359 držitelů méně než v  roce 2010. V prvním pololetí loňského roku přibylo 527 držitelů, v druhém již jen 419. Trend zpomalování už i tak pomalého růstu lze tedy vysledovat nejen meziročně, ale i během samotného roku 2018. Rychleji přibývají sportovní střelci a sběratelé Zatímco celkový počet držitelů v podstatě stagnuje

Fact check: střelné zbraně loni zabily 40 tisíc Američanů, Seznam zprávy

Seznam zprávy přišly 14.12.2018 s článkem, podle nějž loni zemřelo "kvůli střelným zbraním" 39.773 Američanů, což má být nejvíce od roku 1979. Jaká je realita? Související: Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní 1. Zbraně zabíjejí V článku se postupně objevují následující slovní spojení: "střelné zbraně zabily", "úmrtnost vlivem střelných zbraní" a "lidé zemřeli kvůli střelným zbraním". Toto tvrzení je nepravdivé neboť: nezabíjejí zbraně. Zabíjejí lidé, zbraně jsou jedním z nástrojů, který k zabíjení používají. Článek v tomto směru hodnotím jako lživý. 2. Arbitrární kritéria Článek vychází ze součtu osob, které byly zavražděny střelnou zbraní, spáchaly sebevraždu střelnou zbraní, zemřely v

Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní

Neuplyne měsíc, kdy z masmédií neslyšíme o dezinformacích a fake news. Mluvící hlavy nás neustále varují před nebezpečím manipulací a změn veřejného mínění činěných v zájmu cizích mocností. Přitom informování o tématech souvisejících s civilním držením zbraní českými masmédii mnohdy vypadá, jako by bylo vytvářeno podle příručky z petrohradské fake news továrny. V tomto článku se podíváme na nejtypičtější znaky dezinformací cílených proti civilnímu držení zbraní a jak je rozklíčovat. Tento článek je pokračováním k textu: USA: statistiky civilního držení zbraní a vražednosti 1. Zbraně x makety zbraní Koloritem českých médií je nízká schopnost rozlišení mezi střelnými zbraněmi, jejichž držení a nošení je podmíněno
Hi jack

USA: statistiky civilního držení zbraní a vražednosti

V českých médiích se s železnou pravidelností objevují články, které jsou ve své podstatě převzatými zprávami americké hoplofobní lobby. Dají se shrnout v následujících intencích: "zbraně = zlo", případně "civilní držení zbraní = nebezpečí" či "zbraně = vraždy". Co do obsahu jde obvykle o manipulativní selekci reálných dat. Příkladem může být třeba toto shrnutí od aktuálně.cz z loňského roku nebo tento výplod seznam.cz z minulého týdne či kterýkoliv z řady článků uvedených v sekci Fact check. Způsobem manipulace s daty jde přitom přesně o ten styl fake news, před nímž v souvislosti s ruskou hybridní válkou masmédia tak často a

Rubriky

Civilní držení zbraní

Archiv

Štítky

Close