Domácí

Psychopatova novela zavádí de facto domovní prohlídky bez soudního příkazu – pro nedržitele zbrojních průkazů

Vláda předložila sněmovně návrh novely současného zákona o zbraních č. 119/2002 Sb. (“starý zákon o zbraních”), který má představovat legislativní reakci na vražedné útoky studenta FF UK spáchané ve dnech 15. a 21.12.2023. S ohledem na okolnosti vzniku se pro návrh již dříve vžil název “psychopatova novela” (EKLEP 271/24, PS 9/689). Novelu lze považovat za […]

Psychopatova novela zavádí de facto domovní prohlídky bez soudního příkazu – pro nedržitele zbrojních průkazů

Vláda předložila sněmovně návrh novely současného zákona o zbraních č. 119/2002 Sb. ("starý zákon o zbraních"), který má představovat legislativní reakci na vražedné útoky studenta FF UK spáchané ve dnech 15. a 21.12.2023. S ohledem na okolnosti vzniku se pro návrh již dříve vžil název "psychopatova novela" (EKLEP 271/24, PS 9/689). Novelu lze považovat za problematickou v celé řadě směrů, které jsou naznačeny mimo jiné v dokumentu vypořádání připomínek. Ten úplně nejzásadnější, naprosto relativizující článek 12 Listiny zaručující nedotknutelnost obydlí, dopadne paradoxně především na osoby nedržící zbrojní průkaz. Úvodem Úvodem považuji za nezbytné shrnout několik základních informací: Tvrzení, že novela pouze zapracovává

Čtvrt roku poté: Hledání legislativní a institucionální reakce na pozadí informačního embarga

Tři měsíce po útocích studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy pokračuje hledání adekvátní legislativní a institucionální reakce ve snaze znesnadnit zopakování obdobné tragédie. Možnou věcnost, adekvátnost a účinnost debatovaných a závaděných změn však zásadním způsobem omezuje přetrvávající informační embargo, které nelze nazvat jinak než jako systémové selhání. Tvrzení, že v současné době nelze uvolnit žádná relevantní data neobstojí ve světle postupné PR kampaně, skrz kterou policie selektivně uvolňovala informace (včetně sugestivně sestříhaných videí) v průběhu prosince a ledna jako reakci na kritiku svého postupu. Pokud bylo možné takto chránit "dobré jméno" policie, pak není důvod, proč by nebylo možné uvolnit informace relevantní

‘Psychopatova novela’ zákona o zbraních předložena do připomínkového řízení

Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) předložilo dne 15.3.2024 do připomínkového řízení návrh novely současného zákona o zbraních. Ten má představovat reakci na vražedné útoky studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 15. a 21.12.2023. Novela je výsledkem práce pracovní skupiny poslanců a Ministerstva vnitra vzniklé po kulatém stolu Poslanecké sněmovny dne 10.1.2024. Širší pozadí Dne 6.3.2024 Senát schválil nový zákon o zbraních, jehož příprava byla započata v roce 2018. Nový zákon zpřesňuje a zvyšuje bezpečnostní záruky v řadě směrů, které byly v průběhu jeho projednávání identifikovány jako nedostatečné. S ohledem na potřebu naprogramování zcela nového centrálního registru zbraní a zejména jeho

Slovensko: Co můžete udělat, aby vás nesežral medvěd (legislativa a reciprocita skrytého nošení)

Zdá se, že nemine týden, aniž bychom v novinách nečetli o útoku medvěda na bezbranné lidi. Na Slovensku se už kvůli medvědům nedá ani pohybovat. V Kvačanech poranění páteře a zlámaná žebra, v Martinu okousaná noha, v Demänovských dolinách z části sežraná turistka. Dále Pribylina, Liptovská Sielnica, Stráňavy, a mnoho dalších. Slováci nejsou v bezpečí ani ve městech: medvěd zranil pět osob v Liptovském Mikuláši. V tento den, kdy dokonce celý slovenský národ při volebních urnách hlasuje o míře příklonu na medvědí stranu, se nabízí otázka: Pokud nejste ochotni testovat strategii úplného podvolení se jako víla z úvodní fotografie, co můžete

Polsko: Ozbrojení civilisté jako jeden z pilířů obrany země

Francouzská veřejnoprávní televize Arte natočila dokument o současném budování národní obrany v Polsku. Nejzajímavější na něm je, že velká část pořadu se věnuje civilnímu držení zbraní a zapojení civilistů do obrany země. K videu bohužel nelze zapnout titulky, lze jej nicméně shlédnout ve třech jazykových mutacích. Anglicky: Poland Prepares for War? https://youtu.be/xwKvFb5yqio?si=WttOexXV9hA7YWKa&t=76 Německy: Polens Zivilisten trainieren für den Ernstfall https://youtu.be/5U1dzcEmfUs?si=t41BFU418qvtd9I0 Francouzsky: Les Polonais s’entraînent à la guerre https://youtu.be/UupK7uw0LME?si=SI3MKnKImZiIH948 Souvislosti Zatímco u nás je držení palných zbraní "prostými" civilisty nedílnou součástí historické tradice a kultury s kořeny v husitském povstání, polské tradiční pojetí dějin svobody se váže k privilegiím Szlachty. Ta v době vrcholu tvořila až 15% populace a
Helsinki, Finland

Finsko: Výstavba 300 nových střelnic ve snaze posílit zájem civilistů o zbraně a střelbu

Finsko plánuje podpořit výstavbu 300 nových střelnic ve snaze o podnícení zájmu veřejnosti o zbraně a střelbu. A to za účelem posílení obranyschopnosti země. V současnosti je ve Finsku 670 střelnic, což představuje markantní redukci oproti přibližně 2.000 střelnic na přelomu tisíciletí. Nové střelnice ve Finsku Finská vláda již dříve přijala programové prohlášení, v němž se zavázala mj. k snížení příliš přísných hygienických a enviromentálních standardů, které v předešlých dekádách vedly k uzavírání střelnic a znemožňovaly otevření nových. Přímou podporou výstavby střelnic tak jde Finsko v polských stopách. Polsko přistoupilo ke stejnému kroku již v roce 2019. V rámci programu nazvaného "střelnic v

Srovnání české zbraňové legislativy s jinými evropskými zeměmi

Masmediální prostor v posledních týdnech zaplnila poněkud zvláštní teze, že je česká zbraňová legislativa nejvolnější v Evropě. Podívejme se na tuto tezi blíže. Úvodní foto: CCTV záběry z ostravské tramvaje, kde ozbrojená civilistka zastavila pachatele náhodného brutálního napadení. Obecně k dvěma hlavním přístupům k civilnímu držení zbraní Zbraně jako volnočasové pomůcky V Evropě existují dva základní přístupy k civilnímu držení zbraní. Ten první zbraně chápe především či výhradně jako volnočasové pomůcky, primárně pro sport a lov. Palné zbraně jsou tak brány v podstatě jako obdoba golfových holí, pouze nebezpečnějších. Z toho pak vychází nastavení zbraňové legislativy. Hlavní principy tohoto přístupu reprezentuje situace, v níž se

Fact check: Omezí S&B výrobu střeliva pro civilní trh?

V souvislosti s návštěvou premiéra Fialy ve Vlašimi se ve zbraňové komunitě začaly objevovat zkazky, podle nichž měl premiér požádat zástupce nekterých firem k upozadění výroby střeliva pro civilní trh ve prospěch navýšení výroby munice pro Ukrajinu. Je tato informace pravdivá? Širší souvislosti Výše uvedená informace navazuje na déle znějící zprávy zbrojařského průmyslu ohledně systematické neschopnosti rychlého navýšení výroby munice. Například prezident AOBP Hynek dříve prohlásil, že "když dnes začnete investovat, k navýšení výroby dojde tak za tři až čtyři roky a jsou určité technologie, které trvají ještě déle." Výroba velkorážové munice pro vojenský trh a výroba pistolového a puškového střeliva pro civilní

Fact check: Událo se letos přes 560 masových střeleb v USA? Česká televize

Redaktor České televize v hlavním zpravodajském bloku 26.10.2023 v segmentu Masové střelby v USA uvedl: "Za letošní rok americké úřady uvádějí už přes 560 případů masové střelby." Je toto tvrzení pravdivé? Přestřelili stokrát nebo desetkrát? Česká televize neuvedla zdroj pro své tvrzení, a není tedy jasné, z jakých dat čerpala. Číslo 560 incidentů se nicméně naprosto vymyká známým oficiálním statistikám, a tedy jistě stojí za pozornost. Například ve stejný den vyšel na webu aktuálně.cz článek, podle kterého bylo letos v USA zaznamenáno pouze pět (5) případů masové střelby. Pokud web známý šířením dezinformací proti civilnímu držení zbraní (např. 1, 2, 3, 4, 5)

Proč civilisté potřebují AR-15: Tři roviny svobody, obrany a lásky.

Začátkem ledna jsem věnoval dopoledne jednomu z nestorů moderní české žurnalistiky v souvislosti s přípravou jeho článku o civilním držením zbraní. Činil jsem tak v domnění, že kdo jiný by měl vnímat význam ozbrojeného občanstva pro zachování svobody, než dekorovaný bezbranný účastník třetího odboje. Dopadlo to jako obvykle - vydáním článku o potřebě zakázat "útočné zbraně". Nejvíc mne ale zaskočila otázka, na kterou jsem nebyl připraven: "Proč by měli mít civilisté pušky AR-15?" Asi jsem příliš uvykl "našemu" vnímání světa, ve kterém člověk a občan nemusí odůvodňovat existenci svých práv a svobod, včetně práva a svobody se ozbrojit a bránit,

Zbraně & Tomáš Zima, exrektor Univerzity Karlovy a kandidát na prezidenta

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr. h. c. mult. byl v letech 2014 – 2022 rektorem Karlovy univerzity v Praze a nyní je kandidátem na úřad prezidenta ve volbách v roce 2023. V návaznosti na dotazník zaslaný všem prezidentským kandidátům svolil k udělení rozhovoru o svém bližším vztahu k palným zbraním. Související: Postoje prezidentských kandidátů k civilnímu držení zbraní Legislativa a zbraně ve škole Pane Zimo, na úvodní otázku v dotazníku ohledně ochoty vetovat případnou legislativu omezující občanská práva v oblasti civilního držení zbraní jste odpověděl kladně. Dotazník připouštěl pouze odpověď ano-ne. Mohl byste prosím nyní svou odpověď rozvést? Velmi nerad spekuluji a rovněž velmi nerad bych podrobněji komentoval situaci „kdyby“, to jistě chápete.

Ohlédnutí za Shot Day 2022 Dačice

Dne 8.10.2022 proběhl na střelnici v Dačicích tzv. nultý ročník "Shot Day". Akci, jejíž název zjevně čerpá inspiraci z Las Vegaské Shot Show, pořádal Vojtěch Marek, resp. jeho společnost Sportlov s.r.o. Ta má v Dačicích obchod se zbraněmi a střelnici. Především ale pod značkou Dobrodružství na střelnici pořádá zážitkové střelby napříč celou republikou. Díky tomuto zaměření disponuje stovkami zbraní, které si bylo možno v rámci Shot Day prohlédnout nebo z nich za dohledu instruktorů vystřelit. Přístup instruktorů Běžné zážitkové střelby jsou pochopitelně zaměřeny na nedržitele zbrojních průkazů. Umožňují lidem s neurčitým zájmem o zbraně si vyzkoušet střelbu. Pro většinu jde o první

Nutná obrana

Doplnění ke knize Nutná obrana v právní praxi (7 Tdo 153/2024-598)

Pro čtenáře knihy Nutná obrana v právní praxi: Na straně 34 v poznámce pod čarou č. 78 popisuji případ klienta, který v době publikace nebyl ukončen. To platí stále, nicméně došlo k posunu - Nejvyšší soud zrušil předchozí odsuzující rozhodnutí. Pokud chcete, můžete si do textu připsat tužkou číslo jednací usnesení Nejvyššího soudu, které bylo nyní i zveřejněno online: 7 Tdo 153/2024-598. Případ se tedy vrací zpět k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Ten je vázán právním názorem Nejvyššího soudu. Běžně by se dalo očekávat jisto jisté zproštění, ale... Však už to znáte.

Monitoring nutné obrany #25 – Karviná, 2020 [šest kol soudního řízení za bodnutí útočníka ženou; intenzivní exces]

Případ, v němž po celodenním popíjení alkoholu muž napadl svou bývalou ženu v jejím bytě při krájení zeleniny. Držel ji zezadu za vlasy a mlátil hlavou o kuchyňskou linku, na výzvy, aby toho zanechal, nereagoval, tlačil ji k zemi, žena se bránila jediným bodnutím nožem. Obránkyně byla osvobozena hned v prvním stupni, avšak státní zastupitelství se jen tak nevzdalo, a trvalo dalších pět rozhodnutí, než byla obránkyně finálně zproštěna viny; v mezičase byla obránkyně státem uvězněna. Věc je zajímavá také tím, že se ve svém důsledku odklání od závěrů Nejvyššího soudu, které byly podrobně kritizovány v Monitoringu nutné obrany #9. Skutek, z
Nutná obrana

Monitoring nutné obrany #24 – Praha 10, 2023 [bodnutí v kuchyni, in dubio pro reo]

Případ, v němž opilý obránce při řezání zeleniny dostal zezadu ránu do hlavy kuchyňským prkénkem, načež útočníka bodnul do břicha. Obránce konstatoval, že "si hovno pamatuje," útočník doznal svůj útok. Skutek, z jehož spáchání byl obránce obviněn Dne 29.7.2023 kolem 16:00 hodin v Praze 10, v bytě XXXXX panelového domu na adrese XXXXX, po předchozí slovní výměně, která vyeskalovala až ve fyzický konflikt mezi poškozeným XXXXX, a obviněným, kdy poškozený nejprve vedl úder dřevěným kuchyňským prkénkem do oblasti hlavy obviněného a tento po inkasování úderu reagoval tak, že způsobil poškozenému XXXXX šedým kuchyňským nožem o délce čepele 13 cm bodné zranění v

Statistiky

Zbraňové statistiky 2023: Růst počtu držitelů zbrojních průkazů zpomalil, setrvalý nárůst registrovaných zbraní

V roce 2023 přibylo téměř 3.000 držitelů zbrojních průkazů, z čehož třetinu tvořily ženy. Jde o výrazně nižší nárůst než o rok dříve. Lidé si kupovali především zbraně kategorie B, a to přibližně v poměru 3:1 ke zbraním kategorie C, což odpovídá dlouholetému trendu. Meziroční nárůsty Nových držitelů zbrojních průkazů loni přibylo sice více než v průměru posledních sedmi let, avšak výrazně méně, než v roce 2022. Počet registrovaných zbraní roste v posledních sedmi letech setrvale přibližně stejným tempem. Oproti předchozímu statistickému shrnutí jsem upravil/opravil data za roky 2021 - 2023, a to odečtením tlumičů, které byly v roce 2021 přeřazeny do kategorie

Ženy představují 34% nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů v posledních pěti letech

Civilní držení zbraní v České republice v posledních letech zažívá nárůst zastoupení ženské populace. V roce 2021 se ženy na nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů podílely dokonce z 51,29%. Ženy a zbrojní průkazy Na začátku roku 2020 jsem publikoval článek Nízké zastoupení žen se zbrojními průkazy ohrožuje dlouhodobé zachování civilního držení zbraní v České republice. Vedle apelu na potřebu nárůstu počtu držitelek zbrojních průkazů tento článek také obsahuje podrobné statistické údaje, včetně regionálních odchylek. Čtenáře se zájmem o tato data odkazuji na článek, zde je nebudu opakovat. 27.8.2023 novinky.cz publikovaly článek s názvem Češi mají rekordní zájem o zbraně. Kupují je ve velkém. Ten

Počet registrovaných zbraní v ČR překročil milion, masivní nárůst počtu držitelů zbrojních průkazů, rekordní nárůst zbraní

Počet registrovaných zbraní v ČR, včetně hlavních částí zbraní a zbraní u držitelů zbrojních licencí, v průběhu listopadu 2022 překročil milion. K 1.12.2022 jich je v centrálním registru zbraní registrováno 1.003.390. Spolu s tím počet držitelů zbrojního průkazu rostl nejrychleji od oznámení zákazové směrnice EU v roce 2015. Statistiky civilního držení zbraní v ČR Přehled statistik civilního držení zbraní pravidelně publikuji k přelomu roku: Zbraňové statistiky 2019: Počet legálních držitelů se zvýšil o 0,5%, registrované zbraně překročily hranici 900.000 Zbraňové statistiky 2020: Počet legálních držitelů se zvýšil o 0,63%, palnou zbraň pro osobní ochranu smí nosit čtvrt milionu lidí Zbraňové statistiky 2021:

Zbraňové statistiky 2021: Pokračuje setrvalý nárůst držitelů i počtu zbraní, novela zákona neměla zásadní dopad

Druhý COVIDový rok do stastik českého civilního držení zbraní nepřinesl žádnou zásadní změnu. Pokračuje setrvalý nárůst počtu držitelů zbraní. Paradoxně v roce 2021 byl nárůst o něco pomalejší než o rok dříve, přestože část roku 2020 poznamenala nemožnost konání zkoušek odborné způsobilosti v důsledku vládních omezení. Naopak registrované zbraně přibývaly nejrychleji od roku 2014, a to také v důsledku legalizace tlumičů a zbraňové amnestie. Dlouholetý trend nárůstu držitelů zbrojních průkazů a zbraní V letech 2011 - 2017 u nás docházelo k relativně velkým výkyvům co se týče počtu nových držitelů zbrojních průkazů. Postupný úbytek držitelů zbrojních průkazů v první polovině dekády přerušilo

USA: Třetina držitelů užila palnou zbraň v obraně, v 81,9% případů útočníka zbraň odradila bez nutnosti střílet

Výzkumný tým univerzity v Georgetownu zveřejnil výsledky celonárodního šetření, které na vzorku 54.244 osob zkoumalo otázky týkající se civilního držení zbraní. Výsledky šetření ukázaly významné posuny co se týče pohlaví a etnicity nových držitelů zbraní. Nejzásadnější závěry se ale týkají klíčové oblasti četnosti užívání zbraní za účelem ochrany sebe či jiných osob. Předchozí výzkumy Civilní držení zbraní je ve veřejné debatě nejčastěji zmiňováno v souvislosti s vražedností. Průměr USA v tomto směru odpovídá přibližně čtyř- až pětinásobku průměru Evropské unie (je přibližně na úrovni Litvy), přičemž je pěti- až šestinásobně nižší než v jiných velkých amerických zemích jako Mexiko a Brazílie. Zatímco

Zbraňové statistiky 2020: Počet legálních držitelů se zvýšil o 0,63%, palnou zbraň pro osobní ochranu smí nosit čtvrt milionu lidí

V roce 2020 pokračoval trend mírného nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů na celkových 307.372 osob. Neopakují se tak výkyvy z let 2013 (pokles o téměř 5%) a 2016 (nárůst o 2,8%). Navzdory existenci COVIDových omezení, která s sebou přinesla opakovaná období, kdy nebyly prováděny zkoušky odborné způsobilosti, si loni zbrojní průkaz pořídilo o něco málo více zájemců než o rok dříve. Nových zbraní v centrálním registru přibývá od roku 2016 přibližně stejně, loni se jednalo o 25.161 kusů. Žádná změna trendu v důsledku COVIDových obav či vládních omezení Život a svobody v České republice v roce 2020 významně negativně omezila pandemie nemoci

30 let po konci totality čeští civilisté opět drží více zbraní kategorie B než C

V Českých zemích je civilní držení zbraní historicky nerozlučně spjato s kolektivní a individuální ochranou, o čemž svědčí jeho zakotvení pro tyto účely ve Svatováclavské smlouvě (1517) a Zřízení o ručnicích (1524). Plejáda kompaktních a subkompaktních sebeobranných pistolí vyráběných během první republiky ukazuje, že tato tradice přetrvala více než půl tisíciletí. Přetrhly ji až nacistické a komunistické restrikce. S koncem komunismu byly zbraně především v rukou osob, které měly důvěru režimu. V naprosté většině se jednalo o dlouhé lovecké zbraně spadající do dnešní kategorie C. Méně obvyklé sportovní samonabíjecí zbraně byly často v majetku státu a střelcům pouze zapůjčeny. Trvalo dlouhých

Pandemie COVID19 neměla vliv na prodeje nových palných zbraní v České republice

Časopis Forbes v dubnu 2020 přinesl článek "Češi se chystají na apokalypsu. V tichosti vykoupili kuše a mačety". Zatímco zájem o volně prodejné zbraně v době pandemie výrazně vzrostl, statistiky centrálního registru zbraní ukazují, že držitelé zbrojních průkazů podobné nákupní horečce nepropadli. Koupě zbraně v době pandemie Proticovidová opatření s sebou přinesla změnu způsobu prodeje palných zbraní. Z hlediska prodejců mohl obchod probíhat pouze vzdáleně s doručením kupujícímu prostřednictvím výdejního místa nebo přímo domů. Z hlediska kupujících bylo nutné "papírování" vyřídit s policií částečně distančně (povolení k nabytí a registrace) a částečně opožděně (předložení ke kontrole). Počty nově registrovaných zbraní ukazují, že pandemie v držitelích nevyvolala nákupní

Nízké zastoupení žen se zbrojními průkazy ohrožuje dlouhodobé zachování civilního držení zbraní v České republice

Ať už jde o návštěvnost střelnic, nebo pokročilé kurzy střelby, dominance mužů v českém civilním držení zbraní je naprosto zjevná. Odpovídá tento dojem reálným statistikám v centrálním registru zbraní? A jak to souvisí s odbojem proti omezování občanských práv v oblasti civilního držení zbraní? Ozbrojené hrdinky V posledních letech přínos civilního držení zbraní pro společnost nejlépe ilustrovaly ženy ve dvou silně medializovaných případech. V prvním případě legálně ozbrojená Šárka P.O. zasáhla ve chvíli, kdy lupič s nožem bodal prodavače v obchodě v Opletalově ulici v Praze. Zákrok, kterým byl bezesporu zachráněn život prodavače, později ocenilo také Hlavní město Praha. Případ pak dokonce zasáhl

Zbraňové statistiky 2019: Počet legálních držitelů se zvýšil o 0,5%, registrované zbraně překročily hranici 900.000

V roce 2019 pokračoval trend mírného nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů na celkových 305.452 osob. Neopakují se tak výkyvy z let 2013 (pokles o téměř 5%) a 2016 (nárůst o 2,8%). Pokud by byl zachován trend nárůstu trvající od oznámení záměru Evropské komise prosadit novou zbraňovou směrnici, za dalších šest let by se mohl počet legálních civilních držitelů zbraní dostat zpět na historické maximum z roku 2001. Počet registrovaných zbraní překročil hranici 900.000 Počet registrovaných zbraní v minulém roce překročil hranici 900.000 kusů. Zbraní přibývá dlouhodobě v průměru přibližně 25.000 za rok, lze tedy očekávat překročení hranice jednoho milionu v roce 2024. Srovnání

Fact check: Zbraně a zločinnost v ČR, Česká televize

Česká televize 17.9.2019 věnovala pořad 90' ČT24 problematice civilního držení zbraní, konkrétně návrhu některých senátorů na doplnění čl. 6 odst. 4 Listiny základních práv a svobod o větu "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon." Česká televize v pořadu uvedla celou řadu dezinformací. Podívejme se blíže na ty nejkřiklavější. Zločiny se zbraní v ruce Tón pořadu nejlépe vystihuje záběr uvedený v úvodu, který se objevil v segmentu "Zločiny se zbraní v ruce" 14 minut 03 sekund po začátku. Vlevo lupič se zbraní, vpravo mrtvola, uprostřed statistika, která už na první pohled

Fact check: Když vás nezastřelí, tak se to nepočítá, ČRo

Český rozhlas 10. srpna 2019 zveřejnil článek s názvem  Regulace střelných zbraní? Menší počet neznamená větší bezpečnost v zemi, ukazuje příklad Venezuely. Byť na první pohled jde o zbraňově neutrální článek, ty opravdu nejpodstatnější informace neobsahuje. Sice dochází k závěru, že více zbraní automaticky neznamená více vražd zbraněmi páchaných, ale vůbec nezmiňuje vražednost páchanou jinými prostředky. Podvědomě tedy zůstává zachováno spojení "zbraně = vraždy", jen je vyvrácena přímá úměrnost. Rozeberme si tedy data dostupná k státům uvedeným ve srovnání ČRo ve větším detailu. Úvodní foto: Japonští policisté zakrývají plentou vchod do budovy, v níž pachatel v roce 2016 nožem zavraždil 19 a

Analýza: Vybrané zásahy ozbrojených civilistů proti aktivním vrahům

V posledních dnech se v českých masmédiích opět vyrojily desítky "odborníků" na civilní držení zbraní, kriminalitu a masové vraždy. Protože sepisovat tucet fact-checkových článků nepovažuji za účelné, rozhodl jsem se zaměřit na jednu neustále opakovanou lež českých novinářů a komentátorů. Ti neustále tvrdí, že ozbrojení civilisté ještě žádné pachatele nezastavili. Tato analýza je z roku 2019. Aktuálnější verze článku z 12/2022 je dostupná zde: Analýza zásahů 54 ozbrojených civilistů proti aktivním vrahům Základní informace Pro začátek shrnutí informací, které jsou čtenářům zbrojnice.com dlouhodobě známé: Podle statistik FBI jsou ozbrojení civilisté úspěšní v 94% zásahů proti aktivním vrahům. V 76% případů pachatele zastavili, v 18%

Počet zbraní v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi EU: v okolních zemích převažují nelegální zbraně

Small Arms Survey loni vydala novou zprávu o počtu zbraní držených civilisty. Shrnutí SAS v této oblasti byla vždy dosti nepřesná. Ve vztahu k zemím Evropské unie nicméně statistika z ročenky za 2017 poskytuje poměrně zajímavý zdroj informací. Novelizace zbraňové směrnice v roce 2008 totiž všem státům EU (a také Schengenu) uložila za úkol do roku 2014 vytvořit elektronické registry zbraní. Na rozdíl od předchozí ročenky (2007) tedy máme poměrně přesný přehled počtu legálně držených zbraní. Srovnání Seznam přináší následující zajímavá srovnání: Česká republika je nejvyzbrojenější dříve socialistickou zemí s výjimkou Chorvatska. Češi mají jen třetinu zbraní ve srovnání se zeměmi na

USA: Fakta o školních útocích v Americe & co udělat pro zvýšení bezpečnosti škol

Česká masmédia pravidelně přinášejí fake news týkající se míry vražedného násilí v USA. Ta je reálně násobně horší než v Evropě (k tomu v detailu v článku USA: Statistiky civilního držení zbraní a vražednosti), avšak z mediálního pokrytí neznalý člověk může nabýt dojem, že dosahuje úrovně Mexika či Brazílie - což není ani zdaleka pravda. V případě dezinformací o USA je přitom vždy zmíněna relativně volnější zbraňová legislativa (což taky v řadě států USA neplatí, viz Kalifornie, New Jersey nebo New York), při informování o Mexiku a Brazílii už extrémní přísnost místní zbraňové legislativy nezmiňuje takřka nikdo. Média přinášejí fake news

Počet držitelů zbrojních průkazů se v roce 2018 zvýšil o 0,3% – stále je jich ale o 8.359 méně než v roce 2010

V roce 2018 pokračoval trend velmi mírného nárůstu celkového počtu držitelů zbrojních průkazů na celkových 303.936. Neopakují se tak výkyvy z let 2013 (pokles o téměř 5%) a 2016 (nárůst o 2,8%). Byť ze zpráv mainstreamových médií může člověk nabýt dojem o neustálém růstu počtu držitelů, ve skutečnosti bylo k 31.12.2018 o 8.359 držitelů méně než v  roce 2010. V prvním pololetí loňského roku přibylo 527 držitelů, v druhém již jen 419. Trend zpomalování už i tak pomalého růstu lze tedy vysledovat nejen meziročně, ale i během samotného roku 2018. Rychleji přibývají sportovní střelci a sběratelé Zatímco celkový počet držitelů v podstatě stagnuje

Fact check: střelné zbraně loni zabily 40 tisíc Američanů, Seznam zprávy

Seznam zprávy přišly 14.12.2018 s článkem, podle nějž loni zemřelo "kvůli střelným zbraním" 39.773 Američanů, což má být nejvíce od roku 1979. Jaká je realita? Související: Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní 1. Zbraně zabíjejí V článku se postupně objevují následující slovní spojení: "střelné zbraně zabily", "úmrtnost vlivem střelných zbraní" a "lidé zemřeli kvůli střelným zbraním". Toto tvrzení je nepravdivé neboť: nezabíjejí zbraně. Zabíjejí lidé, zbraně jsou jedním z nástrojů, který k zabíjení používají. Článek v tomto směru hodnotím jako lživý. 2. Arbitrární kritéria Článek vychází ze součtu osob, které byly zavražděny střelnou zbraní, spáchaly sebevraždu střelnou zbraní, zemřely v

Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní

Neuplyne měsíc, kdy z masmédií neslyšíme o dezinformacích a fake news. Mluvící hlavy nás neustále varují před nebezpečím manipulací a změn veřejného mínění činěných v zájmu cizích mocností. Přitom informování o tématech souvisejících s civilním držením zbraní českými masmédii mnohdy vypadá, jako by bylo vytvářeno podle příručky z petrohradské fake news továrny. V tomto článku se podíváme na nejtypičtější znaky dezinformací cílených proti civilnímu držení zbraní a jak je rozklíčovat. Tento článek je pokračováním k textu: USA: statistiky civilního držení zbraní a vražednosti 1. Zbraně x makety zbraní Koloritem českých médií je nízká schopnost rozlišení mezi střelnými zbraněmi, jejichž držení a nošení je podmíněno
Hi jack

USA: statistiky civilního držení zbraní a vražednosti

V českých médiích se s železnou pravidelností objevují články, které jsou ve své podstatě převzatými zprávami americké hoplofobní lobby. Dají se shrnout v následujících intencích: "zbraně = zlo", případně "civilní držení zbraní = nebezpečí" či "zbraně = vraždy". Co do obsahu jde obvykle o manipulativní selekci reálných dat. Příkladem může být třeba toto shrnutí od aktuálně.cz z loňského roku nebo tento výplod seznam.cz z minulého týdne či kterýkoliv z řady článků uvedených v sekci Fact check. Způsobem manipulace s daty jde přitom přesně o ten styl fake news, před nímž v souvislosti s ruskou hybridní válkou masmédia tak často a

Trendy civilního držení zbraní v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů

Sérii textů o trendech civilního držení zbraní v České republice ukončíme dvěma grafy, které shrnují trendy v detailu popsané v jednotlivých předchozích článcích. V dlouhodobém horizontu jsou zřejmé následující trendy: Významný nárůst sběratelů zbraní a sportovních střelců. Významný pokles lovců, který zastavila až změna zákona v roce 2014, podle níž k nabytí zbrojního průkazu této kategorie již není potřeba držení platného oprávnění k lovu. Stabilní, avšak dlouhodobě mírně klesající počty ozbrojených profesionálů. Kolísající, avšak dlouhodobě rostoucí ozbrojená veřejnost. Za výše popsanými trendy lze odhadovat některé z následujících důvodů: Velká část nových držitelů zbrojních průkazů si vyřizuje vícero skupin současně, aby nemuseli opakovat
Počty zbrojních průkazů jednotlivých skupin.
Ozbrojená veřejnost - celkový počet držitelů zbrojního průkazu sk. E.

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. E – ozbrojená veřejnost

Ozbrojená veřejnost, tedy držitelé zbrojního průkazu skupiny E - k ochraně života, zdraví a majetku, představuje bezkonkurenčně největší část českých držitelů zbraní. Tradice civilního držení střelných zbraní v českých zemích sahá zpět až do dob husitských válek. Za symbolický počátek lze považovat bitvu u Kutné Hory, v níž byly 21.12.1421 střelné zbraně poprvé užity na bitevním poli. Ty byly vzhledem k obtížné manipulaci a nízké kadenci dříve využívány pouze při obléhání. Husitská taktika zapojení vozové hradby umožnila nasazení raných střelných zbraní i při bitvách. Související: 50 let republiky: nastal čas ústavně chránit právo nabývat, držet a nosit zbraně Vývoj právní úpravy Stejně jako
Počet držitelů zbrojního průkazu sk. D - pro výkon povolání.

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. D – profesionálové

Počet držitelů zbrojního průkazu sk. D - k výkonu zaměstnání nebo povolání dlouhodobě mírně klesá - od roku 2004 přibližně o 2.000 osob. Ve srovnání s ostatními skupinami jsou nicméně profesionálové tou nejstabilnější. Veřejnost si jako držitele této skupiny zbrojního průkazu představuje především strážníky obecních a městských policií. Těch je ale pouze přibližně 8.500, takže naprostá většina držitelů tohoto zbrojního průkazu pracuje buďto v soukromém sektoru, nebo průkaz aktivně nevyužívá. Statistiky civilního držení zbraní v ČR Počet držitelů zbraní neroste Sběratelé Sportovci Myslivci Profesionálové Ozbrojená veřejnost Trendy v rámci jednotlivých skupin Specifika zbrojního průkazu sk. D – k výkonu zaměstnání nebo povolání Držitel

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. C – myslivci

Počet držitelů zbrojních průkazů sk. C - pro účely lovu, vytrvale klesá. S ohledem na restriktivní komunistickou legislativu dříve myslivci představovali nejpočetnější skupinu držitelů. V devadesátých letech je co do četnosti přeskočili držitelé ZP pro účely ochrany života a majetku a v roce 2004 bylo poprvé více také sportovních střelců. Pokud se udrží i trend posledních let, tak lovce co do počtu brzy předčí také sběratelé. Přesto v médiích v souvislosti s civilním držením zbraní stále převládá zažitá představa, že právě myslivec je typickým českým civilním držitelem zbraně. Statistiky civilního držení zbraní v ČR Počet držitelů zbraní neroste Sběratelé Sportovci Myslivci Profesionálové
Celkový počet držitelů zbrojního průkazu pro účel lovu.
Celkový počet sportovních střelců.

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. B – sport

Sportovní střelci jsou nejrychleji rostoucí skupinou českých legálních držitelů zbraní. Od roku 2004 jich přibylo víc jak 24.000, a zásadně se jich nedotkl ani pokles celkového počtu držitelů zbrojních průkazů v letech 2011 - 2015. Statistiky civilního držení zbraní v ČR Počet držitelů zbraní neroste Sběratelé Sportovci Myslivci Profesionálové Ozbrojená veřejnost Trendy v rámci jednotlivých skupin Specifika zbrojního průkazu sk. B - ke sportovním účelům Držitel může mít zbrojní průkaz vícero skupin. Níže uvedená specifika se tedy vztahují především na ty držitele, kteří současně nemají žádnou další skupinu zbrojního průkazu. K hlavním specifikům zbrojního průkazu sk. B patří: Smí si pořídit jakékoliv zbraně kategorie
Zbroní průkazy - sběratelské.

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. A – sběratelství

V článku z minulého týdne jsem nakousl téma trendů v oblasti civilního držení zbraní. Masmédia v posledních letech přinášejí lehce se obměňující informace o počtu růstu držitelů zbrojních průkazů. Ve skutečnosti ale nejvíce držitelů v ČR bylo v roce 2001 a v následujících patnácti letech došlo k poklesu o téměř 30.000 osob. Jediný citelný nárůst od roku 2001 proběhl v roce 2016, i tak je nicméně v současnosti o téměř 16.000 držitelů zbraní méně. V tomto a následujících článcích se podíváme ve větším detailu na trendy v rámci jednotlivých skupin zbrojních průkazů. Začneme zbrojním průkazem skupiny A - ke sběratelským

Zbraně v ČR: počet držitelů zbraní neroste

Asi jste to už také zaznamenali. V závislosti na míře úrody okurek se v mainstreamových médiích pravidelně, rok co rok, objevují zprávy o tom, že se Češi vyzbrojují, a jak roste počet držitelů zbraní. Tento závěr zdánlivě podporuje srovnání dat v několika posledních letech. Pokud se však podíváme na trendy od konce komunistické totality, zjistíme, že realita je jiná. Co do změny počtu držitelů zbrojních průkazů jsou zřetelné především čtyři fáze: Vysoký nárůst počtu zbrojních průkazů na začátku devadesátých let. Stagnace v období první dekády po roce 2000. Postupný pokles v letech 2010-2013. Nárůst v roce 2016, který se ale už
Vývoj změny počtu zbrojních průkazů a registrovaných zbraní.

Rubriky

Psali jinde

Civilní držení zbraní

Archivy

Zbrojnice.com - vysvětlení právních aspektů nutné obrany.

Štítky