Fact check

Fact check: Aktuálně.cz opět šíří dezinformace o zákazu olova

Dne 7.11.2021 se na stránkách aktuálně.cz objevil “poučný kvíz” s názvem Poznáte dezinformaci? Zakázala EU Čechům rum, zabijačku či žárovky? Většina informací uvedených v kvízu představuje manipulativní (dez)interpretaci, nicméně s ohledem na zaměření tohoto webu se v článku budu věnovat pouze poslední položce, která se týká zákazu olova.

Tvrzení aktuálně.cz

Aktuálně.cz pokládá čtenáři následující otázku:

  • Chystá EU plošný zákaz mysliveckých broků a rybářských závaží kvůli jedovatému olovu?

Na tuto otázku autorka Zuzana Hronová nabízí následující odpověď:

  • Ne. Jde pouze o zákaz v oblasti mokřadů, který už v Česku dávno platí.

Realita

Tři různé zákazy postupně přijímané salámovou metodou

Na půdě Evropské unie běží několik samostatných procesů zákazu olova ve střelivu:

  • Zákaz olověných broků v okolí kaluží a jiných vodních těles. Ten Evropská komise nařídila nařízením Komise (EU) 2021/57, ze dne 25. ledna 2021. V platnost vešlo o 20 dní později, v účinnost vejde 15. února 2023.
  • Zákaz olova ve střelách – mimo mokřady. Ten Evropská komise připravuje od léta 2019, což Evropská komise výslovně potvrdila pro zbrojnice.com.
  • Úplný zákaz olova ve střelivu, který by dopadl především na zápalky. To se zatím debatuje v rámci konferencí a vyjádření odborníků ECHA, formální návrh lze očekávat během několika let.

Tvrzení, že Evropská komise nechystá plošný zákaz mysliveckých broků, je tedy lživé.

Již přijatý zákaz se vztahuje na kaluže, nikoliv na mokřady

Samotná “odpověď” aktuálně.cz se zaměřuje na mokřady, což je cílená dezinformace.

Česká republika v současnosti za chráněné mokřady mezinárodního významu se zákazem užití olověných broků při lovu stanoví 14 konkrétních oblastí, z nichž většina jsou národní parky a tři mají statut přírodních rezervací.

Naopak zákaz zavedený Evropskou komisí za “mokřady” považuje jakákoliv vodní tělesa, stálá či dočasná, tekoucí či stojící, a to dokonce i podzemní (rašeliniště). K této ploše se přičítá “nárazníková zóna” 100 metrů okolo.

Na interpelaci poslanců Evropského parlamentu, zda-li kaluž vzniklá po dešti na jinak suchém poli představuje v eurounijním smyslu “mokřad” pro účely zákazu olova, Evropská komise odpověděla kladně.

Tvrzení, že jde o zákaz v oblasti mokřadů, který už v Česku dávno platí, je tedy lživé.

Každý občan by měl znát legislativní procesy trialogu a komitologie

V úvodu jsem konstatoval, že ostatní části kvízu hodnotit nebudu, byť jsou odpovědi z větší části zjevně sepsány manipulativně, a tedy představují dezinformace, byť nikoliv úplné lži, jako je tomu v případě olova.

S ohledem na jejich obecné znění nicméně nelze než vyzdvihnout dva základní legislativní procesy, které byly uplatněny v případě přijímání zbraňových restrikcí a zákazu olova. Každý angažovaný držitel zbraně by je měl znát a dokázat alespoň rámcově popsat.

Verdikt

Tvrzení aktuálně.cz v příspěvku zaměřeném na vyvrácení dezinformací je vyloženě lživé.

Aktuálně.cz toto tvrzení publikovalo v době, kdy Evropská unie připravuje další kolo zákazů zbraní a probíhá proces přijetí úplného zákazu olova ve střelách. Je na čtenáři, aby si posoudil, zda-li jde o náhodu, nebo o cílenou a dobře načasovanou dezinformaci ze strany tohoto masmédia.


Eurounijní zákaz olova

Dezinformace aktuálně.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *