Domácí

Čtvrt roku poté: Hledání legislativní a institucionální reakce na pozadí informačního embarga

Tři měsíce po útocích studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy pokračuje hledání adekvátní legislativní a institucionální reakce ve snaze znesnadnit zopakování obdobné tragédie. Možnou věcnost, adekvátnost a účinnost debatovaných a závaděných změn však zásadním způsobem omezuje přetrvávající informační embargo, které nelze nazvat jinak než jako systémové selhání. Tvrzení, že v současné době nelze uvolnit žádná relevantní […]

Domácí

‘Psychopatova novela’ zákona o zbraních předložena do připomínkového řízení

Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) předložilo dne 15.3.2024 do připomínkového řízení návrh novely současného zákona o zbraních. Ten má představovat reakci na vražedné útoky studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 15. a 21.12.2023. Novela je výsledkem práce pracovní skupiny poslanců a Ministerstva vnitra vzniklé po kulatém stolu Poslanecké sněmovny dne 10.1.2024. Širší pozadí […]

CZ 75 Stainless
Domácí

Nový zákon o zbraních schválen Senátem 66:1

Senát Parlamentu České republiky dnes schválil návrh nového zákona o zbraních poměrem hlasů 66:1, čímž navázal na předchozí schválení Poslaneckou sněmovnou v poměru 151:0. Návrh zákona, jehož příprava byla zahájena na počátku roku 2018, nyní ještě čeká podpis prezidenta. V účinnost vejde v roce 2026. Nový zákon o zbraních Potřeba zavedení nového zákona o zbraních […]

Domácí

Vyšetřovací komise sněmovny by měla mít širší záměření než jen útok studenta FF UK

Někteří členové Bezpečnostního výboru PSP ČR vyjádřili údiv nad způsobem, jakým byli seznámeni se zprávou z vnitřní kontroly policie týkající se útoků studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 15. a 21. 12. 2023. Míra začernění posunula debatu o možném vzniku sněmovní vyšetřovací komise (viz § 48 z. č. 90/1995 Sb. & příloha č. 1) […]

Domácí

Podrobně: Psychotesty a zdravotní způsobilost žadatelů a držitelů zbrojních průkazů

Masmediální prostor v posledních týdnech zaplnila poměrně abstraktní debata ohledně otázky ověřování zdravotní a duševní způsobilosti žadatelů a držitelů zbrojních průkazů. Tento článek shrnuje aktuální právní úpravu, praxi a také základní východiska pro možné rozhodování o budoucích změnách. Úvodní foto: Nemocnice Slaný, kde ozbrojený civilista (hlídač) střelou z legálně nošené pistole zastavil nepříčetného útočníka s […]

Domácí

Podpořte přijetí úvodního ustanovení ‘Heller’ (PN 3780)

V následujícím týdnu se předpokládá projednání návrhu nového zákona o zbraních. Ten do značné míry odpovídá současnému zákonu ve znění implementační novely přijaté v lednu 2021. Po zásahu legislativní rady vlády však bylo z návrhu vypuštěno nyní platné ustanovení §1 odst. 1 ve znění: “Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených […]

Jana Černochová
Domácí

Kulatý stůl Poslanecké sněmovny ke zbraňové legislativě

Dne 10.1.2024 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal pod záštitou Ministra vnitra Víta Rakušana kulatý stůl k problematice zbraňové legislativy. Celé téměř tří hodinové jednání lze shlédnout na záznamu na webu sněmovny, v tomto článku se budu věnovat nejzásadnějším výstupům jednání. [To nejdůležitější na konci.] Následující považuji za nejklíčovější momenty jednání: Poslanec Pavel […]

Domácí

Zbraňové statistiky 2023: Růst počtu držitelů zbrojních průkazů zpomalil, setrvalý nárůst registrovaných zbraní

V roce 2023 přibylo téměř 3.000 držitelů zbrojních průkazů, z čehož třetinu tvořily ženy. Jde o výrazně nižší nárůst než o rok dříve. Lidé si kupovali především zbraně kategorie B, a to přibližně v poměru 3:1 ke zbraním kategorie C, což odpovídá dlouholetému trendu. Meziroční nárůsty Nových držitelů zbrojních průkazů loni přibylo sice více než […]

Domácí

Ozbrojená veřejnost a ochrana měkkých cílů I: Mentalita obležení

Tato série článků se věnuje širším souvislostem prosincových útoků a společenského hledání cesty, jak se s věcí vyrovnat a, v ideálním případě, znesnadnit její opakování.[Pozn. 1] Ozbrojené občanstvo Tato úvodní část série se bude týkat obecně kultury civilního držení zbraní v naší zemi. Pro velkou část bezbranné veřejnosti období následující po prosincových útocích znamenalo první podrobnější […]

Domácí

Ozbrojená veřejnost a ochrana měkkých cílů II: Zabij si svého vraha

Tato série článků se věnuje širším souvislostem prosincových útoků a společenského hledání cesty, jak se s věcí vyrovnat a, v ideálním případě, znesnadnit její opakování.. Ozbrojená veřejnost a ochrana měkkých cílů: I. Mentalita obležení II. Zabij si svého vraha IIb. Odhodlání ke střetu se smrtí III. Bezpečnostní rámy a ochrana vstupu IV. Systematické zapojení V. […]