Domácí

Analýza “pirátského” pozměňovacího návrhu k “zbraňové” novele Listiny předloženého posl. Vojtěchem Pikalem

Senátní návrh “zbraňové” novely Listiny prošel 2.6.2021 druhým čtením v Poslanecké sněmovně. V jejím rámci pirátský poslanec Vojtěch Pikal předložil pozměňovací návrh č. 8564, který nazval “Systematická úprava práva bránit základní práva a svobody i zbraní“. Co přesně navrhoval poslanec Pikal a jak to zapadá do kontextu současného rozhodování parlamentu o novele Listiny? Historie práva […]

Domácí

Systém automatické detekce aktivních útočníků – ponaučení nejen z českých nemocnic

Médii v posledních dnech proběhly zprávy o projektu bezpečnostní agentury Securitas ČR, která “učí umělou inteligenci rozeznat potenciálního budoucího útočníka” s cílem zvýšit úroveň ochrany měkkých cílů. V komunitě držitelů zbraní je dobře známo pořekadlo “když jde o vteřiny, policie je minuty daleko“. Perspektivou tohoto pořekadla se může zdát být systém automatické detekce aktivních útočníků […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #13 – Praha, 2018 [dosažení absolutní převahy obráncem v průběhu útoku na recepci hotelu]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “dne 17. 3. 2018 v čase kolem 18:00 hodin, v prostorách recepce hotelu XY, XY, poté, co poškozený J. V., nar. XY, vulgárně urážel obžalovaného, kdy ho vyzýval k pěstnímu souboji, doprovázel to i gestikulacemi, kterými ho vyzýval k tomu, aby vyšel před hotel, a toto dále doprovázel […]

Domácí

Shrnutí: Úvodní webinář ECHA k návrhu úplného zákaz olova ve střelách (duben 2021)

Dne 15.4.2021 sa o 10.00 uskutočnil živý webinár Europskej chemickej agentúry ohľadne pripravovaného úplného zákazu olova. Ak niekto živil nádej, že by agentúra priniesla nejaké skutočné argumenty, bol určite sklamaný. Prakticky boli zobrazené tie isté informácie, ktoré sme sa mohli dočítať v „dokumentoch“ predložených k návrhu, ktoré sa v lepšom prípade, dajú nazvať maximálne dohadmi […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #12 – Karlovarsko, 2016 [vyhánění útočícího souseda z vlastní zahrady házením kamení]

Jednání, z něhož byl odsouzený shledán vinným: dne 10. 5. 2016 krátce po 21. hodině v obci XY, část XY, okres XY, poté, co poškozený J P po slovní rozepři s obžalovaným překonal řetězem zajištěná a zamčená vrátka a následně vnikl na pozemek č. uživatele M M s cílem fyzicky ho napadnout, na tomto pozemku […]

Domácí

Zbraňová amnestie 2021 se liší od předchozích, možnosti ponechání si zbraně jsou širší

Novela zákona o zbraních, která vešla v účinnost 30.1.2021, s sebou přinesla také změny, díky nimž se letošní zbraňová amnestie zásadně liší od předchozích. Možnost ponechání si zbraní dobrovolně předaných policii v rámci amnestie se výrazně rozšířila. Odlišnost českých amnestií od zahraničních Zbraňové amnestie jsou v zahraničí typicky cíleny na odevzdání zbraní státu k jejich […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #11 – Šlapanice u Brna, 2017 [nutná obrana amanta v průběhu vykazování z obydlí rodinným příslušníkem děvčete]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “v době okolo 20:15 hod. dne 19. 3. 2017 ve Šlapanicích, okr. Brno, poté, co byl vpuštěn [jméno] [příjmení], narozenou [datum], do rodinného domu na ul. [ulice a číslo] v obci Šlapanice a po vyvolání konfliktu ze strany [jméno] [příjmení], narozeného [datum], který opakovaně obžalovaného vyzýval, aby dům […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #10 – Obora Červený Hrádek, 2016 [proražení lebky útočícího narušitele členem lesní stráže]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “dne 2. 9. 2016 kolem 13:15 hod. [na místě] poté, co se [obránce] nejprve řádně prokázal příslušným průkazem a odznakem, vyzýval opakovaně [útočníka], který se uvnitř obory v rozporu s návštěvním řádem obory pohyboval s volně pobíhajícím psem, aby mu prokázal svou totožnost, a upozorňoval jej, že porušuje […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #9 – Jeneč u Prahy, 2019 [bodnutí útočícího manžela na pozadí dlouhodobého vzájemného domácího násilí]

Jednání, z něhož byla odsouzená shledána vinnou: “dne 12. 6. 2019 kolem 18:00 hodin v domě v XY v obci XY po předchozím slovním a fyzickém střetu s poškozeným J. T., při němž byla jmenovaným udeřena malou silou rukou do obličeje, ho úmyslně a velkou silou bodla v její blízkosti odloženým kuchyňským nožem s čepelí […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #8 – Diskotéka Rakovník, 2017 [obrana proti přímo hrozícímu útoku tří osob]

Obránce v tomto případu skončil těžce zraněný v důsledku mnohačetných bodných a řezných zranění. Trestní řízení ve věci bylo vedeno pouze proti útočníkovi, který mu tato zranění způsobil. Jednání obránce nebylo samostatně prověřováno a bylo posouzeno pouze v rámci řízení proti útočníkovi. Případ je zajímavý nejen, protože jde o užití nutné obrany proti přímo hrozícímu […]