Domácí

Psychopatova novela zavádí de facto domovní prohlídky bez soudního příkazu – pro nedržitele zbrojních průkazů

Vláda předložila sněmovně návrh novely současného zákona o zbraních č. 119/2002 Sb. (“starý zákon o zbraních”), který má představovat legislativní reakci na vražedné útoky studenta FF UK spáchané ve dnech 15. a 21.12.2023. S ohledem na okolnosti vzniku se pro návrh již dříve vžil název “psychopatova novela” (EKLEP 271/24, PS 9/689). Novelu lze považovat za […]

Domácí

Čtvrt roku poté: Hledání legislativní a institucionální reakce na pozadí informačního embarga

Tři měsíce po útocích studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy pokračuje hledání adekvátní legislativní a institucionální reakce ve snaze znesnadnit zopakování obdobné tragédie. Možnou věcnost, adekvátnost a účinnost debatovaných a závaděných změn však zásadním způsobem omezuje přetrvávající informační embargo, které nelze nazvat jinak než jako systémové selhání. Tvrzení, že v současné době nelze uvolnit žádná relevantní […]

Domácí

‘Psychopatova novela’ zákona o zbraních předložena do připomínkového řízení

Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) předložilo dne 15.3.2024 do připomínkového řízení návrh novely současného zákona o zbraních. Ten má představovat reakci na vražedné útoky studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 15. a 21.12.2023. Novela je výsledkem práce pracovní skupiny poslanců a Ministerstva vnitra vzniklé po kulatém stolu Poslanecké sněmovny dne 10.1.2024. Širší pozadí […]

Domácí

Vyšetřovací komise sněmovny by měla mít širší záměření než jen útok studenta FF UK

Někteří členové Bezpečnostního výboru PSP ČR vyjádřili údiv nad způsobem, jakým byli seznámeni se zprávou z vnitřní kontroly policie týkající se útoků studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 15. a 21. 12. 2023. Míra začernění posunula debatu o možném vzniku sněmovní vyšetřovací komise (viz § 48 z. č. 90/1995 Sb. & příloha č. 1) […]

Zbraně

Proč civilisté potřebují AR-15: Tři roviny svobody, obrany a lásky.

Začátkem ledna jsem věnoval dopoledne jednomu z nestorů moderní české žurnalistiky v souvislosti s přípravou jeho článku o civilním držením zbraní. Činil jsem tak v domnění, že kdo jiný by měl vnímat význam ozbrojeného občanstva pro zachování svobody, než dekorovaný bezbranný účastník třetího odboje. Dopadlo to jako obvykle – vydáním článku o potřebě zakázat “útočné […]

Domácí

Podrobně: Psychotesty a zdravotní způsobilost žadatelů a držitelů zbrojních průkazů

Masmediální prostor v posledních týdnech zaplnila poměrně abstraktní debata ohledně otázky ověřování zdravotní a duševní způsobilosti žadatelů a držitelů zbrojních průkazů. Tento článek shrnuje aktuální právní úpravu, praxi a také základní východiska pro možné rozhodování o budoucích změnách. Úvodní foto: Nemocnice Slaný, kde ozbrojený civilista (hlídač) střelou z legálně nošené pistole zastavil nepříčetného útočníka s […]

Krátce

Zaorálek: Policie měla všechny informace pohromadě, jak to, že to nikdo nevyhodnotil?

Lubomír Zaorálek v CNN Prima News uvedl řadu dosud neznámých skutečností k útoku aktivního vraha na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Přitom se pozastavoval nad policejním postupem předcházejícím zásahu proti útočníkovi: “Ta otázka je, kdo vyhodnocoval fakta, že se vlastně dostali do téhle situace? Tam byl přece čas od 12:47, kdy objevili toho zabitého otce obklopeného […]

Fact check

Srovnání české zbraňové legislativy s jinými evropskými zeměmi

Masmediální prostor v posledních týdnech zaplnila poněkud zvláštní teze, že je česká zbraňová legislativa nejvolnější v Evropě. Podívejme se na tuto tezi blíže. Úvodní foto: CCTV záběry z ostravské tramvaje, kde ozbrojená civilistka zastavila pachatele náhodného brutálního napadení. Obecně k dvěma hlavním přístupům k civilnímu držení zbraní Zbraně jako volnočasové pomůcky V Evropě existují dva […]

Jana Černochová
Domácí

Kulatý stůl Poslanecké sněmovny ke zbraňové legislativě

Dne 10.1.2024 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal pod záštitou Ministra vnitra Víta Rakušana kulatý stůl k problematice zbraňové legislativy. Celé téměř tří hodinové jednání lze shlédnout na záznamu na webu sněmovny, v tomto článku se budu věnovat nejzásadnějším výstupům jednání. [To nejdůležitější na konci.] Následující považuji za nejklíčovější momenty jednání: Poslanec Pavel […]

Krátce

Výbor Psychiatrické společnosti nechce zavádět plošné psychotesty

“Jednorázové komplexní psychiatrické vyšetření nemusí případnou duševní poruchu odhalit. V některých případech lze i očekávat, že žadatel či držitel zbrojního průkazu se bude snažit své eventuální obtíže zakrýt. Ze statistických údajů vyplývá, že pachateli hrůzných činů obvykle nebývají pacienti trpící závažným duševním onemocněním, ale bývají to především lidé s narušenou osobnostní strukturou, tedy s patologickými […]