Domácí

Marihuana a legální držení zbraní v ČR

Česká legislativa je v oblasti držení zbraní a užívání návykových látek přísná. Ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) zákona o zbraních zakazuje nošení zbraní na místě veřejně přístupném, pokud je držitel pod vlivem alkoholických nápojů, jiných návykových látek, léků nebo duševní nemoci. To asi nikdo rozporovat nebude. Zákon nicméně také jako předpoklad spolehlivosti fyzické […]

Citát dne

Citát dne – D. Keene: výběr mezi léčivem a zbraněmi

David Keene, bývalý prezident NRA (2011-2013), takto komentoval federální zákaz držení zbraní osobami užívajícími marihuanu, Washington Times, 7.2.2018: Výběr mezi ústavním právem a utlumením bolesti je rozhodnutí, které by nikdo neměl být nucen činit. David Keene. Foto: Gage Skidmore, Wikimedia Zdroj: The Washington Times Související: USA: dekriminalizace držení zbraní uživateli marihuany

Zahraničí

USA: dekriminalizace držení zbraní uživateli marihuany

V USA existuje několik úrovní zákonodárství: federální, státní a municipální. Přesné vymezení působnosti mezi nimi často působí problémy. Jednou z extrémně problematických oblastí se v posledních letech stalo držení a užívání marihuany. Zatímco přibližně 30 států přistoupilo k legalizaci marihuany pro zdravotní nebo rekreační účely, tak federální úprava v této oblasti zůstávala restriktivní. To představuje […]