Domácí

Marihuana a legální držení zbraní v ČR

Česká legislativa je v oblasti držení zbraní a užívání návykových látek přísná. Ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) zákona o zbraních zakazuje nošení zbraní na místě veřejně přístupném, pokud je držitel pod vlivem alkoholických nápojů, jiných návykových látek, léků nebo duševní nemoci. To asi nikdo rozporovat nebude.

Zákon nicméně také jako předpoklad spolehlivosti fyzické osoby v § 23 odst. 1 písm. b) stanoví, že za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo prokazatelně požívá návykové látky. Mezi ty patří také tetrahydrokanabinol. I bez ohledu na faktickou dekriminalizaci držení malého množství marihuany a na legalizaci držení a užívání marihuany pro léčebné účely již v roce 2013 by tedy jakýkoliv uživatel měl být z hlediska zákona o zbraních považován za nespolehlivého, a tedy přijít o zbrojní průkaz a zbraně.

Foto: Medical Daily

V ČR se marihuana předepisuje ke zmírnění příznaků u následujících indikací:

 • Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu).
 • Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře.
 • Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.
 • Gilles de la Tourette syndrom.
 • Povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí.

V řadě případů přitom marihuana představuje léčbu, která je buďto účinnější, nebo s méně vedlejšími účinky než v případě jiných farmakologických alternativ.

Současně marihuana na uživatele působí z hledisek relevantních pro držení zbraní bezpečněji než alkohol, který u některých uživatelů vede ke zvýšení míry agresivity. Přesto je česká zákonná úprava výrazně přísnější ve vztahu k marihuaně – kde ztráta způsobilosti držet zbraň přichází již po prokazatelném požívání, než k alkoholu, kde stejný následek přichází až po prokazatelném nadměrném užívání.

Taková úprava se na první pohled zdá být nelogická a pouze přežitkem doby, kdy se šířil mýtus o marihuaně jako “startovací droze”. Ostatně, řidičské průkazy stát také nezabavuje jen proto, že někomu lékař předepsal marihuanu.

Co myslíte, je takto nastavená legislativa legitimní?


Související: USA: dekriminalizace držení zbraní uživateli marihuany


5 Replies to “Marihuana a legální držení zbraní v ČR

 1. Tahle legislativa je úplně blbě. Marihuana v mnoha případech velmi pomáhá. Takže bychom pak mohli dát do legislativy: užil jsi v poslední době Paralen či Brufen? Naval zbroják! Vše je jen o míře sebekázně a sebekontroly. Jasně, to se mi to píše, když už 30 let abstinuju a trávu nehulím (prostě to organismus nesnáší), ale z hlediska logiky je to tak. Samozřejmě jít s jointem na střelnici je stejná blbost, jako tam popíjet kořalku. Ovšem namazat si bolavé klouby konopnou mastí je o něčem úplně jiném. Nehledě k tomu, že u těch léčebnách preparátů se všichni snaží, aby tam THC bylo minimum a naopak maximum CBD, což je derivát té omamné báze, který pouze léčí a uvolňuje, bez vlivu na psychiku.

  1. Teď je otázka.. jestli už diagnoza té nemoci, na které léčebné konopí předepisuje, už sama o sobě není důvodem pro ztrátu zdravotní způsobilosti? A druhá otázka zda vnější užití (masti) jsou dle zákona “požíváním”?

  2. Bohužel pokud vás zastaví např. silniční kontrola a budete podroben testu na drogy, CBD a jeho metabolity taktéž způsobí pozitivní test. Otázkou je, jestli následná lustrace a zjištění držitele ZP povede k zásahu a zabavení ZP a zbraní. Přepokládejme negativní krevní test, čili z hlediska dopravního zákona v pořádku (kdo hulí před jízdou, nemá mít ZP ani ŘP), nicméně samotný orientační test je sice orientační, ale průkazný ve smyslu, že zakázaná látka byla požita “někdy” = v rozporu s kritérii spolehlivost. Zajímala by mě přesná judikatura.

    1. Jen si tady dovolím přihřát svou polívčičku a doplnit, že jsem do současné verze návrhu nového zákona o zbraních prosadil změnu na “neoprávněné” užití návykových látek. Co to znamená nechť si každý přebere sám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *