Zahraničí

Británie: od správního uvážení k myšlenkové policii

Svůj první článek na tomto blogu jsem v únoru věnoval vládnímu návrhu implementace zákazové směrnice a zejména otázce navrhovaného zavedení správního uvážení při procesu vydávání povolení k nabytí a držení nově zakázaných zbraní (celý článek: Implementace I – Nově zakázané zbraně). V článku jsem popsal s tím spojená rizika plíživého de facto zákazu, a také […]