Zahraničí

Švýcarsko: boj proti implementaci pokračuje

Švýcarská bezpečnostní rada státu na svém srpnovém zasedání projednávala možné úpravy implementace zákazové směrnice. Verze, která byla přijata v květnu v dolní komoře parlamentu (tzv. “ementál”), bude na podzim předložena k hlasování v horní komoře.

Zástupci bezpečnostní rady se nechali dříve slyšet, že chtějí implementaci upravit v součinnosti se spolky sdružujícími držitele zbraní. Konečný výsledek jejich jednání je ale přesně opačný a dokonce řadu částí implementace, které odmítla dolní komora, navrhuje vrátit zpět do textu.

Na nákupu ve švýcarském supermarketu. Foto: Wikimedia / Rama.
Na nákupu ve švýcarském supermarketu. Foto: Wikimedia / Rama.

Švýcarské organizace sdružující majitele zbraní nad rámec verze přijaté dolní komorou požadovaly zrušení přeřazení původně vojenských a dalších samonabíjecích zbraní mezi zakázané zbraně. Nejen, že to bezpečnostní rada odmítla, ale všechny zaskočila de facto návrhem vrátit se k originální vládní verzi návrhu implementace. Spolky na to veřejně reagují konstatováním, že v případě schválení horní komorou bude země nyní jednoznačně směřovat k referendu o odstoupení od Schengenské úmluvy.

Bezpečnostní rada návrh odmítnout implementaci co se týče přeřazení zbraní do nově zakázaných zamítla hlasováním v poměru 8:4. Částečného zadostiučinění alespoň doznali členové domobrany, neboť bezpečnostní rada státu posvětila předchozí rozhodnutí dolní komory týkající se služebních zbraní (k tomu v detailu v předchozím článku).

Pro držení dalších samonabíjecích zakázaných zbraní pro sportovní účely nebo pro koupi služební zbraně od někoho jiného nicméně Švýcaři budou muset splňovat podmínky upravené ve výjimkách převzatých ze zákazové směrnice.

Bezpečnostní rada dále navrhla provést implementaci co se týče zákazu prodeje vysokokapacitních zásobníků, tedy část, která byla vypuštěna díky poslanecké iniciativě. Ty si budou moci koupit pouze držitelé povolení k držení zakázaných zbraní.

Co se týče povolení na zakázané zbraně, rada navrhla vrátit do textu správní uvážení (další z částí implementace vypuštěných poslaneckou iniciativou).

V technické rovině bezpečnostní rada do návrhu implementace vrátila rozšířenou povinnost značení zbraní – kterou dolní komora vypustila pro její technickou neproveditelnost.

Organizace držitelů zbraní se po této studené sprše nevzdávají a soustředí se nyní na snahu přesvědčit zástupce v horní komoře parlamentu o potřebě úpravy směrnice před podzimním hlasováním. Současně začínají seriózně rozjíždět přípravy pro referendum o odstoupení od Schengenské úmluvy.

Budiž tato švýcarská anabáze poučením pro všechny, kdo by snad měli pocit, že návrh naprosto hrozné české “malé novely” lze provést legislativním procesem se zajištěním změn činících ho přijatelným pro držitele zbraní, a že se tedy jedná o alternativní řešení v mezidobí před “velkou novelou”.

Zdroj: ProTell


Švýcarsko:


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *