Zahraničí

Švýcarsko na rozcestí mezi implementací a referendem

Švýcarsko má jakožto země Schengenského prostoru povinnost implementovat zákazovou směrnici do svého právního řádu, byť není členskou zemí EU. Vzhledem k specifickému postavení zbraní ve švýcarské společnosti, jejíž obranná politika je postavena na všeobecném miličním systému, bylo Švýcarsko od počátku přizváno k tvorbě zákazové směrnice. Zatímco česká vláda k směrnici zaujímala odmítavý postoj, tak švýcarská se tvářila „konstruktivně“ a v rámci vyjednávání dojednala specifickou výjimku pro své milicionáře.

Švýcarská vláda se snažila tuto svou zvláštní výjimku následně doma prodat jako své velké vítězství. Nejen, že se to tak úplně nepovedlo, ale vzhledem k tomu, že Česká republika v rámci své žaloby mimo jiné i tuto výjimku zažalovala jako diskriminační, tak o ni Švýcaři ještě možná mohou přijít.

„Švýcarská výjimka“

Členské státy, které mají vojenský systém založený na branné povinnosti a které po dobu posledních 50 let uplatňovaly systém převodu vojenských palných zbraní osobám opouštějícím vojsko poté, co vykonaly vojenskou službu, mohou těmto osobám jakožto sportovním střelcům, pokud jde o palné zbraně zařazené do kategorie A bodu 6, udělit povolení k tomu, aby si ponechaly jednu palnou zbraň, kterou používaly během povinné vojenské služby. Odpovědný orgán veřejné moci přemění tyto palné zbraně na samonabíjecí palné zbraně a pravidelně kontroluje, že osoby používající tyto palné zbraně nepředstavují riziko pro veřejnou bezpečnost. Použijí se ustanovení prvního pododstavce písm. a), b) a c).

Mezitím jsou ale ve Švýcarsku v plném proudu přípravy na implementaci zákazové směrnice do národního právního řádu. Prvotní návrh švýcarské implementace byl představen 29.9.2017. Do 5.1.2018 se k němu v rámci veřejné konzultace mohl kdokoliv vyjádřit. Nyní bude Ministerstvo policie a spravedlnosti hodnotit připomínky, a případně je zapracovávat do návrhu zákona. Výsledek konzultační fáze by měl být předložen vládě v březnu. Ta následně finální verzi návrhu zákona přeloží parlamentu k hlasování.

Karty v parlamentu se zdají být rozdány, jelikož kromě SVP všechny velké strany implementaci podporují. Jinak už ale situace vypadá mimo federální parlament – jak na úrovni kantonů, tak i občanstva.

Odpor proti směrnici zastřešuje iniciativa Finger weg vom Schweizer Waffenrecht (ruce pryč od švýcarského zákona o zbraních). Ta nyní napíná síly k tomu, aby v případě přijetí implementace bez zásadních změn oproti původnímu návrhu o celé otázce vyvolala referendum.

K vyvolání referenda iniciativa potřebuje 50.000 podpisů, což zcela jistě nebude problém. Vzhledem k tomu, že na výsledku referenda by záleželo také případné setrvání Švýcarska v schengenském systému, a protože referendum se bude konat na pozadí hlubší celospolečenské debaty o vztahu Švýcarska k Evropské unii, je výsledek v této chvíli neodhadnutelný. Každopádně jako motivace pro vládu i parlament k hledání všeobecně akceptovatelné formy implementace to určitě není na škodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *