Krátce

Čtvrtina poslanců drží palné zbraně

“V anketě Seznam Zpráv odpověděla více než polovina poslankyň a poslanců. Zhruba čtvrtina z nich připustila, že má zbrojní průkaz i zbraně.” Zdroj: seznamzpravy.cz Z odpovídajících 115 poslanců držení zbraně uvedlo 32 osob, tedy přibližně 28%. Oproti tomu v české populaci drží zbrojní průkaz 3% osob. Úvodní foto: poslanec Pavel Růžička, který v anketě uvedl […]

Domácí

Podpořte přijetí úvodního ustanovení ‘Heller’ (PN 3780)

V následujícím týdnu se předpokládá projednání návrhu nového zákona o zbraních. Ten do značné míry odpovídá současnému zákonu ve znění implementační novely přijaté v lednu 2021. Po zásahu legislativní rady vlády však bylo z návrhu vypuštěno nyní platné ustanovení §1 odst. 1 ve znění: “Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených […]

Jana Černochová
Domácí

Kulatý stůl Poslanecké sněmovny ke zbraňové legislativě

Dne 10.1.2024 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal pod záštitou Ministra vnitra Víta Rakušana kulatý stůl k problematice zbraňové legislativy. Celé téměř tří hodinové jednání lze shlédnout na záznamu na webu sněmovny, v tomto článku se budu věnovat nejzásadnějším výstupům jednání. [To nejdůležitější na konci.] Následující považuji za nejklíčovější momenty jednání: Poslanec Pavel […]

Fact check

Fact check: Omezí S&B výrobu střeliva pro civilní trh?

V souvislosti s návštěvou premiéra Fialy ve Vlašimi se ve zbraňové komunitě začaly objevovat zkazky, podle nichž měl premiér požádat zástupce nekterých firem k upozadění výroby střeliva pro civilní trh ve prospěch navýšení výroby munice pro Ukrajinu. Je tato informace pravdivá? Širší souvislosti Výše uvedená informace navazuje na déle znějící zprávy zbrojařského průmyslu ohledně systematické […]

Zbraně v době COVID-19
Fact check

Fact check: Jurečka, vymáhání výživného a odebírání zbrojních průkazů

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje prodloužení doby placení náhradního výživného, tj. vyplácení zvláštní sociální dávky poskytované nezaopatřenému dítěti, kterému není povinnou osobou hrazeno stanovené výživné nebo je hrazeno částečně. V souvislosti s tím se chce Jurečka zaměřit na další možné způsoby vymáhání výživného, přičemž zmínil “zaměření na volnočasové aktivity“, včetně “zbrojních […]

Zbraně

Zbraně & Tomáš Zima, exrektor Univerzity Karlovy a kandidát na prezidenta

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr. h. c. mult. byl v letech 2014 – 2022 rektorem Karlovy univerzity v Praze a nyní je kandidátem na úřad prezidenta ve volbách v roce 2023. V návaznosti na dotazník zaslaný všem prezidentským kandidátům svolil k udělení rozhovoru o svém bližším vztahu k palným zbraním. Související: Postoje prezidentských kandidátů k civilnímu držení zbraní Legislativa a zbraně ve […]

Domácí

Postoje prezidentských kandidátů k civilnímu držení zbraní

Dne 17.11.2022 jsem odeslal dotazník zaměřený na principiální postoje k občanským právům v oblasti civilního držení zbraní kandidátům na úřad prezidenta ve volbě v roce 2023. Nejenže jde o významné datum v české historii, ke kterému se váží krvavé represe dvou diktátorských režimů, které bazírovaly na důsledném odzbrojení civilistů (vyjma podporovatelů režimu), ale také přibližně […]

Domácí

Rozhovor – poslanec Pavel Růžička: „Novela zákona o zbraních představuje vítězství zdravého rozumu“

Poslanec Pavel Růžička v šestisté výročí českého civilního držení zbraní v rámci poslanecké iniciativy prosadil několik významných úprav v lednu přijaté novely zákona o zbraních. Šlo především o úvodní ustanovení, které jednoznačně deklaruje existenci práva nabývat, držet a nosit zbraně. Výslovné zavedení tohoto principu do zákona je důležité zejména s ohledem na implementaci unijní „výjimkové“ kategorie zbraní A-I. V rozhovoru […]

Zbraně

Zbraně & poslanec Pavel Růžička

Poslanec Pavel Růžička byl v uplynulém sněmovním období nejzásadovějším parlamentním obhájcem občanských práv v oblasti civilního držení zbraní. V druhé části rozhovoru pan poslanec přibližuje svůj osobní vztah ke zbraním. První část rozhovoru: Rozhovor – poslanec Pavel Růžička: „Novela zákona o zbraních představuje vítězství zdravého rozumu“ Pane poslanče, jaká byla vaše první zkušenost se zbraněmi? […]

Domácí

Analýza “pirátského” pozměňovacího návrhu k “zbraňové” novele Listiny předloženého posl. Vojtěchem Pikalem

Senátní návrh “zbraňové” novely Listiny prošel 2.6.2021 druhým čtením v Poslanecké sněmovně. V jejím rámci pirátský poslanec Vojtěch Pikal předložil pozměňovací návrh č. 8564, který nazval “Systematická úprava práva bránit základní práva a svobody i zbraní“. Co přesně navrhoval poslanec Pikal a jak to zapadá do kontextu současného rozhodování parlamentu o novele Listiny? Historie práva […]