Zbraně

Zbraně & Tomáš Zima, exrektor Univerzity Karlovy a kandidát na prezidenta

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr. h. c. mult. byl v letech 2014 – 2022 rektorem Karlovy univerzity v Praze a nyní je kandidátem na úřad prezidenta ve volbách v roce 2023. V návaznosti na dotazník zaslaný všem prezidentským kandidátům svolil k udělení rozhovoru o svém bližším vztahu k palným zbraním.


Související: Postoje prezidentských kandidátů k civilnímu držení zbraní


Legislativa a zbraně ve škole

Pane Zimo, na úvodní otázku v dotazníku ohledně ochoty vetovat případnou legislativu omezující občanská práva v oblasti civilního držení zbraní jste odpověděl kladně. Dotazník připouštěl pouze odpověď ano-ne. Mohl byste prosím nyní svou odpověď rozvést?

Velmi nerad spekuluji a rovněž velmi nerad bych podrobněji komentoval situaci „kdyby“, to jistě chápete. Věřím, že je možnost, kdy k takové situaci vůbec nedojde, ať už bude prezidentem republiky kdokoli. Za sebe mohu jen potvrdit, že toto téma beru velmi vážně  a moje stanovisko je a bude neměnné. Děkuji za pochopení, nebudu více konkrétní – jedná se o velmi citlivé „politikum“.

 

Osm let jste zastával pozici rektora Karlovy univerzity. Česká legislativa školy za bezzbraňové zóny neoznačuje. Jak to řeší vnitřní předpisy Karlovy univerzity? Do jaké míry jsou vymáhány?

Tuto oblast nijak specificky neřeší.

 

Tabulky s přeškrtnutou zbraní u nás nemají žádnou závaznost. Musel jste někdy jako rektor řešit téma nošení zbraní vyučujícími, studenty či návštěvníky školy?

To jsem nemusel nikdy řešit

Zbraně Tomáše Zimy

Jaký je Váš osobní vztah ke zbraním? Jaké jste s nimi měl zkušenosti před získáním zbrojního průkazu?

Respekt, obdiv k technickému popřípadě i uměleckému provedení. Absolvoval jsem základní vojenskou službu v rámci studia na vysoké škole a pak 9 měsíců  u útvaru, kde jsem měl možnost seznámit se se zbraněmi.

 

Jaká byla Vaše zkušenost se získáváním zbrojního průkazu?

Bylo to v devadesátých letech a bylo to standardní – testy, střelnice znalosti o zbraních.

 

Podle čeho jste si vybral svou první zbraň? Vybral byste si ji opět?

Preferuji obecně české výrobce a co se týká zbraní, byli jsme a jsme v tomto ohledu světová špička, byla to ČZ a byla by to opět ČZ. Spolehlivá, kvalitní a uživatelsky jednoduchá a příjemná zbraň.

 

Vlastníte nějaké zbraně, které jsou v hledáčku Bruselu? Například moderní sportovní pušku, případně standardní zásobníky?

Vlastním pouze dvě pistole ČZ ve standardním provedení.

 

Jak často se věnujete střelbě? Děláte na střelnici nějaké zvláštní drily?

Na střelnici občas chodím, zastávám názor, že pokud člověk zbraň vlastní, měl by ji umět ovládat, v případě potřeby i použít a k tomu je třeba se udržovat „v kondici“ i v tomto směru. Střílím většinou mířenou střelbu, ale mám přátele v bezpečnostních složkách a když jdu s nimi, pak se přiučím i lecčemu novému a střílím „cvičení“ , která jsou trendem i u profesionálů.

 

Je nějaká střelecká disciplína, která vás přitahuje více než jiné?

Obdivuji profesionály v každé profesi a mám respekt ke každému, kdo ovládá zručně to, čím se živí, nebo co je jeho koníčkem. U zbraní a střílení kromě respektu, který mám, je na místě také pokora – a já vím kde jsou moje možnosti, limity, tedy se rád přiučím novému, vyzkouším moderní trendy , i jiné zbraně, ale jinak jsem konzervativní – mířená střelba, trénink sebeobrany na běžnou vzdálenost.

Zbraně & bezpečnost

Jaký máte názor na stanovené zálohy státu?

Základem musí být profesionální armáda, o tom, zejména vzhledem k vývoji v posledních letech , nemůže být pochyb. Svoje místo v systému obrany, ochrany a vnitřní bezpečnosti má a bude mít, možná i ve větší míře, bezesporu Aktivní záloha a osobně mám zato, že je krok správným směrem, u státu naší velikosti, tradic a historie i Stanovená záloha státu.

 

Ocitl jste se někdy Vy nebo někdo Vám blízký v situaci osobního ohrožení, případně i nutné obrany?

Já osobně naštěstí ne, ale dva lidé z okruhu mých přátel takovou zkušenost mají a zvládli ji bez svého zranění, na použití zbraní ale nedošlo.

 

Jak vypadá vaše EDC?

U sebe žádnou zbraň nenosím a nikdy jsem se necítil ohrožen.

 

Tradičně poslední otázkou rozhovoru je, co byste chtěl vzkázat českým držitelům zbraní.

Chtěl bych jim popřát hodně zdraví a pohody (blíží se nám Advent a je to na místě), také aby nemuseli svoje zbraně použít jinde než na střelnici, a aby pokud už zbraně mají, nešetřili na tréninku a občas se svěřili i do rukou profesionálů, jako to dělám já.


Prezidentský dotazník

Dne 17.11.2022 byla většina oficiálních prezidentských kandidátů oslovena ohledně jejich názoru na klíčové otázky týkající se občanských práv v oblasti civilního držení zbraní. Všechny odpovědi shrnuje zvláštní článek, níže přepis pouze odpovědí T. Zimy.

Budoucí novelizace a implementace evropské zbraňové směrnice

Evropská zbraňová směrnice obsahuje ustanovení, podle nějž se předpokládají její budoucí novelizace. Pokud by došlo k novelizaci směrnice a následně by Parlament ČR tuto novelizaci implementoval do české legislativy způsobem, který by oproti současnému stavu omezoval legální civilní držení zbraní v zemi, využil(a) byste prezidentského veta?

ANO.

Zákaz olova

V současnosti na půdě Evropské unie probíhá proces přípravy univerzálního zákazu olova ve střelivu, a to mimo běžný legislativní proces prostřednictvím pouhé aktualizace seznamu nebezpečných látek. Prezidentská kancelář v tomto ohledu nemá žádné pravomoci, nicméně je nadána významnou „soft power“. V případě Vašeho zvolení, angažovala by se prezidentská kancelář v procesu zákazu olova, a pokud ano, jakým způsobem?

Rozhodně ano, byla by oslovena Armáda ČR (Ministerstvo obrany), bezpečnostní sbory (Ministerstvo vnitra), případně další subjekty veřejné správy (i ve vztahu k výkonu práva myslivosti atd.) ale také profesní sdružení, spolky a odborníci v této oblasti s cílem shromáždit relevantní informace, reálné možnosti a případná jiná řešení (byť i kompromisní). Předpokládám, že by bylo nezbytné i zapojení odborníků z oblasti diplomacie a práva. Byly by využity všechny možnosti “vrátit se k odborné diskusi” na půdě Evropské unie i v rámci kompetentních míst v České republice.

Názor na civilní držení zbraní obecně

Jaký je Váš názor na civilní držení zbraní obecně? Otázka se netýká názoru na legislativu.

Civilní držení zbraní, tak jak je zakotveno a upraveno v moderní historii naší republiky a nyní považuji, za daných okolností ve světě a v Evropě za optimální. Česká implementace byla a je velmi zdařilá a funkční, dokládá to i setrvalý, byť nižší nárůst jak držitelů zbraní i počtu zbraní, který započal v roce 2018 a pokračoval i v “Covidových” letech 2020 a 2021 – považuji to za silný stabilizační trend a signál i pro politiky. V Českých zemích se jedná u palných zbraní o tradici starou víc než 600 let, od dob Jana Žižky. Větší restrikce by, dle mého názoru, byly na úkor záležitostí spojených s ochranou svobody jednotlivců, ale i státu (stanovená záloha státu), jde pro mne o principiální záležitost.


Zbraně & …

Rozhovory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *