Helsinki, Finland
Zahraničí

Finsko: Daňově odčitatelné zbraně, boj s unijním zákazem olova mezi prioritami nové vlády

20. června 2023 ve Finsku nastoupila nová vláda opírající se o většinu 109/200 hlasů v parlamentu. K významným bodům programového prohlášení vlády patří podpora civilního držení zbraní jakožto zásadního pilíře budování obranyschopnosti země, včetně zavedení daňových odpočtů v souvislosti s nákupem zbraní.

Závazky finské vlády vůči civilnímu držení zbraní

Nová finská vláda se konkrétně zavázala k provedení následujících kroků:

  • Zlepšení podmínek dobrovolné účasti na národní obraně, včetně přezkumu zapojení místní a dalších dobrovolnických sil.
  • Navýšení úkolů a zdrojů Národního obranného výcvikového spolku.
  • Zlepšení funkce a odpovědnosti soukromých spolků a společností spolupracujících na národní obraně.
  • Registrace osob podstupujících soukromý výcvik za účelem jejich lepší dosažitelnosti v případě potřeby.
  • Zavedení možnosti daňového odpočtu na výbavu, zásoby a zbraně, které jsou vhodné pro případ krize a jsou souladné s požadavky národní obrany.

Navýšení počtu střelnic na 1.000

Vláda se dále zavázala podporovat vznik nových a rozvoj stávajících střelnic, přičemž cílem je dosáhnout celkového počtu nejméně 1.000 střelnic do konce dekády. Hlavní důraz přitom bude kladen na puškové střelnice a střelnice zaměřené na dynamickou střelbu.

V rámci toho dojde také k úpravě legislativy upravující povolování střelnic, včetně enviromentální legislativy.

Odboj proti unijnímu zákazu olova

Vedle toho se finská vláda zavázala aktivně vstoupit do procesu přípravy unijního univerzálního zákazu olova. Cílem je dosáhnout vynětí střelby za účelem dobrovolné účasti na národní obraně a sportovní střelby zaměřené na výcvik dovedností prospěšných pro národní obranu z dosahu univerzálního zákazu olova. Vláda bude aktivně pracovat na vynětí střelnic ze zákazu olova a nepřipustí rozšíření eurounijního zákazu olova v tomto směru.

Zákazu olova se naposledy věnoval článek situační hlášení z 01/08/2023.

Výslovné zacílení finské vlády proti eurounijnímu zákazu olova je o to zásadnější, že Evropská agentura pro chemické látky, která je zodpovědná za jeho přípravu, má sídlo v Helsinkách.

Podrobně: Programové prohlášení 77. finské vlády, s. 160 – 163


Komentář zbrojnice.com

Příprava univerzálního zákazu olova ve střelách a brocích na půdě Evropské unie v současnosti představuje nejakutnější ohrožení občanských práv v oblasti civilního držení zbraní, jelikož k olovu ve střelivu neexistuje účinná alternativa.

Nová finská vláda správně identifikovala hodnotu civilního držení zbraní pro obranyschopnost země. V programovém prohlášení je problematika civilního držení zbraní, posílení obranyschopnosti a odporu vůči zákazu olova vzájemně propojena na celkem 4 stranách textu.

Nezbývá než doufat, že příslušné orgány na české straně (zejm. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, poslanecký výbor pro bezpečnost) urgentně naváží spojení a spolupráci se svými protějšky v Helsinkách za účelem společného postupu proti zákazu olova.

2 Replies to “Finsko: Daňově odčitatelné zbraně, boj s unijním zákazem olova mezi prioritami nové vlády

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *