Nová legislativa

Implementace II – Zbraně původně samočinné

V prvním díle tohoto seriálu o návrhu implementace zákazové směrnice jsme rozebrali především otázku toho, zda-li si budou moci legální držitelé nově zakázaných zbraní je ponechat a zda-li si je držitelé zbrojního průkazu budou moci pořídit v budoucnu. Odpověď v první řadě závisí na tom, zda-li došlo k nabytí zbraně před 13. červnem 2017. Po tomto datu již není jisté nic.


Pozn.: Tento článek se vztahuje k tisku č. 92 PSP PČR, který byl na konci roku 2018 stažen z projednávání v poslanecké sněmovně.


Seriál implementace:


ZBRANĚ PŮVODNĚ SAMOČINNÉ

Jednou z hlavních otázek spojených se zákazovou směrnicí a implementací je zařazení zbraní, které byly původně samočinné (při stisknutí spouště střílí dávkou) a byly upravené na samonabíjecí (při stisknutí spouště dojde k jedinému výstřelu). V řadě zemí Evropy jsou tyto zbraně dlouhodobě zakázané, zatímco v ČR se jedná o velmi oblíbený artikl. Nejtypičtějším zástupcem v ČR je samonabíjecí verze vz.58, nebo celá řada dalších upravených zbraní nabízených společnostmi jako je Zelený sport nebo Perun Arms.

Česká republika v průběhu procesu přijetí zákazové směrnice dlouhodobě poukazovala na to, že je v praktickém směru nemožné určit, které zbraně jsou výsledkem technického upravení samočinných zbraní a které jsou zbraněmi novými s některými díly společnými se samočinným předchůdcem.

Důvodová zpráva k návrhu implementační novely stanoví, že u „zbraní upravených z původně plně automatických (…) se bude vycházet z evidenčního stavu těchto zbraní v Centrálním registru zbraní“.

Pokud se tedy odhlédne od příslušenství (zásobník, sklopka), tak to, zda-li bude zbraň nově zařazena do kategorie A-I by mělo být primárně odvislé od faktu, zda-li byla před případnou úpravou registrována v CRZ jako samočinná, nebo nikoliv.

Rozhodující tedy bude to, zda-li výrobce (úpravce) samonabíjecí zbraně dříve registroval tuto stejnou zbraň jako samočinnou, nebo zda-li vyrobením (úpravou) došlo k zničení (výmazu) dřívější samočinné zbraně (pokud byla vůbec registrována) a formálně k výrobě nové samonabíjecí zbraně (a technicky tedy pouze k použití částí dílů původní samočinné zbraně).

Máte zbraň konstrukčně vycházející z původně samočinné verze? Víte, jestli byla do CRZ zavedena jako nově vyrobená samonabíjecí, nebo byla dříve zapsána jako samočinná?

2 Replies to “Implementace II – Zbraně původně samočinné

  1. Mám upravenou sa 58 od zeleného sportu na samonabíjecí verzi pořízenou dávno před 13.červnem 2017 i přesto se mám nějak obávat?

    1. Bezprostřední obavu z konfiskace v současnosti mít nemusíte. Zatím vše naznačuje tomu, že v případě implementace bude přijato grand-fatheringové ustanovení, díky němuž si zbraň budete moci ponechat. Zda-li a jakým způsobem ji případně budete muset pře/registrovat jako zbraň kategorie A, zatím není jasné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *