Nová legislativa

Implementace IV – Nakládání s nově zakázanými zbraněmi

V tomto díle se podíváme na to, jakým způsobem návrh implementační novely upravuje nakládání nově zakázaných zbraní. Otázku toho, za jakých okolností a zda-li vůbec si bude možné pořídit zbraň kategorie A-I jsme řešili v prvním díle.


Pozn.: Tento článek se vztahuje k tisku č. 92 PSP PČR, který byl na konci roku 2018 stažen z projednávání v poslanecké sněmovně.


Seriál implementace:


DRŽENÍ, NOŠENÍ, ZABEZPEČENÍ A SVĚŘENÍ

Zásadním pozitivním prvkem navrhované implementační novely je to, že pro nakládání se zbraněmi nové kategorie A-I (po udělení výjimky) nedochází k významným změnám oproti jejich současnému stavu v kategorii B. V konkrétní rovině to znamená, že:

  • na rozdíl od současné kategorie A lze zbraně kategorie A-I nosit skrytě
  • povinnost umožnit přístup policii za účelem kontroly zabezpečení se i nadále týká pouze zbraní kategorie A, nikoliv nové kategorie A-I
  • doba trvání výjimky pro zbraně kategorie A-I je po dobu držení zbrojního průkazu podobně jako u zbraní kat. B, nikoliv na pevně určenou dobu jako u kat. A
  • výjimka u zbraní kat. A-I se odejme, pokud důvod k jejímu udělení pomine trvale, nikoliv pokud pouze pomine jako u zbraní kat. A
  • novela dále nemění ustanovení o zabezpečení zbraní a střeliva, pro zbraně kategorie A-I se uplatní stejná pravidla jako pro zbraně kategorie B a C (zejména výjimka týkající se zabezpečení max. dvou zbraní)
  • v případě svěření zbraně (například na střelnici) se uplatní stejná pravidla jako pro zbraně kategorie B s tím rozdílem, že zbraň kategorie A-I nesmí být svěřena osobě mladší 18 let.

2 Replies to “Implementace IV – Nakládání s nově zakázanými zbraněmi

  1. Děkuji mnohokrát! Konečně jsem se dozvěděl to, co mi zatím nikdo nebyl schopen zodpovědět. Opravdu skvělá práce!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *