Nová legislativa

Implementace IV – Nakládání s nově zakázanými zbraněmi

V tomto díle se podíváme na to, jakým způsobem návrh implementační novely upravuje nakládání nově zakázaných zbraní. Otázku toho, za jakých okolností a zda-li vůbec si bude možné pořídit zbraň kategorie A-I jsme řešili v prvním díle.


Pozn.: Tento článek se vztahuje k tisku č. 92 PSP PČR, který byl na konci roku 2018 stažen z projednávání v poslanecké sněmovně.


Seriál implementace:


DRŽENÍ, NOŠENÍ, ZABEZPEČENÍ A SVĚŘENÍ

Zásadním pozitivním prvkem navrhované implementační novely je to, že pro nakládání se zbraněmi nové kategorie A-I (po udělení výjimky) nedochází k významným změnám oproti jejich současnému stavu v kategorii B. V konkrétní rovině to znamená, že:

  • na rozdíl od současné kategorie A lze zbraně kategorie A-I nosit skrytě
  • povinnost umožnit přístup policii za účelem kontroly zabezpečení se i nadále týká pouze zbraní kategorie A, nikoliv nové kategorie A-I
  • doba trvání výjimky pro zbraně kategorie A-I je po dobu držení zbrojního průkazu podobně jako u zbraní kat. B, nikoliv na pevně určenou dobu jako u kat. A
  • výjimka u zbraní kat. A-I se odejme, pokud důvod k jejímu udělení pomine trvale, nikoliv pokud pouze pomine jako u zbraní kat. A
  • novela dále nemění ustanovení o zabezpečení zbraní a střeliva, pro zbraně kategorie A-I se uplatní stejná pravidla jako pro zbraně kategorie B a C (zejména výjimka týkající se zabezpečení max. dvou zbraní)
  • v případě svěření zbraně (například na střelnici) se uplatní stejná pravidla jako pro zbraně kategorie B s tím rozdílem, že zbraň kategorie A-I nesmí být svěřena osobě mladší 18 let.

2 Replies to “Implementace IV – Nakládání s nově zakázanými zbraněmi

  1. Děkuji mnohokrát! Konečně jsem se dozvěděl to, co mi zatím nikdo nebyl schopen zodpovědět. Opravdu skvělá práce!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *