Zahraničí

Brazílie: uvolnění zbraňové legislativy předmětem volební kampaně

S přibližně 55.000 oběťmi vražd ročně patří Brazílii smutné světové prvenství. I v přepočtu si s 26,74 vraždami na 100.000 obyvatel udrží 14 místo (ČR: 0,75; 193 místo). 71% vražd v Brazílii je spácháno pomocí střelné zbraně. Pouze 5-8% vražd je objasněno (ČR: 97%). Zbraňová legislativa je přítom v současnosti velmi restriktivní, a to i ve srovnání s většinou evropských zemí. Po 15 letech extrémně přísné zbraňové legislativy se nyní stala otázka uvolnění pravidel pro legální nabývání zbraní součástí kampaně před říjnovými volbami.

Podívejme se tedy na brazilskou zbraňovou legislativu blíže.

Jair Bolsonaro, hlavní proponent uvolnění brazilské restriktivní zbraňové legislativy

ODZBROJOVACÍ ZÁKON Z ROKU 2003

Brazilský parlament v roce 2003 přijal zákon č. 10.826, který zásadním způsobem omezil držení a nošení zbraní. Tomu v roce 1999 předcházel zákon nařizující povinnou registraci všech zbraní.

Součástí odzbrojovacího zákona byl také článek 35, který úplně zakazoval prodej zbraní a munice na území Brazílie (s výjimkou prodeje státním orgánům), jehož účinnost byla podmíněna schválením v referendu (k tomu v detailu níže).

Zákon jako takový řeší především registrace, držení a prodeje zbraní a munice, a jeho hlavním cílem je, jak název napovídá, odzbrojení obyvatelstva.

Zákon zcela zakazuje držení celé řady zbraní – především dle úsťové energie. Zakázány jsou pistole s úsťovou energií vyšší než 407 J, pušky s více než 1355J, a dále všichni obvyklí „podezřelí“ – samočinné zbaně, SBR, atd.

Pokud už se Brazilci podaří získat povolení (což úřady v naprosté většině případů zamítají), musí se spokojit s .380 a dalšími pro sebeobranu méně vhodnými kalibry.

Pro získání povolení k nabytí zbraně musí průměrný Brazilec především prokázat, že zbraň z nějakého důvodu potřebuje. V souladu s tím, že cílem zákona je odzbrojení obyvatelstva, zvážení této potřeby armádním úředníkem pro naprostou většinu žadatelů znamená konečnou. Ti šťastnější musí dále prokázat:

  • obdobu výpisu z evidence rejstříku trestů,
  • legální zdroj příjmů a bydliště,
  • způsobilosti nakládat se zbraní,
  • psychologické vyšetření.

Cesta k ne příliš účinné legální zbrani v Brazílii v praxi trvá přibližně rok, pokud tedy žadatel nepatří k většině těch, kteří jsou zastaveni hned na začátku.

Nošení zbraně pro sebeobranu je pro běžné civilisty vyloučeno. Teoreticky sice zákon umožňuje udělení teritoriálně a časově omezeného povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu v případě, že žadatel prokáže konkrétní ohrožení svého života, nicméně pro většinu smrtelníků je toto nedostupné. (Podobně jako ve Francii, kde teoretickou možnost vydání tohoto povolení zákony také obsahují. V praxi nicméně ani šéfredaktor Charlie Hebdo, jakožto osoba vysoko na kill listu Al Kájdy, jej nedostal).

Zákon povoluje nošení služebních nebo soukromých zbraní členy vybraných silových složek i mimo službu (např. policisté ano, vězeňské stráže ne).

Povolení k nošení může být dále uděleno osobě, která prokáže, že ji potřebuje k lovu, přičemž lov představuje způsob obživy pro rodinu – udělit jej ale lze pouze na jednoranné zbraně.

 

ODZBROJOVACÍ REFERENDUM

Jak je uvedeno výše, tak zákon obsahuje článek 35, jehož účinnost byla odložena v závislosti na schválení v referendu, a podle nějž měl být prodej zbraní v Brazílii úplně zakázán.

Referendum opravdu proběhlo v roce 2005, přičemž přijetí zákazu mělo velmi silnou podporu většiny médií, celebrit, federální vlády a katolické církve. Kampaň na podporu referenda měla také mezinárodní  rozměr, přičemž demonstrace za zákaz zbraní v Brazílii se konaly v Británii, Itálii, Jižní Africe a dalších zemích.

I tak 63,94% obyvatel úplný zákaz zbraní odmítlo.

Referendum nereferendum, v praxi k odzbrojení občanů s legálně drženými zbraněmi nicméně došlo. Zákon jako takový všechny potenciálně užitečné zbraně (z hlediska obrany, ať už před kriminálními živly nebo despotickou vládou) zakazuje tak jako tak, odzbrojení by se tak týkalo už jen těch zbývajících zbraní.

Hlavně ale v zákoně nastavený may issue systém (správní uvážení) umožnil faktické zavedení zákazu zbraní, když naprostá většina žadatelů o povolení k nabytí zbraně je odmítána (povolení je nutno obnovovat co tři roky). Podobné nebezpečí se přitom skrývá i v navrhované implementaci zákazové směrnice.

PŘÍČINY VYSOKÉ VRAŽEDNOSTI

Zastánci zachování odzbrojovacího zákona argumentují tím, že vedl k významnému snížení počtu vražd. Výzkumník Daniel Cerqueira tvrdí, že zvýšení počtu zbraní v populaci o 1% vede k zvýšení počtu vražd o 2%. Političtí soupeři podporovatele změny legislativy překřtili na „kulometnou frakci“.

Jakkoliv určitý pokles vražednosti po zavedení odzbrojovacího zákona nastal, tak již o 7 let později byl počet vražd na stejné hladině. Pokles byl nicméně i tak relativně malý, když i nejnižší hladina po zákazu (2007) stále nedosáhla úrovně roku 1997, natož let předcházejících.

Podle světové banky je nárůst zločinu v Brazílii důsledkem především demografických změn (výrazný nárůst počtu mladých mužů), zvyšování příjmové nerovnosti, navýšení počtu studentů, kteří nedokončí ani střední školu, a všudypřítomná korupce spojená s neefektivností státních orgánů (v některých částech Brazílie se policisté nemohou spolehnout ani na výplatu, a své příjmy nahrazují v lepším případě úplatky, v horším přímo prodejem služebních zbraní na černý trh).

Naprosto zásadní je pak nízká vymahatelnost práva, včetně již v úvodu zmíněné pouze 5-8% objasněnosti vražd.

Překvapivě menší roli výzkumy dávají drogové kriminalitě, která má extrémní dopad například v Mexiku nebo Guatemale.

A nakonec ještě třešničku na dortu pro zastánce toho, že monopol násilí patří státu: Policie v Sao Paolu a Rio De Jaineru mezi lety 2003 a 2009 zabila 11.000 osob. V roce 2008 vycházel v průměru jeden mrtvý na 23 zatčených. V USA, jejichž řešení otázky zabití civilistů policisty často přinášejí i česká média, se jednalo o jednoho mrtvého na 37.000 zatčených v témže roce.

Další informace:

One Reply to “Brazílie: uvolnění zbraňové legislativy předmětem volební kampaně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *