Zahraničí

Kanada: právní rámec legálního držení zbraní civilisty

Civilní držení zbraní v Kanadě se v poslední době dostalo do popředí zájmu v souvislosti se zpřísňováním místní legislativy. Kanada nabízí zajímavý komparativní pohled i pro nás. Místní legislativa je v celé řadě ohledů výrazně přísnější než česká, kdežto v jiných obsahuje až překvapivé nedostatky a “díry”. Zatímco náš zákon o zbraních představuje ucelený logický celek, kanadské právo se vyvíjelo typicky populistickou cestou: postupným přijímáním dalších a dalších zákazů a omezení ve víře, že společnost je jen jeden nový zákon daleko od ideálního stavu.

Toto přesvědčení motivuje kanadské politiky i nyní, když se v návaznosti na nárůst přestřelek gangů a na útok nelegálně ozbrojeného sympatizanta ISIS rozhodli vyrukovat s návrhem dalšího kola zákazů a omezení legálního držení zbraní.

Foto: Ontario Rifle Association


Kanada:


Zbrojní průkaz

Předpokladem držení zbraní v Kanadě je nabytí zbrojního průkazu k držení a nabývání zbraní. Průkaz má dvě úrovně – pro neomezované zbraně a pro omezované zbraně. Každá vyžaduje absolvování zvláštního dvoudenního kurzu, přičemž předpokladem pro omezovaný kurz je také absolvování neomezovaného kurzu. Účastník kurzu následně musí absolvovat písemný test.

Žádost se podává na zvláštním formuláři. Policie provede prověrku žadatele, která zahrnuje zjištění informací z trestního rejstříku i od lékaře jdoucích 5 let nazpět (podle nyní předložené novely bude nově prověrka zahrnovat celý život žadatele) a také zjištění referencí na žadatele od rodinných příslušníků či partnera, případně i zaměstnavatele či sousedů. Vydání povolení je na správním uvážení policie a typickým důvodem odmítnutí je obava, že by mohl představovat nebezpečí pro sebe nebo jiné (ročně ja takto odmítnuto asi 500 žadatelů z 300.000).

Zbrojní průkaz nesmí být vydán dříve než 28 dní po podání žádosti, ale v praxi je čekání mnohem delší. Průkaz se musí obnovovat co pět let.

Kategorie zbraní

Zbraně se v Kanadě dělí do tří kategorií:

 • neomezované, zahrnující dlouhé zbraně nespadající do ostatních kategorií
 • omezované, zahrnující
  • nezakázané pistole
  • další nezakázané samonabíjecí zbraně s délkou hlavně alespoň 470 mm (18,5 in)
  • zbraně s celkovou délkou delší než 660 mm (26 in)
  • další zbraně zařazené do této kategorie z rozhodnutí policie (např. AR 15, apod.)
 • zakázané zbraně, zahrnující:
  • krátké s délkou hlavně kratší než 105 mm nebo pro munici kalibru .25 či .32
  • dlouhé zbraně s délkou hlavně kratší než 457 mm nebo celkovou délkou kratší než 660 mm
  • plně automatické zbraně nebo zbraně vyrobené úpravou z plně automatických
  • další zbraně zařazené do této kategorie z rozhodnutí policie (např. typu AK, FN-FAL).

Zakázané zbraně lze držet pouze v rámci grandfatheringu, přičemž jejich majitelé si je mohou prodávat také vzájemně mezi sebou. Noví držitelé zbrojního průkazu ale již povolení nedostanou.

Registrace

Omezované a zakázané zbraně musí být po koupi registrovány u policie. Tím ale dohled státu nad jejich držením končí – pouze v případě dalšího legálního převodu je nutné opět absolvovat úřední proces zahrnující policii.

V případě držení více jak deseti zbraní policie může teoreticky po předchozím oznámení provést kontrolu jejich uložení v domě, ale prakticky se toto skoro nikdy neděje (policisté jsou už i tak přetíženi vyřizováním žádostí o zbrojní průkazy a administrativou převodů zbraní). V případě vlastnění méně než deseti zbraní už žádný kontrolní mechanismus obdobný českému periodickému předkládání zbraní ke kontrole při obnovení zbrojního průkazu neexistuje.

Samozřejmě, v případě pozbytí bezúhonnosti musí držitel zbraně odevzdat či legálně prodat, čímž by se případně odhalil jejich prodej na černý trh. To je ale už tak trochu pozdě…

Zabezpečení

Legislativa týkající se uložení zbraní v zásadě nevyžaduje trezorové skříně, pokud jsou zbraně zabezpečeny (například zámkem spouště) a uloženy v “místnosti, do které se nedá lehce vloupat”.

To v praxi tedy znamená faktické znemožnění reálné možnosti použít zbraň k sebeobraně v případě násilného vloupání z důvodu časové náročnosti zbraň uvést do střelbyschopného stavu a současně nízkou míru ochrany před její krádeží.

Transport a nošení

Při převozu musí být zbraně nenabité, v případě omezovaných a zakázaných také uzamčeny v pevném obalu, zakázané navíc s vyjmutým závěrem, pokud to je technicky možné. Pro převoz jiných než neomezovaných zbraní je nutné získat zvláštní povolení – a ta jsou dostupná pouze pro účely návštěvy střelnice nebo převozu za účelem prodeje.

Na povolení k nošení zbraně, pokud se neživíte jako lovec v odlehlých oblastech nebo ochranka bankovního převozu peněz, můžete zapomenout. Zákon sice obsahuje teoretickou možnost pro osoby, které “jsou v ohrožení života a ochrana poskytovaná policií je v jejich případě nedostatečná”, ale prakticky je toto povolení pro obyčejné občany naprosto nedostupné.

Pokud Vás napadá otázka, jak jsou na tom Kanaďané s možností nosit jiné prostředky sebeobrany (pepřový sprej, teleskopický obušek nebo nůž), vzpomeňte si na Británii. Ano, až tak špatně (výjimkou jsou pepřové spreje určené proti medvědům – pokud je Kanaďan zrovna v divočině).

Omezení zásobníků

Zásobníky jsou omezeny maximální kapacitou 10 nábojů pro krátké zbraně a 5 pro dlouhé. Pokud je zásobník použitelný pro vícero zbraní (kalibrů), pak se vychází z nejvyšší možné dosažitelné kapacity.

Závěr

Kanadská zbraňová legislativa se v předpokladech nabytí a držení zbrojního průkazu podobá té české. Narozdíl od naší ale v podstatě neumožňuje obranu se zbraní, ať už doma, kde musí být zbraně vždy zabezpečeny, nebo mimo něj, kde je pro běžné občany nemožné získat povolení k nošení zbraně.

Celá řada zbraní nepodléhá registraci. U těch, které registraci podléhají, se dále nesleduje jejich držení jako u nás, kde je musí držitel předložit při obnovení zbrojního průkazu. Nároky na uložení v rámci domácnosti se soustředí především na to, aby je nemohl vlastník použít k sebeobraně, případně aby je nemohla použít neoprávněná osoba (dítě), méně již na zabezpečení v případě vloupání. Obě tyto zásadní mezery v legislativě umožňují pronikání legálních zbraní na černý trh – k tomu v detailu v příští díle.

Zdroj: Library of Congress, Vice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *