Zahraničí

Souhrn faktů k masové vraždě v Kazani v republice Tatarstán

Dne 11.05.2021 v 9:19 místního času vstoupil 19ti letý I. G. do školy č. 175 ve městě Kazaň (Tatarská republika, Ruská federace) s opakovací brokovnicí v ruce a odpálil podomácku vyrobenou výbušninu, poté zahájil střelbu v důsledku které zahynulo 9 osob, 7 dětí a dva dospělí. Vystřelil nejméně 17krát. Po činu se pachatel bez odporu vzdal policii a byl zatčen. Dalších 23 osob bylo zraněno, několik těžce zraněných se v době napsání tohoto článku nachází stále ve vážném stavu.

Škola neměla ochranku

V posledních letech, v důsledku nárůstu násilí v ruských školách, byly ve většině škol instalovány detektory kovů a v řada ruských škol najala soukromé bezpečnostní agentury. Tento trend zesílil zejména po masové střelbě ve škole v Kerči na Krymu v roce 2018, o které zbrojnice.com informovala v článku z 20.10.2018.

Škola č. 175 v Kazani měla rovněž instalované detektory, a před pandemií i najatou ochranku (ve vestibulu se nacházel jeden člen bezpečnostní agentury), ovšem poté co se přešlo na online výuku, byla ochranka zrušena a po návratu do škol zde hlídala pouze postarší vrátná (zdroj). Žáci uvádějí, že veškeré zabezpečení školy spočívalo v tom, že po zazvonění na zvonek je vrátná pustila do budovy. Vrátná měla také k dispozici tlačítko alarmu napojené na centrální pult ochranky, které bylo během tragédie použito a díky tomu bezpečnostní složky dorazily na místo již několik minut po prvním oznámení o střelbě.

I kdyby v době útoku v budově byli příslušníci soukromé bezpečnostní agentury, byli by v důsledku restriktivní legislativy pravděpodobně neozbrojeni, nebo vybaveni neletálními prostředky (obušky, paralyzéry, pepřovými spreji, možná traumatickými pistolemi s gumovými projektily). Ruská legislativa sice umožňuje soukromým agenturám vybavit své zaměstnance, po splnění určitých podmínek, civilním provedením ostrých zbraní, ovšem díky nákladnosti jsou takto vybaveni zpravidla jen pracovníci agentur z oboru převozu cenin nebo ochrany objektů bohatších firem a organizací, mezi které běžné školy nepatří.

Pachatel o svém záměru s nikým nemluvil

Podle dostupných informací pachatel svůj záměr plánoval, ovšem s nikým o tom nehovořil. Podle sdělení provozovatele messengeru Telegram Pavla Durova, si pachatel sice 4.5.2021 založil kanál, kde v úvodu sděluje, že je bůh a všechny nenávidí a oznamuje záměr spáchat svůj čin a poté sebevraždu. Bohužel však byl jeho kanál neveřejný a jediným sledujícím byl on sám. Útočník přepnul svůj kanál na veřejný pouhých 15 minut před útokem, veřejnost jej zaregistrovala a podala stížnosti moderátorům až po střelbě. Útočník tam zveřejnil dva příspěvky, ve kterých informoval o svém záměru pouhých 20 minut před činem. Kanál byl okamžitě zablokován.

I kdyby bezpečnostní složky monitorovaly sociální sítě, nebylo by možné, aby během 15ti minut zasáhly. Podle výpovědi pachatele, kterou podal odpoledne 12.5.2021 krátce před napsáním tohoto článku, si školu vybral, protože ji znal, znal interiér budovy, věděl, že je tam velké množství žáků a zjistil si rozvrh hodin. Znal i některé pedagogy. Tvrdí, že útočil výhradně s úmyslem zabít, nehrálo pro něj roli koho. Kroky k získání povolení na zbraň také s nikým nekonzultoval, veškeré informace o zbrani, kterou použil a o výrobě nástražného výbušného zařízení, získal na internetu. Samotný proces získání povolení zpočátku tajil i před matkou, zbraň si pořídil a přinesl domů bez jejího vědomí. Že je její syn držitelem zbraně matka zjistila až později.

Podobnost s útokem v Kerči

Nelze přehlédnout, že postup pachatele v Kazani a útočníka z Kerči v roce 2018 je téměř identický:

 • oba pachatelé podnikli kroky k získání povolení na držení zbraně krátce před činem. Kazaňský vrah získal licenci v březnu 2021 a povolení k držení své brokovnice teprve 28.4.2021 (podle vyjádření hlavy Komise informační politiky Dumy Alexandra Chinštejna).
 • oba pachatelé použili identickou zbraň – tureckou opakovací brokovnici ráže 12ga Hatsan Escort PS, která se řadí k cenově dostupným zbraním na ruském trhu (8.000 – 30.000 kč podle modifikace). V danou chvíli některé zdroje uvádí, že v Kazani byla použita samonabíjecí varianta této zbraně.
 • oba střelci krátce před činem koupili větší množství nábojů. Kazaňský střelec ve dvou obchodech v Kazani koupil kolem 1000ks brokových nábojů s broky 8,5 mm (buckshot) v hodnotě asi 25 000 rublů (cca 7000 kč).
 • Oba střelci měli ke škole, na kterou zaútočili, vztah. Kazaňský střelec byl bývalým žákem školy č. 175.
 • Oba pachatelé spáchali útok také podomácku vyrobeným výbušným zařízením. Kazaňský střelec policii sdělil, že nastražil výbušninu i bytě své matky, kde bydlel. Později ve výpovědi však uvedl, že se byt pokusil jen zapálit, což se mu částečně podařilo.
 • Oba pachatelé byli krátce před činem vyhození ze školy nebo jinak ukončili docházku. Pachatel v Kazani v době činu již nebyl studentem školy č. 175, kde útočil. Den před útokem obdržel oznámení o ukončení studia na univerzitě TISBI, kde studoval programování.
 • Oba pachatelé se oblékli ve stylu střelců z Columbine.
 • Oba pachatelé se po činu chtěli zastřelit jako vrazi z Columbine a pachatel v Kerči tak učinil. Kazaňský útočník se i přes své tvrzení na Telegramu nakonec vzdal a nechal bez odporu zatknout. Ve výpovědi později uvedl, že se pokusil o sebevraždu po zatčení, ale policisté mu v tom zabránili.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se pachatel z Kazaně inspiroval útokem v Kerči a oba se inspirovali střelbou v Columbine. Zde je opět nutné poukázat na neblahou roli médií, které poskytují těmto pachatelům prostor a pozornost, po které tak prahnou.

Ruská legislativa civilního držení palných zbraní

Ruská zbraňová legislativa je poměrně restriktivní, ale držení zbraní v Rusku není nemožné a získává na popularitě, zejména pak sportovní a obranná střelba. Jak již zbrojnice.com uváděla v případě střelby v Kerči, musejí uchazeči splnit celou řadu podmínek:

 • absolvovat šest a půl hodiny dlouhý kurz bezpečného zacházení se zbraní poskytovaný akreditovanou organizací,
 • absolvovat federální test znalostí v oblasti držení zbraní,
 • mít čistý trestní rejstřík,
 • předložit lékařské osvědčení,
 • předložit osvědčení, že nebyl léčen pro duševní chorobu nebo závislost na alkoholu či drogách,
 • předložit prohlášení místního policejního důstojníka, že jeho bydliště splňuje nároky na bezpečné uložení zbraní,
 • předložit lovecký lístek a zaplatit příslušný poplatek (pokud zbraň registruje jako loveckou).

Kromě těchto požadavků platí pro ruské držitele zbraní řada omezení. Prvních 5 let lze vlastnit pouze zbraně s hladkým vývrtem. Pouze po uplynutí tohoto období lze požádat o povolení držet zbraň s drážkovaným vývrtem. Kapacita zásobníků je omezena na 10 ran (s výjimkou sportu). Zbraně se sklápěcí pažbou musí být ve sklopeném stavu nestřelbyschopné. Na obranu lze držet pouze dlouhé zbraně, tyto zbraně ale nelze na obranu nosit, tedy jsou vhodné jen na obranu obydlí.

Nošení krátkých zbraní na obranu je omezeno na pistole a revolvery umožňující střelbu pouze gumovými projektily (traumatické zbraně). Jedná se o pistole a revolvery, které jsou vybaveny hlavní se zúžením, které znemožňuje použití ostrého střeliva. Vyznačují se nepřesností a nízkým účinkem proti útočníkům pod vlivem návykových látek, silnější postavy a fyzicky zdatných.

Ostré krátké palné zbraně lze vlastnit jen na sport členy sportovních klubů a přechovávat je lze pouze v klubovém trezoru.

V roce 2020 bylo v Rusku v civilním držení registrováno 6,6 milionů ks palných zbraní v držení 3,9 milionů občanů, což je s přihlédnutím k 160mln obyvatel RF velice nízký počet. Vedle toho je v Rusku podle odborných odhadů asi 11,2 milionu nelegálních zbraní.

Podle Telegram kanálu Liveshot se pachatel na absolvování všech zkoušek připravil velmi důkladně, nastudoval všechny postupy bezpečné manipulace a znalosti zákona. Prohlídku u psychologa absolvoval ve zdravotním středisku pro léčbu závislostí republiky Tatarstán, tedy nikoliv v soukromém zdravotnickém zařízení, kde je vyšší pravděpodobnost získání osvědčení za úplatu. Složka útočníka se všemi podklady k získání povolení je nyní prověřována policisty. Zároveň se prověřuje oprávněnost získání povolení a veškerých osvědčení zdravotní a odborné způsobilosti a postup lékařů a pracovníků rosgvardie (národní gardy), v jejichž gesci je agenda civilního držení zbraní.

Den po střelbě byla zveřejněna informace, že již loni se pachatel obrátil k lékaři s bolestmi hlavy a trpěl změnami nálad, následně byl diagnostikován se zánětem mozkových blan (zdroj). Psychická porucha mu však diagnostikována nebyla a byl uznán schopný vojenské služby (tuto neabsolvoval, protože byl studentem VŠ).

Vyšetřující policejní psycholog uvádí, že podle chování po zadržení projevuje příznaky schizofrenie. Ale diagnóza zatím stanovena nebyla. Pachatel tvrdí, že před dvěma měsíci pochopil, že je bůh, že všechny nenávidí, že se v něm probudilo monstrum, že se zříká otce i matky. Podle svědků střelby opakoval, že je bůh i v průběhu střelby. Totéž uvedl na svém Telegram kanálu před útokem.

Lhostejnost okolí

Jedním ze zarážejících (nikoli však neobvyklých) faktorů je lhostejnost okolí.

I když útočník svůj čin s nikým neprobíral a nikde svůj záměr nezveřejňoval, před samotným činem byla ještě možnost ho zastavit.

Podle záznamů z pouličních kamer šel střelec ke škole zhruba 15 minut po ulici s viditelně nesenou zbraní oblečený v černém (nehledě na slunečné počasí) a v masce s nápisem “bůh”. V několika případech minul kolemjdoucí, někomu dokonce zamával, míjela ho vozidla, ale nikdo přesto nezalarmoval policii. Pohyboval se beze spěchu a klidně.

Ani příbuzní nijak nezakročili, i když pachatel poslední dobou vykazoval určité příznaky. Od začátku roku zaznamenali dříve nezvyklou vznětlivost a agresivitu (zdroj).

O tom, že si syn pořídil zbraň, matka věděla, a byla proti, on však její protesty ignoroval a tvrdil, že bude používat zbraň na lov. Podle výpovědi pachatele nejprve v bytě bydlel s rodiči i bratrem, ale 1.4.2021 se rodiče i bratr odstěhovali do jiného bytu, protože soužití s ním bylo nesnesitelné. Mladší bratr se ho (podle výpovědi pachatele) bál. Uvádí, že jim v době společného soužití dělal naschvály a bavilo ho je ponižovat (zdroj).

Před činem měl pachatel rozepři s otcem kvůli vyhazovu z posledního ročníku VŠ. K tomu došlo v důsledku vynechání celé řady důležitých zkoušek a zanedbávání studijních povinností. Podle výpovědi vyučujících bylo toto chování nečekané a neobvyklé. Zanedbávání studia začalo na přelomu roku.

Přes veškeré tyto příznaky nikdo z okolí pachatele nepodnikl žádné kroky.

Hrdinství učitelů

Podle řady svědectví žáků a videí z mobilních telefonů,projevila řada učitelek notnou dávku pohotovosti a odvahy. Na videích z jedné třídy je vidět, že učitelka stojí u zamčených dveří připravena děti bránit, zatímco se žáci schovávají podél zdí a za lavicemi. Bezprostředně po začátku střelby se učitelé přes vnitřní chat informovali, zamkli třídy a zachovávali klid a uklidňovali děti. Zamčené dveře ve většině tříd potvrdil vrah ve své výpovědi, v jednom případě se pokusil vystřelit zámek, ale nepodařilo se mu to a do třídy se nedostal.Učitelům se povedlo děti uklidňovat a udržet situaci pod kontrolou do příchodu zásahové jednotky.

Několika učitelům se ještě před příchodem policie podařilo zorganizovat evakuaci dětí ze školy z oken přízemí.

Jednou z obětí je 26letá učitelka angličtiny, která podle několika svědectví vstoupila mezi žáky a střelce ve snaze je ochránit.

Reakce úřadů

Bezprostředně po incidentu se stejně jako v případě střelby v Kerči v roce 2018 začala ozývat řada politiků s požadavky po zpřísnění zbraňové legislativy v Rusku. Prezident Putin ještě tentýž den nařídil řediteli rosgvardie Viktorovi Zolotovovi, aby zpracoval možnosti úpravy zbraňové legislativy s přihlédnutím k událostem. Podobná byla i reakce po střelbě v roce 2018, tehdy ale legislativa změněna nebyla. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že teď už je načase změny zavést.

Mezi návrhy je zvýšení věkové hranice z 18 let na 21. Dalším aspektem, který se bude projednávat, jsou typy zbraní a důvody jejich registrace. Podle Peskova držitelé často přihlašují jako lovecké typy zbraní, které jsou útočné. Co tím měl na mysli zatím není jasné, protože vrah nepoužil zbraň, kterou by bylo možné považovat za “útočnou“, vycházející z vojenské předlohy nebo jinak netypickou. Jednalo se o běžnou opakovací brokovnici, která je velmi populární jako obranná zbraň. Kromě toho použil podomácku vyrobenou výbušninu.

Michail Děgťarjova z časopisu Kalašnikov, považuje zmínku Peskova o “útočných zbraních” za populistickou frázi, která může být předzvěstí neblahých změn pro držitelé zbraní v Rusku. Obává se že Kazaňský masakr může být záminkou pro utahování šroubů v oblasti již tak přeregulované ruské zbraňové legislativy, až by se držení zbraní stalo dostupné jen pro hrstku privilegovaných. Podle Děgťarjeva vpřípadě takto plánovaného útoku v tak zranitelném prostředí by šlo napáchat velké škody i brokovou jednuškou. (zdroj)

Dalším bodem navrhovaným vládou je přezkoumání systému vydávání zdravotních osvědčení, zvýšení sankcí za korupci v tomto oboru a vyšší tresty pro pochybení lékařů a pracovníků rosgvardie, v jejichž gesci je agenda civilního držení zbraní.

Návrh nových restrikcí na civilní držení zbraní

Dva dny po tragédii generální ředitel Rosgvardie Viktor Zolotov oznámil prezidentovi Putinovi několik návrhů legislativních změn, které podle mínění Zolotova pomohou předcházet podobným tragédiím. Je až neuvěřitelné, jakou neznalost terminologie a zbraňové legislativy projevil nejvyšší představitel bezpečnostní složky, která odpovídá za kontrolu civilního držení zbraní.

Jeho projev byl nesrozumitelný, zmatečný a plný frází, nad jejichž výkladem si ruská střelecká veřejnost láme hlavu a hořce vtipkuje.

Zolotov navrhuje:

 • Zvýšení věkové hranice pro získání licence z 18ti na 21 let.
 • Zpřísnění získání loveckého lístku. Zde však Zolotov použil jakousi nejasnou argumentaci (cituji) “je nutné zpřísnit podmínky získání loveckého lístku, vojenským jazykem řečeno, je nutné, aby ti, kteří poprvé žádají o povolení na zbraň s hladkým vývrtem, prošli kurzem mladého vojína(?)”. Co tím chtěl říct nikdo neví, stejně jako nikdo neví, co je to “kurz mladého vojína” a jak souvisí s lovem. Absurdní je i fakt, že výdej loveckých lístků nespadá do kompetence Rosgvardie.
 • Zpřísnění psychologických posudků. Jak konkrétně neuvedl.
 • Zpřísnění podmínek získání povolení na poloautomatické zbraně s hladkým vývrtem.

Zejména poslední návrh si zasluhuje pozornost, jako názorný příklad, jak nekompetentní může být nejvyšší velitel odboru na úseků zbraní a střeliva. Zolotov navrhuje (cituji):

Je nutné zajistit, aby výdej zbraní s hladkým vývrtem systémů ‘Hatsan’, ‘Hunter’, ‘Saiga’ a zejména ‘Lancaster’, byl možný pouze poté, co občané absolvují pětileté období držení zbraní s hladkým vývrtem, protože poloautomatické zbraně zejména systému ‘Lancaster’, se svým výkonem blíží zbraním s drážkovaným vývrtem.

Zhodnocení návrhu

I když pominu nesmyslný obrat “výdej zbraní”, protože zbraně nikdo občanům nevydává, ty si kupují za své peníze sami, je celá věta snůška nesmyslů. Systémy, které Zolotov uvádí nejsou žádné systémy, Hatsan je turecká značka brokovnic, Hunter je jeden z mnoha modelů Hatsanu, Saiga je modelová řada koncernu Kalašnikov, která zahrnuje širokou škálu civilních palných zbraní s drážkovaným i hladkým vývrtem a mnoha ráží, od brokové .410, přes pistolovou 9mm, až po .308 win, zatímco Lancaster v Rusku není zbraňový systém, ale druh vývrtu, tedy není to konkrétní zbraň. Zbraně s vývrtem Lancaster vyrábí převážně ruské zbrojovky pro civilní trh. Jedná se o hladký vývrt se spirálovitým oválným průřezem pro náboje s jednotnou střelou, který vznikl v 19 století jako předchůdce drážkovaného vývrtu. Udává střele rotaci a tedy je přesnější, než slug vystřelený z brokovnice, ovšem s kulovými zbraněmi se dostřelem ani přesností nemůže rovnat. Tento druh vývrtu zažil v Rusku v 90ých letech renesanci a byla pro něj zkonstruována celá škála střeliva jako alternativa 9×19, 7,62×39 a 7,62x54R, a zbraní na bázi platformy AK, protože podle ruského zákona o zbraních je to oficiálně hladký vývrt a tedy umožňuje nováčkům během 5ti leté lhůty trénovat a účastnit se lokálních obdob IPSC závodů se zbraněmi, jejichž ovládání je identické s kulovými, než si budou moci pořídit normální kulovou zbraň s drážkovaným vývrtem.

Dalším nesmyslem je upomínka výkonu, protože brokové zbraně ráže 12 jsou na krátké vzdálenosti výkonnější, než většina kulových zbraní, proto jsou také brokovnice populární jako obranné zbraně. Zbraně s vývrtem lancaster nejsou o nic nebezpečnější, než zbraně s drážkovaným vývrtem a jsou většinou mnohem dražší, než zbraně brokové.

A poslední, co stojí za zmínku, je nesmyslná Zolotovova obsese samonabíjecími zbraněmi, protože pokud považuje za důvod pro zpřísnění jejich získání masakr v Kerči a Kazani, tak v Kerči vrah použil opakovací brokovnicí Hatsan Escort PS (v Kazani se zdroje různí, buď použil tutéž opakovací zbraň nebo její samonabíjecí variantu, ale o nic účinněji, obětí v Kazani bylo méně).

Během poslechu projevu Zolotova člověka mimoděk napadne citát z pohádky:

“Ale jaktože mluvíš, když nemáš mozek?” zeptala se Dorotka.

“Nevím”, odpověděl Strašák, “ale ti co nemají mozek, strašně rádi mluví.” (Čaroděj ze země Oz)

Nepříjemná realita – podobným útokům se nedá zabránit

Incident v Kazani jako ten v Kerči ukazuje nepříjemnou realitu toho, že podobným útokům se prostě zabránit nedá. Odhodlaného pachatele, který svůj čin plánuje roky dopředu, nemohou přísné zbraňové zákony zastavit. Ostatně pokud si dokáže opatřit nelegální výbušniny, tak by pro něj neměl být zásadní problém opatřit si také nelegální zbraň.

Pokud už by nějaký konkrétní cíl měl být dostatečně chráněný, prostě si pro spáchání vybere jiný, jako se to stalo například při útoku v Townsville. Ostatně v USA si 98% útočníků za cíl vybírá právě místa, o nichž ví, že je zde zakázáno se účinně bránit, resp. být ozbrojen.

Zatímco v individuální rovině se dá na podobné situace v omezené míře připravit, v obecné rovině zůstávají tyto hlavní způsoby účinné reakce:


Rusko

2 Replies to “Souhrn faktů k masové vraždě v Kazani v republice Tatarstán

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *