Zahraničí

Mexiko: Pět let po nuceném odzbrojení domobran je země pevně v rukou zločinců, bezpečnostní složky drtivě poraženy v bitvě o Culiacán

Navzdory zakotvení práva držet zbraně v ústavě má Mexiko extrémně restriktivní zbraňovou legislativu, která v praktické rovině běžným občanům zcela znemožňuje držení účinných obranných prostředků. Od konce 90. let v zemi vzrůstala moc narkomafií, které postupně ovládly celé části země. V roce 2013 došlo na několika místech země k lidovým povstáním proti kartelům. Tam, kde […]

Domácí Nová legislativa

Ústavní změna: Co (ne)čekat od mexického doplnění Listiny o právo na obranu se zbraní “za podmínek, které stanoví zákon”

Senát bude na konci října projednávat návrh skupiny senátorů na doplnění čl. 6 odst. 4 Listiny základních práv a svobod o větu “Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.” Mezi mnohými džiteli zbraní textace senátního návrhu způsobila významné zklamání. Podívejme se v detailu na […]

Citát dne

Citát dne – J. Livas: Příliš velký úspěch domobran

Mexiko patří mezi státy s nejpřísnější zbraňovou legislativou. Zatímco stát ztrácí kontrolu nad rozsáhlými částmi území, ve kterých vládnou po zuby ozbrojené drogové kartely, tak zákonadbalí občané jsou jim ponecháni napospas bez možnosti efektivní ochrany. V řadě oblastí se ale civilisté rozhodli ignorovat zákazy, nelegálně se vyzbrojili, a tam kde selhaly elitní vládní síly podporované […]

Zahraničí

Mexiko V: od domobrany k venkovským policejním silám

Zatímco prezident Enrice Pena Nieto se snažil doma i na mezinárodní scéně vytvořit dojem Mexika jakožto moderní země, ve skutečnosti v boji s kartely zaznamenávalo lidové povstání domobrany skládající se z místních plantážníků a sběračů citrusů větší úspěch, než oficiální snahy mexické armády s nejmodernější výzbrojí a zpravodajskou podporou USA. Mexický prezident Enrique Pena Nieto […]

Citát dne

Citát dne – Taťka Šmoula: zbraně neodevzdáme!

Estanislao Beltrán, a.k.a. “Taťka Šmoula”, toho času neformální mluvčí mexických domobranných skupin Autodefensas, na výzvu úřadů ke složení zbraní v lednu 2014 reagoval takto: Zbraně neodevzdáme a vyjednávat s vládou nebudeme do chvíle, dokud nebudou vůdci zločineckých gangů zatčeni. Taťka Šmoula (vpravo) s kalašnikovem a kamarádem. Foto: NVI Noticias. Po pádu letadla s neformálním lídrem […]

Zahraničí

Mexiko IV: Vznik Autodefensas

Mexiko patří k zemím s velmi přísnou zbraňovou legislativou. Omezování civilního držení zbraní přišlo ve dvou vlnách, v dvacátých a sedmdesátých letech dvacátého století – v situaci, kdy byl život pro běžné občany relativně bezpečný a nikdo si nedokázal ani v nejhorších snech představit, že by se země mohla stát jedním z nejvražednějších a nejnebezpečnějších […]

Citát dne

Citát dne – Doktor Mireles: bezmoc v zemi kartelů

José Manuel Mireles a.k.a. Doktor, neformální vůdce mexického domobranného hnutí Autodefensas do chvíle, kdy utrpěl těžká zranění při pádu letadla a byl následně tři roky držen ve vězení pro obvinění z nedovoleného ozbrojování. K bezpečnostní situaci ve státě Michoácan v době vlády kartelů: Prostě k Vám přijdou domů a řeknou: Fakt se mi líbí tvoje […]

Zahraničí

Mexiko III: jediný obchod se zbraněmi v celé zemi

Mexiko má velmi restriktivní zbraňovou legislativu. Určitou liberálnost projevuje alespoň v tom, že umožňuje vlastnit jednu pistoli v rámci obydlí. I tehdy si ale Mexičané mohou vybírat pouze mezi kalibry, které jsou na hraně či za hranou účinnosti pro sebeobranné užití, a takovouto zbraň nejsou oprávněni nosit ani přepravovat mimo obydlí. Aby to ale neměli […]

Citát dne

Citát dne – L.S. Alvarez: na skryté nošení v Mexiku zapomeňte

Luciano Segurajauregui Alvarez, sportovní střelec a prozbraňový aktivista k možnostem legálního skrytého nošení v Mexiku: Když si podám žádost o skryté nošení, tak čekám šest měsíců, a pak dostanu dopis, že je povinností bezpečnostních složek chránit obyvatele Mexika, a tedy moje žádost se zamítá. Foto: CBS News. Zdroj: Fox News Mexiko: Nejvražednější rok v historii […]

Zahraničí

Mexiko II: občané bez legální šance na účinnou obranu

Mainstreamová média si oblíbila porovnávání amerických statistik vražednosti s vybranými evropskými zeměmi. Pokud se ale podíváme na data z USA blíže, tak se ukazuje, že mají velmi málo podobného s kterýmkoliv evropským státem. Pro vražedné násilí je v USA typické výrazné soustředění do několika málo městských a předměstských oblastí a výrazná disproporce co se týče […]