Domácí

‘Psychopatova novela’ zákona o zbraních předložena do připomínkového řízení

Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) předložilo dne 15.3.2024 do připomínkového řízení návrh novely současného zákona o zbraních. Ten má představovat reakci na vražedné útoky studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 15. a 21.12.2023. Novela je výsledkem práce pracovní skupiny poslanců a Ministerstva vnitra vzniklé po kulatém stolu Poslanecké sněmovny dne 10.1.2024. Širší pozadí […]

CZ 75 Stainless
Domácí

Nový zákon o zbraních schválen Senátem 66:1

Senát Parlamentu České republiky dnes schválil návrh nového zákona o zbraních poměrem hlasů 66:1, čímž navázal na předchozí schválení Poslaneckou sněmovnou v poměru 151:0. Návrh zákona, jehož příprava byla zahájena na počátku roku 2018, nyní ještě čeká podpis prezidenta. V účinnost vejde v roce 2026. Nový zákon o zbraních Potřeba zavedení nového zákona o zbraních […]

Domácí

Podpořte přijetí úvodního ustanovení ‘Heller’ (PN 3780)

V následujícím týdnu se předpokládá projednání návrhu nového zákona o zbraních. Ten do značné míry odpovídá současnému zákonu ve znění implementační novely přijaté v lednu 2021. Po zásahu legislativní rady vlády však bylo z návrhu vypuštěno nyní platné ustanovení §1 odst. 1 ve znění: “Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených […]

Jana Černochová
Domácí

Kulatý stůl Poslanecké sněmovny ke zbraňové legislativě

Dne 10.1.2024 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal pod záštitou Ministra vnitra Víta Rakušana kulatý stůl k problematice zbraňové legislativy. Celé téměř tří hodinové jednání lze shlédnout na záznamu na webu sněmovny, v tomto článku se budu věnovat nejzásadnějším výstupům jednání. [To nejdůležitější na konci.] Následující považuji za nejklíčovější momenty jednání: Poslanec Pavel […]

Domácí

Vláda neplní programové prohlášení ohledně obrany a civilního držení zbraní

Vláda neplní programové prohlášení z ledna 2022 ohledně obrany a civilního držení zbraní. Za běžných okolností by se v této souvislosti dalo hovořit pouze o zpoždění. Ruská válka proti Ukrajině ale zásadním způsobem změnila bezpečnostní situaci. Neplnění programového prohlášení v tomto směru tak nelze než označit jako zásadní selhání vlády Petra Fialy. Obecně k zákonu […]

Fact check

Fact check: Strážnící bez viditelně nošených zbraní, BIS chce mluvit do zbrojních oprávnění. Ekonomický deník

Jan Hrbáček dne 5.12.2022 v Ekonomickém deníku publikoval článek s názvem Chyby v zákoně o zbraních a střelivu: strážníci by nemohli nosit viditelně zbraň, stopka na 20 let kvůli propadnutí věci, problém s archeologickým nálezem. Původně jsem se mu nechtěl věnovat, ale odkaz na něj mi poslalo tolik čtenářů, že jsem změnil názor. Proces přípravy […]

Domácí

Vypořádávání připomínek k návrhu nového zákona o zbraních (listopad 2022)

V pátek 11.11.2022 proběhla v prostorách Ministerstva vnitra schůze týkající se vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o zbraních. Jednalo se především o vypořádání návrhů tzv. povinných připomínkových míst, tedy ministerstev a vybraných úřadů. Nad rámec legislativně povinného byli pozváni také zástupci zájmové a odborné veřejnosti, kteří k návrhu dříve uplatnili připomínky. Bez ambice podávat […]

CZ 75 Stainless
Domácí Nová legislativa

Nová legislativa: Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh nového zákona o zbraních (září 2022)

Ministerstvo vnitra v návaznosti na práci expertní pracovní skupiny dne 30.9.2022 předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení návrh nového zákona o zbraních. Tím došlo k formálnímu uveřejnění návrhu, jehož pracovní verze již delší dobu kolovaly mezi odbornou veřejností. Široká veřejnost nyní bude moci k návrhu uplatnit své připomínky. Ministerstvo z kapacitních důvodů žádá, aby veřejnost tak […]

Domácí

Nová legislativa: Měli by mít strážci možnost nosit zbraň viditelně?

Rok a půl poté, co vešla v účinnost tzv. “malá novela” zbraňové legislativy, se opět naplno rozjíždí práce na “velké novele”, tedy novém zákoně o zbraních. Jeho dokončení bylo zastaveno téměř ve finále v důsledku nástupu C19. V rámci malé novely již byla převzata řada principů a novinek plánovaných do nového zákona o zbraních. Jednou […]

Domácí

Analýza “pirátského” pozměňovacího návrhu k “zbraňové” novele Listiny předloženého posl. Vojtěchem Pikalem

Senátní návrh “zbraňové” novely Listiny prošel 2.6.2021 druhým čtením v Poslanecké sněmovně. V jejím rámci pirátský poslanec Vojtěch Pikal předložil pozměňovací návrh č. 8564, který nazval “Systematická úprava práva bránit základní práva a svobody i zbraní“. Co přesně navrhoval poslanec Pikal a jak to zapadá do kontextu současného rozhodování parlamentu o novele Listiny? Historie práva […]