CZ 75 Stainless
Domácí Nová legislativa

Nová legislativa: Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh nového zákona o zbraních (září 2022)

Ministerstvo vnitra v návaznosti na práci expertní pracovní skupiny dne 30.9.2022 předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení návrh nového zákona o zbraních. Tím došlo k formálnímu uveřejnění návrhu, jehož pracovní verze již delší dobu kolovaly mezi odbornou veřejností.

Široká veřejnost nyní bude moci k návrhu uplatnit své připomínky. Ministerstvo z kapacitních důvodů žádá, aby veřejnost tak prioritně činila prostřednictvím připomínkových míst, resp. věcně příslušných asociací či komor.

Text návrhu

Souvislosti

V roce 2017 Evropská unie přijala novelizaci zbraňové směrnice. Česká republika proti novelizaci aktivně vystupovala v průběhu její přípravy, avšak české připomínky nebyly brány v potaz. Návrh směrnice byl představen jakožto základní bezpečnostní reakce EU na džihádistické teroristické útoky páchané nelegálními zbraněmi, které byly převážně propašovány ze zemí bývalé Jugoslávie.

Přestože v oblasti bezpečnosti panuje v rozhodování EU požadavek jednomyslnosti, veto České republiky nebylo bráno v potaz. Navazující žalobu ČR Evropský soudní dvůr zamítl mimo jiné s tím, že směrnice neřeší otázky bezpečnosti, nýbrž obchodu, v nichž se uplatňuje většinové hlasování.

Novelizovaná směrnice byla shledána natolik cizí existující právní úpravě, že bylo přijato rozhodnutí sepsat zcela nový zákon o zbraních. Když finalizovaly práce na jeho přípravě, zasáhla ČR epidemie COVID-19.

Zatímco nový zákon byl odložen k ledu, Česku hrozily vysoké pokuty ze strany EU za nezapracování směrnice do místní legislativy. Proto byla připravena a přijata “nouzová” novelizace zákona o zbraních pod č. 13/2021. V jejím důsledku však byla právní úprava civilního držení zbraní v ČR učiněna značně nepřehlednou a výklad zákona poměrně obtížným.

V průběhu roku 2022 byla obnovena práce na novém zákonu o zbraních, jejíž výsledek si můžete stáhnout pod odkazem uvedeným výše.

Autor je členem expertní pracovní skupiny pro přípravu nové zbraňové legislativy.


Související:

Historie

Zbraňová směrnice:

5 Replies to “Nová legislativa: Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh nového zákona o zbraních (září 2022)

 1. Vím že to asi nebude ta správná satisfakce, ale díky za to co pro střeleckou komunitu děláte.

 2. Hmmm, už to někdo nastudoval? Nebo se do toho nikomu nechce (stejně, přiznávám se bez mučení, jako mně)?

  Zběžně jsem nahlédl a mám kapku vítr z těch „polotovarů“ — v zásadě libovolný kus železa lze prohlásit za polotovar rámu, ne?

  1. V červnové pracovní verzi ještě byla široká definice polotovarů. V tomto návrhu již dle přílohy č. 1:

   3.3 polotovar hlavní části zbraně – polotovar hlavně (hlavňovina) s dokončeným drážkovaným vývrtem

   1. Aha, děkuji. Já tomu jako laik rozuměl tak, že to platí pro _všechny_ polotovary, a že ta příloha jen ukazuje příklad, nikoli plný a uzavřený výčet. Tohle není vskutku zdaleka tak zlé (ač zlé to samozřejmě je až dost).

    Asi je zbytečné se ptát, proč je to napsané takto a proč zákon přímo nejmenuje _pouze_ hlavňovinu namísto matoucích „polotovarů hlavních částí“ — ta lepší varianta, již si umím představit, je, že „omezení polotovarů“ požaduje nějaký pitomec z Brusele, a my tomu chceme formálně dostát, ale tak, aby to v reálu co nejméně bolelo…

    (Samozřejmě jasně chápu, oč je tento přístup méně špatný, nežli dostát všem hoplofobním výkřikům a udělat z této země druhou Británii; celkově však mne ta snaha vůbec jakkoli, byť i jen čistě formálně, ty jejich absurdní prahovadiny dodržet a vynucovat i u nás, dost značně trápí. Podle mého názoru bychom si namísto neustálých opatrných ústupků — které nás k té Británii nakonec stejně dovedou, jen pomaleji — měli přímo a jednoznačně dát do LZPS namísto toho bezzubého zbytečného nedávného nesmyslu text přibližně asi takovýto: „Právo lidí vyrábět, vlastnit a nosit zbraně — nejen, ale zvláště zbraně moderní, užívané v současnosti armádou či policií —, je nezbytné k zabezpečení svobodného státu. Stát ani jeho orgány proto nesmí toto právo nijak omezovat; kromě jiného obzvláště nesmí zbraně, jejich výrobce či střelce žádným způsobem registrovat, požadovat po nich speciální licence, ani je zatěžovat zvláštním zdaněním“, a nižší zákony upravit tak, aby s tím korektně souzněly. A pokud by se to nějakému mizernému hoplofobovi v Bruseli nelíbilo, no, může (a) sem poslat armádu, má-li nějakou, (b) se kousnout do zadku.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *