Zahraničí

Švédsko: granátové tresty, testy a amnestie

Existují druhy kriminality, které jsou typické pouze pro některé geografické oblasti. Například Británie je unikátní vysokým počtem útoků kyselinou. Švédsko je zase známé výbuchy ručních granátů. Těch v zemi v posledních třech letech zaznamenali průměrně 21 ročně. Kromě výbuchů na ulicích případy zahrnují například exploze mířené proti policejním stanicím, nebo vhození granátu oknem dovnitř bytu. Výjimkou nejsou ani výbuchy granátů v obchodech v důsledku neplacení výpalného.

Švédská vláda se rozhodla s výbušninovým zločinem začít aktivně bojovat. V prvé řadě došlo k zvýšení trestních sazeb spojených s držením granátů a dále úřady přistoupily k demonstrativním testům následků jejich výbuchů. Oboje by mělo potenciální pachatele odradit od používání granátů, na což bude navazovat amnestie, jejímž účelem je zločincům umožnit beztrestně své granáty odevzdat.

Foto: Försvarsmakten

Granátové tresty

Švédské právo dlouhodobě považuje granáty za druh výbušnin, a nikoliv zbraní. Místní zákony přitom až do ledna 2018 trestaly nelegální držení výbušnin výrazně méně přísně než v případě nelegálního držení střelných zbraní.

Konkrétně nelegální držení výbušnin bylo trestáno odnětím svobody od šesti měsíců do čtyř let. To se od ledna 2018 změnilo tak, že minimální hranice odnětí svobody je 2 roky, v závažných případech pak 4 až 6 let. Byť granáty stále nejsou považovány za zbraně, došlo k sjednocení sazeb jejich držení s těmi, které dopadají na nelegální držení střelných zbraní.

Zdroj: thelocal

Granátové testy

Kromě hrozby vězení se švédské úřady snaží působit také na svědomí granátníků. Konkrétně švédské centrum pro výbušniny provedlo ukázku toho, co se stane, když při rodinné večeři vybuchne ruční granát na stole. Z jejich pokusu plyne, že všechny zasažené osoby zemřou (dvě okamžitě, dvě později), přičemž dojde k vyražení skleněných tabulek v místnosti a dalším škodám na vybavení a stěnách.

Zdroj: The Firearms Blog, Försvarsmakten

Granátová amnestie

Švédská vláda si je nicméně vědoma, že v návaznosti na výše uvedené iniciativy je potřeba také umožnit nelegálním držitelům granátů a jiných výbušnin se jich vhodným způsobem zbavit.

Amnestie na odevzdávání granátů bude platit od října 2018 do ledna 2019.

Nezbývá než vládě držet palce a doufat, že Švédové odevzdají své nelegálně držené granáty a výbušniny policii. Bezpečnosti v zemi by to výrazně prospělo.

Zdroj: thelocal


Související:


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *