Zahraničí

Rozhovor – Vitor Teixeira: Současný stav zbraňové legislativy v Portugalsku – dokonce i povolení na pepřové spreje se stávají nedostupnými

Vitor Teixeira je prezidentem Portugalského spolku sběratelů nábojů (APCM), dlouholetým sportovním střelcem, sběratelem nábojů, vyučujícím forenzní balistiky, expertem a vyučujícím portugalské zbraňové legislativy, soudním znalcem v oblasti zbraní a policejním střeleckým instruktorem.

V posledních měsících se Vitor stal známým jakožto jeden z nejhlasitějších kritiků návrhu novelizace portugalské legislativy související s implementací evropské zbraňové směrnice.

V druhé části exkluzivního rozhovoru se zbrojnice.com Vitor v detailu popisuje současnou zbraňovou legislativu Portugalska a de-facto zákaz držení nástrojů sebeobrany.


You can also read this interview in English original:

Interview – Vitor Teixeira: Current state of gun laws in Portugal – even pepper spray licences are becoming unobtainable


Rozhovor s Vítorem Teixeirou:

 1. Aplikace salámové metody k postupnému odzbrojení Portugalců po roce 2006
 2. Současný stav zbraňové legislativy v Portugalsku – dokonce i povolení na pepřové spreje se stávají nedostupnými
 3. Zbraně & Vítor Teixeira, portugalský sportovní střelec, policejní instruktor a zbraňový soudní znalec

Legální držení zbraní

Pokud se dnes Portugalec rozhodne legálně pořídit zbraně, jaké má možnosti?

To záleží na použití a účelu zbraně. V našem právním systému existuje několik odlišných typů povolení, k nimž se vztahují odlišné povinnosti a omezení, ale všechny mají společné atributy.

Základní druhy povolení jsou:

 • Lovecké.
 • Sportovní, které neumožňuje lov.
 • Sběratelské, které neumožňuje lov a lze zbraně použít ke střelbě jen výjimečně při zvláštních příležitostech.
 • Sebeobranné, které má dvě podkategorie.
  • B-1, která umožňuje držení a nošení pouze pistolí kalibru 6,35 Browning nebo revolveru kalibru 32 S&W Long nebo 32 H&R Magnum (max. dvě zbraně).
  • B, která je určena výhradně pro policisty a vojáky, členy vlády, parlamentu, státní zástupce, soudce a vybrané úředníky
 • B a B1 neumožňuje použití zbraně mimo sebeobranu a pro případné použití v rámci sportovní soutěže je nutné požádat o zvláštní povolení. Povoleny jsou pouze celoplášťové střely a současný návrh implementace počítá také se zákazem méně letálního gumového střeliva.
 • “Domácí vězení”. Jde o zvláštní povolení, které mají typicky lidé, co zbraně zdědili a nemají povolení pro užití zbraně v rámci některé z výše uvedených aktivit. Zbraně musí být drženy v trezoru. Nikdy nesmějí opustit dům. Držitel současně nesmí držet žádné střelivo, které by bylo možné použít v takovéto zbrani.

Všechna povolení jsou velmi drahá. Například povolení pro domácí vězení stojí 50 € na každou zbraň a musí být obnovováno co 10 let. Povolení B1 na pistoli nebo revolver pro sebeobranu stojí 300 €, protože zahrnuje povolení, kurz pro držitele a další papírování. Je platné 5 let a musí se obnovovat stejným způsobem.

Všechna povolení vyžadují odůvodnění pro držení zbraně. To v případě sportu, lovu a sběratelství znamená potřebu projít kurzem, cvičením a zkouškou u státem uznané střelecké organizace. Sportovní střelci se navíc musí každý rok účastnit série sportovních soutěží. Pokud to neučiní, tak přijdou o povolení a zbraně pak mohou držet jen pokud mají povolení pro “domácí vězení”.

Povolení vyžadují také zdravotní vyšetření, čistý trestní rejstřík a ověření ohledně splnění podmínek pro zabezpečení zbraně.

Nejobtížnější je získat povolení k sebeobraně. V roce 2018 dokonce nebyl vydáno ani jedno a obnoveno jich bylo pouze 190. Úřady prostě odmítají odůvodnění uváděná žadateli jako nedostatečná pro vydání povolení na zbraň pro sebeobranu.


Související: Portugalsko – znehodnocení nebo konfiskace – pracovní návrh “implementace” má odzbrojit 245.000 legálních držitelů zbraní


Právně znemožněná účinná sebeobrana.

A jaká jsou pravidla uschovávání zbraní? Je možné držet zbraň pro účely lovu nebo sportu a mít ji “po ruce” pro sebeobranu alespoň doma?

Ne, vůbec ne! Použití zbraně pro jiný než povolený účel je přísně zakázáno. Navíc, zbraně musí být vždy vybité a uzamčeny bezpečnostním zámkem nebo v trezoru. Při přepravě na střelnici nebo kamkoliv jinam musí být vybité a buďto v uzamčeném kufříku se zámkem spouště nebo rozebrané.

Dokonce i těch pár lidí, kteří mají povolení na pistoli nebo revolver pro sebeobranu, je nesmí použít k ochraně majetku. Legálně je smějí použít pouze v nejextrémnějších případech přímého ohrožení vlastního života a pouze pokud policie v danou chvíli nedokáže poskytnout ochranu.

Osoby s povolením k držení zbraně pro sebeobranu se mohou bránit jen před probíhajícím útokem vedeným smrtící zbraní a přímo ohrožujícím jejich život. A dokonce i tehdy je legální držitel povinen mířit na “ne-smrtící části lidského těla” útočníka.

Myslím, že to dostatečně dokresluje absurditu portugalské zbraňové legislativy. I tak jde ale novela související se zbraňovou směrnicí ještě dále.

 

Dobře, takže povolení pro sebeobranu nelze získat a ti, kdo ho mají, smějí použít zbraň s nedostatečně výkonnou ráží pouze způsobem, který je nemožné dodržet. Tak jaké jsou jiné možnosti pokud jde o nástroje sebeobrany v Portugalsku?

Právo otázku ochrany proti probíhajícímu zločinu vnímá jako věc čistě pro policii.

Dokonce i pokud by někdo měl jen dřevěnou tyč pod sedadlem v autě, tak to policie může řešit jako nedovolenou zbraň a takovému člověku hrozí až čtyři roky odnětí svobody.

Nejenže jsou nedostupná povolení na zbraně pro sebeobranu, ale je téměř nemožné získat i povolení k nošení pepřového spreje. Těch pár lidí, kteří je mají, smějí nosit jen méně účinné verze spreje. A opět, nesmějí je legálně nosit na většině míst kvůli tzv. “článku 89” [viz předchozí část rozhovoru].

 

Bez naděje na změnu

Je veřejnost spokojena s nemožností mít nástroje sebeobrany? A co držitelé zbraní? Existují snahy na změnu v tomto směru?

Veřejnost je omámená propagandou vlády a odpůrců zbraní. Masmédia tuto propagandu podporují a hrají důležitou roli v šíření falešných dojmů.

Takový je výsledek desetiletí lží a manipulací veřejným míněním.

 

Sleduješ vývoj v jiných zemích, jako je Španělsko, Švýcarsko nebo Česká republika a tamní boj proti zavádění nelegitimních restrikcí?

Ano, evropskou legislativu podrobně sleduji od roku 1996 a současnou zbraňovou směrnici považuji za důležitý mezník. Bohužel, je to hanebný mezník ve vývoji evropské legislativy.

Směrnice je založena na mylném názoru, předsudcích a lžích. Dokážu pochopit, že pár málo členů Evropského parlamentu opravdu věří, že směrnice je správná. Ale faktem je, že tito byli ovlivněni rozsáhlou protizbraňovou lobby, která používá lži, manipulaci veřejného mínění a propagandu k prosazení své agendy.

Nejsem příznivcem neomezeného držení zbraní a nejsem ani příznivcem držení zbraní osobami, které nesplní jasně definovaná přiměřená kritéria. Ale rozhodně nemohu podpořit směrnici, která se zákonadbalými občany nakládá jako se zločinci.

Neúčinné pepřové spreje k dostání pouze na nedosažitelná povolení

Pokud potřebujete zvláštní povolení i na pepřové spreje – jak obtížné je ho získat? Pro srovnání, v ČR jsou pepřové spreje nejen legální, ale také doporučeny k nošení ženám a starším osobám. Pokud se dívka v Portugalsku rozhodne nosit nástroj sebeobrany, jaké má možnosti?

Pepřové a CS spreje jsou považovány za “zakázané zbraně”. Mohou je držet jen osoby s “povolením skupiny E”.

Tato povolení umožňují nošení slzného spreje, který obsahuje pouze pepř a jehož koncentrace aktivní látky nesmí překročit 5%. Jakékoliv jiné účinné látky, jako CS, jsou zcela zakázány.

Povolení skupiny E stojí 75 € a daň 6 €. Žadatel musí mít čistý trestní rejstřík a prokázat, že netrpí duševní chorobou. Pak musí prokázat, že má důvodnou potřebu mít sprej pro sebeobranu. Většinou odůvodnění nejsou akceptována a žádosti jsou obvykle odmítány.

Slzné spreje jsou dobrým tématem k ukázání absurdity portugalské zbraňové legislativy. Pamatujme přitom na to, že pepřové spreje jsou obranným nástrojem, který nezpůsobuje žádné trvalé následky útočníkovi.

Nejenže je velmi obtížné získat povolení, ale pepřové spreje dostupné v Portugalsku jsou neúčinné. Otestoval jsem pravděpodobně všechny, které jsou na legálním trhu a stejně jako jiní experti jsem došel k závěru, že jsou účinné jen pokud se podaří provést přímý a plný zásah do oka útočníka. Mezitím jiné spreje s vyšší koncentrací účinné látky nebo s jinou účinnou látkou opravdu fungují. Ty jsou ale povoleny jen pro policejní použití.

Navíc, umožnění pouze OC spreje je špatné i z technicko-vědeckého úhlu pohledu. Je dobře známo, že OC je méně účinný než CS a CS je méně toxický než OC.

Takže portugalské právo umožňuje po získání téměř nedostupného povolení nástroj, který je méně účinný a více toxický…

 

Pokud bys ty osobně mohl změnit protugalskou legislativu, jaké tři hlavní změny by jsi provedl okamžitě?

Jsem spoluautorem dvou petic adresovaných portugalskému parlamentu. Přišel jsem s nápady, jak opravit absurdní chyby a nevyváženost současného práva a impelementační novely nyní projednávané v parlamentu.

V podstatě navrhujeme vytvoření expertní pracovní skupiny, která by zahrnovala odborníky z různých oblastí. Tato pracovní skupina by přezkoumala veškerou zbraňovou legislativu přijatou po roce 2006.

Cílem by bylo přepsat zbraňovou legislativu tak, abychom mohli mít právní systém, který je jednodušší, v technické rovině založený na objektivních a správných právních pojmech a který by respektoval naši ústavu. Tedy hlavně by došlo k odstranění pochybných a neurčitých právních pojmů a arbitrárních zákazů, které máme nyní.

To by byl opravdu velký úkol. Portugalsko ale nemůže pokračovat ve vytváření dalších zákonů, když i ty současné jsou už i tak extrémně složité, nespravedlivé k občanům a plné subjektivních a nejednoznačných zákazů.

Odborníci by sepsali technicky čistý návrh. Pak by bylo na bedrech portugalského parlamentu aby zhodnotil politické možnosti. Toto by nám přineslo čisté řešení namísto dalšího bobtnání novel k už tak dost špatné zbraňové legislativě.


Rozhovory zbrojnice.com:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *