Fact check

Fact check: střelné zbraně loni zabily 40 tisíc Američanů, Seznam zprávy

Seznam zprávy přišly 14.12.2018 s článkem, podle nějž loni zemřelo “kvůli střelným zbraním” 39.773 Američanů, což má být nejvíce od roku 1979. Jaká je realita?


Související: Návod: jak rozklíčovat masmediální dezinformace a fake news v oblasti civilního držení zbraní


Prezident Trump při nemocniční návštěvě jedné z obětí masakru v Las Vegas. Foto: Shealah Craighead / Wikimedia.
Prezident Trump při nemocniční návštěvě jedné z osob zraněných při masové vraždě spáchané multimilonářem v Las Vegas. Foto: Shealah Craighead / Wikimedia.

1. Zbraně zabíjejí

V článku se postupně objevují následující slovní spojení: “střelné zbraně zabily”, “úmrtnost vlivem střelných zbraní” a “lidé zemřeli kvůli střelným zbraním”.

Toto tvrzení je nepravdivé neboť:

  • nezabíjejí zbraně. Zabíjejí lidé, zbraně jsou jedním z nástrojů, který k zabíjení používají.

Článek v tomto směru hodnotím jako lživý.

2. Arbitrární kritéria

Článek vychází ze součtu osob, které byly zavražděny střelnou zbraní, spáchaly sebevraždu střelnou zbraní, zemřely v důsledku nehody se zbraní, při nutné obraně se zbraní nebo při válečném konfliktu. Co má tento guláš přesně říkat, kromě fantasticky znějícího nadpisu a “nejvíce mrtvých”, není jasné. Vezměme to nicméně po jednotlivých kategoriích:

  • Vraždy – zatímco v USA od počátku 90. let došlo k zvýšení počtu zbraní v populaci na dvojnásobek, vražednost klesla na polovinu. Celkově je výrazně vyšší než je evropský průměr (v roce 2016 byla přibližně na úrovni Lotyšska) a současně je výrazně nižší než ve státech s podobnými socioekonomickými problémy (drogová epidemie, sociální stratifikace, gangové násilí) a extrémně přísnou zbraňovou legislativou, jako je Mexiko a Brazílie. Nejvyšší míru vražednosti prokazuje americká černošská populace, kavkazští běloši prokazují přibližně stejnou, jaká je v EU, a Asiaté ještě výrazně nižší – přístup ke zbraním mají přitom všichni stejný.
  • Sebevraždy – výrazný nárůst sebevražd, především v populaci bílých mužů. Americká sebevražednost je nicméně stále nižší než například v Jižní Koreji, kde jsou zbraně prakticky nedostupné (převažujícím způsobem sebevraždy je zde otrava).
  • Nehody – i v zemi, kde jsou zbraně přítomné v přibližně polovině domácností, je pravděpodobnost extrémně nízká. A to 7x nižší než smrt v důsledku nehody – utopení, 20x nižší než při pádu a 118x nižší než v důsledku otravy.
  • Nutná obrana/policie – čím větší číslo bude v této kategorii, tím nižší bude v kategorii vražd a ostatního zločinu. To někomu vadí?
  • Války – proč se statistika zahrnující tuto kategorii objevila ve chvíli, kdy se USA stáhly z Iráku a v Afgánistánu výrazně omezily svou přítomnost? Proč ji statistika vůbec zahrnuje s omezením od roku 1979, když velmi rychlou kontrolou lze zjistit, že jen vojenské ztráty v průběhu druhé světové války předčily souhrnné číslo uváděné v článku?
Úmyslná a neúmyslná usmrcení v USA (2016).
Úmyslná a neúmyslná usmrcení v USA (2016).

Článek v tomto ohledu hodnotím jako dezinformační a manipulativní.

3. Zvýšení míry úmrtnosti

Článek v úvodu hovoří o “zvýšení míry úmrtnosti” z 28.874 případů na 39.773 případů od roku 1999. I při odhlédnutí od výše uvedeného slátání nesouvisejících dat je přitom nutné vnímat, že míra úmrtnosti se nerovná počtu mrtvých. V USA totiž v takto vymezeném období došlo k nárůstu populace o 47 milionů osob.

Pro hlediska veřejné bezpečnosti je významné, že:

  • vražednost je nižší než v roce 1999 (od roku 1990 postupně klesala z 9,8 na 100.000 obyvatel k 4,4 v roce 2014, v 2017 byla na 5,3 a letos patrně také klesne)
  • počet smrtelných nehod se zbraní je extrémně nízký – 495 v zemi s 326 miliony obyvatel, kde jsou zbraně přítomné v polovině domácností

Článek v tomto směru hodnotím jako nepřesný.

USA – počet zbraní a počet vražd na 100.000 obyvatel

Pod čarou

V roce 2014 USA zaznamenaly nejnižší vražednost za posledních 33 let. Od roku 1990 došlo k snížení vražednosti o polovinu, zatímco počet zbraní ve společnosti se zdvojnásobil. Po mírném vzestupu vražednosti v letech 2015 a 2016 následoval mírný pokles v roce 2017. Předběžná čísla za rok 2018 opět naznačují pokles vražednosti, a to přibližně o 8%.

Čím lepší jsou reálná statistická data, tím více dezinformací můžeme od hoplofobní lobby očekávat. Tak si na to dávejte pozor.


Související:


One Reply to “Fact check: střelné zbraně loni zabily 40 tisíc Američanů, Seznam zprávy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *