Domácí

Monitoring nutné obrany #24 – Praha 10, 2023 [bodnutí v kuchyni, in dubio pro reo]

Případ, v němž opilý obránce při řezání zeleniny dostal zezadu ránu do hlavy kuchyňským prkénkem, načež útočníka bodnul do břicha. Obránce konstatoval, že “si hovno pamatuje,” útočník doznal svůj útok.

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obviněn

Dne 29.7.2023 kolem 16:00 hodin v Praze 10, v bytě XXXXX panelového domu na adrese XXXXX, po předchozí slovní výměně, která vyeskalovala až ve fyzický konflikt mezi poškozeným XXXXX, a obviněným, kdy poškozený nejprve vedl úder dřevěným kuchyňským prkénkem do oblasti hlavy obviněného a tento po inkasování úderu reagoval tak, že způsobil poškozenému XXXXX šedým kuchyňským nožem o délce čepele 13 cm bodné zranění v levém hypochondriu pronikající do peritoneální dutiny s volnou tekutinou v dutině břišní v délce 3 cm zasahující do nejasné hloubky.

V tomto jednání byl spatřován pokus těžké újmy na zdraví dle § 145 odst. 1 trestního zákoníku, § 21 odst. 1 trestního zákoníku, za který lze uložit trest odnětí svobody na tři až deset let.

Základní informace k řízení

 • Útok spáchán 29.7.2023 v bytě obývaném zahraničními dělníky v Praze 10.
 • Usnesení o zahájení trestního stíhání PČR OŘP P4, SKPV, Stálá výjezdová skupina, Sdružení 1 P4, ze dne 30.7.2023 č.j. KRPA-257671-29/TČ-2023-0014SV (por. Ing. Jana Michálková, komisař)
 • Usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne 1.8.2023, č.j. 1 ZT 78/2023-5, obvinění zrušeno, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že šlo o nutnou obranu (Mgr. Markéta Mizerová, státní zástupce)
 • Usnesení o odložení věci PČR OŘP P4, SKPV, 1. oddělení obecné kriminality, U Plynárny 2 P4 ze dne 22.8.2023, odloženo, neboť nelze stanovit, zda-li obránce jednal v mezích či překročil meze nutné obrany (por. Mgr. Petr Simon, komisař)

Skutkové otázky

 • Byt obývaný dělníky z východu
 • Obránce: byl toho dne sám doma a popíjel vodku, do 16 hod stačil vypít celou láhev. Existenci předchozích konfliktů s útočníkem popřel. Když krájel rajčata, stál zády ke dveřím. Do místnosti z ničeho nic vešel útočník a beze slova ho zezadu razantně přetáhl krájecím prkénkem přes hlavu, následně utržil úder do levého ramene. “Po první úderu se mi zatmělo a po druhém si hovno pamatuji.” K tomu, jak byl útočník bodnut, řekl, že neví, že to musel udělat někdo jiný.
 • Střízlivý útočník: přišel do bytu a zjistil, že mu chybí kufr. Konfrontoval obránce, protože ten se už dříve na kufr díval. Obránce odpověděl, že nic nevzal, a s nožem v ruce řekl, že ho zabije. Na to útočník odešel do kuchyně pro prkénko a obránce s ním naplocho udeřil do hlavy. Jestli byl bodnut před úderem prknem do hlavy, nebo po něm, to neví. Kam trefil obránce prkénkem do hlavy, neví.
 • Svědek seděl v kuchyni se sluchátky na uších, zaregistroval hádku o kufr, ale pozornost jí nevěnoval. Viděl, jak útočník s prkénkem zaběhl do pokoje obránce, slyšel křik ohledně kufru. Pak oba vyběhli, jeden krvácel z hlavy, druhý z boku, prkénko bylo zlomené, obránce měl v ruce nůž.

Právní otázky

 • Nutná obrana je možná i proti vyprovokovanému útoku. Zda-li někdo někomu dříve vzal kufr je bezpředmětné pro posouzení nutné obrany, ledaže by šlo o jednání majitele proti zloději v průběhu krádeže kufru
 • Zbraní se dle § 118 TZ rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, tedy i kuchyňské prkénko.
 • Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nic v případu nenaznačuje exces v tomto směru.

Praktický komentář

Tento případ je zajímavý, a také velmi sympatický, především velmi rychlým zásahem státního zastupitelství. Také proto jsem na něj byl upozorněn kolegou jakožto na pověstného jednorožce mezi případy nutné obrany.

Na druhou stranu je jasné, proč Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 rozhodlo tímto způsobem. Představa vedení obžaloby v řízení, kde si obžalovaný po ráně do hlavy “hovno pamatuje” a poškozený doznává, že obžalovaného udeřil zbraní do hlavy (dle stop zezadu), přičemž neví, jestli byl bodnut předtím, nebo potom… musí přece jen v každém střízlivém státním zástupci vzbudit závrať.


Další články k tématu naleznete na portálu nutná obrana.

Zbrojnice.com - vysvětlení právních aspektů nutné obrany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *