Fact check

Fact check: Jednal Kyle Rittenhouse při střelbě v Kenosha, Wisconsinu, v rámci sebeobrany? Manipulátoři.cz

Webová stránka zaměřená na manipulace (např. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atd.) vydala článek, kterým se autor vymezil vůči publikaci překladu vyjádření obhájců Kyle Rittenhouse na stránkách zbrojnice.com. Podívejme se, jak si tato reakce obstojí při konfrontaci s fakty.

Jak manipulují manipulatori.cz

Zamlčení podstaty původního článku

První hodnocené tvrzení se nachází již v úvodu původního článku:

Především weby zabývající se střelectvím se šíří nepravdivé informace o incidentu v Kenoshe ve Wisconsinu, který se odehrál 25. srpna 2020. Podle těchto webů Kyle Rittenhouse zastřelil dva lidi a jednoho postřelil v sebeobraně.

Jediný z “webů zabývajících se střelectvím”, na který v článku odkazuje autor, je zbrojnice.com.

Autor přitom čtenářům zamlčuje podstatný fakt, že web zbrojnice.com k incidentu v Kenoshi přinesl pouze přímý a úplný překlad prohlášení obhájců Kylea Rittenhouse. Odkazovaný článek nepředstavuje žádnou polemiku ohledně viny či neviny Kylea Rittenhouse. Cíleně jsem k překladu Šadi Diaba ani nedodával svůj obvyklý “závěrečný komentář” či “poznámku pod čarou”.

Zveřejnění českého překladu prohlášení obhájců jsem považoval za důležité, protože česká masmédia v podstatě převzala naprosto jednostranný popis situace na místě od amerického levicového mainstreamu, a to navzdory existenci rozsáhlé videodokumentace, která takovýto popis zpochybňuje.

Neuvedení faktu, že článek zbrojnice.com obsahuje pouze prohlášení obhájců Kylea Rittenhouse hodnotím jako manipulaci.

Vyvracení informací, které v původním článku nejsou obsaženy

Druhé hodnocené tvrzení

Podle všech dostupných informací důvodem, proč Rittenhouse zastřelil Rosenbauma bylo, že na něj hodil plastový sáček, který ho navíc nezasáhl. Neměl tedy zápalnou láhev, jak tvrdí některé falešné zprávy.

mne velmi překvapilo, protože jsem v českojazyčných zdrojích nic o zápalné lahvi nezaznamenal.

Zde opět poznamenávám, že jediný manipulátoři.cz odkazovaný článek představuje překlad z webu zbrojnice.com. V něm ale také o lahvi, ať už zápalné či jiné, není ani slovo.

Manipulátoři.cz tedy vyvracejí tvrzení, které v původním článku vůbec není, přičemž se zjevně spoléhají na to, že čtenáři si původní článek zbrojnice.com ani neotevřou. Opět hodnotím jako manipulaci.

Jak lžou manipulatori.cz

Rittenhouse reagoval na kombinaci střelby a fyzického útoku, nikoliv na “hod sáčkem”

Nyní se opět vraťme k druhému hodnocenému tvrzení

Podle všech dostupných informací důvodem, proč Rittenhouse zastřelil Rosenbauma bylo, že na něj hodil plastový sáček, který ho navíc nezasáhl.

Už jsme tedy vyřešili, že hození lahve původní článek (překlad) zbrojnice.com neobsahuje. Není v něm ale ani žádná informace o plastovém sáčku, či snad že by hození jakéhokoliv předmětu mělo být důvodem k reakci prostřednictvím střelby.

I z dostupných videí je zřejmé, že Rittenhouse na hod předmětu nereagoval, stále utíkal dále, pronásledován mužem, který se dle videozáznamů již dříve snažil vyvolat potyčku s ozbrojenými osobami chránícími benzinku a autoopravnu před rabováním.

Zkusme odfiltrovat šum a soustředit se na signál, kterým je v tomto případě popis prvního incidentu v originálním dokumentu obvinění Kylea Rittenhouse:

V prvním videu je vidět, jak muž, později identifikovaný jako Kyle Rittenhouse utíká skrz parkoviště (…) Obviněný přitom zřetelně drží dlouhou zbraň. (…)

Rosenbaum následuje obviněného (…) Video ukazuje, že když míjí parkoviště, Rosenbaum se zdá házet předmět na obviněného. Předmět obviněného netrefí a podle druhého videa ukazujícího místo dopadu se jednalo o plastovou tašku. Rosenbaum se zdá být v průběhu videa neozbrojený. Analýza druhého videa ukazuje, že obviněný i Rosenbaum pokračují v pohybu skrz parkoviště. Je slyšet hlasitá rána a následně mužský hlas “Fuck you!”. Následně se Rosenbaum jeví pokračovat v pohybu do bezprostřední blízkosti obviněného, načež jsou slyšet čtyři hlasité rány. Rosenbaum pak padá k zemi.

Již ze samotného obvinění Kylea Rittenhouse tedy plyne, že:

 • Zjevně ozbrojený Kyle Rittenhouse utíkal,
 • zřejmě neozbrojený Rosenbaum Rittenhouse pronásledoval,
 • proběhl výstřel,
 • Rosenbaum se přiblížil na bezprostřední vzdálenost k Rittenhousovi,
 • proběhly čtyři výstřely.

Web manipulátoři.cz tedy vede polemiku nejen s informací, která nebyla obsažena v původním článku (překladu) zbrojnice.com, ale sáčkové tvrzení se v podstatě žádném smysluplném zdroji vůbec nenachází. Přitom manipulátoři.cz ignorují zcela odlišný popis obsažený i v samotném dokumentu, jímž byl Kyle Rittenhosue obviněn. Tvrzení manipulátoři.cz tedy hodnotím jako lživé.

A abych došel k tomuto hodnocení nemusím ani odkazovat na dostupné videozáznamy, z nichž je zjevné, že první rána zmiňovaná v obvinění zřejmě vyšla z pistole jedné z osob v davu, který Rittenhouse pronásledoval. Rittenhouse tedy patrně reagoval na kombinaci výstřelu, který slyšel, když byl pronásledován násilným davem, a zjevné snahy Rosenbauma jej dohnat, napadnout a odzbrojit.

Když už lži ani nedávají smysl

Třetí hodnocené tvrzení manipulátoři.cz je opravdu bijící do očí:

Svědci říkají, že ti, kteří Rittenhouse pronásledovali, se ho snažili zastavit a křičeli, ať ho policisté zastaví, protože někoho zastřelil. Následně mladík zastřelil Anthony Hubera (26 let), který ho ohrožoval skateboardem v ruce. Následně se posadil a postřelil Gaiga Grosskreutze (26 let), který byl ozbrojen.

Odkaz na “svědci říkají” vede k článku Milwaukee Journal Sentinel, který rozhodně doporučuji přečíst. Přináší perspektivu osob v převážně pokojném davu, která bude hrát roli také v průběhu soudního řízení.

Mezi svědectvími v článku nicméně chybí přímé svědectví průběhu počátečního střetnutí, které je určující pro posouzení právní stránky všeho ostatního (k tomu podrobně níže).

Zaměřme se nicméně na popis “ohrožování skateboardem” a “posazení se a postřelení”.

Jak ukazuje video, popis webu manipulátoři.cz zcela pomíjí, že:

 • Rittenhouse nepřistoupil k střelbě proti Huberovi “následně” po “posazení se”, nýbrž po té, co v průběhu útěku před davem upadl a byl fyzicky napaden.
 • “Následně” by se mohlo vztahovat ke kopu do hlavy, který Rittenhouse utržil těsně předtím, než jej napadl Huber se skateboardem v ruce. Kop do hlavy, který je v úvodním obrázku odkazovaného článku zbrojnice.com, ale manipulátoři.cz vůbec neuvádějí.
 • Grosskreutz nebyl pouze “ozbrojen”, nýbrž ve chvíli, kdy Rittenhouse fyzicky napadli dva muži, se k němu bezprostředně přiblížil s pistolí v ruce. Rittenhouse na Grosskreutze, jenž se k němu přiblížil s zjevně nepřátelským úmyslem s pistolí v ruce nejprve namířil pušku, a když Grosskreutz na to cukl zpět a ruku s pistolí svěsil k noze, Rittenhouse nevystřelil a začal se otáčet. V té chvíli Grosskreutz učinil opětovný pohyb rukou s pistolí směrem k Rittenhousovi, jenž na něj vystřelil.

Rittenhouse tedy při druhém incidentu zasáhl dvě osoby ze tří, které jej bezprostředně ohrožovaly (z toho jednu v průběhu fyzického útoku). Druhou osobu nezasáhl při prvním ohrožení, ale až při opakovaném.

Pokud by měl vražedný úmysl, nic mu na místě nebránilo v jeho dokonání vůči poraněnému Grosskreutzovi nebo kterékoliv z desítek dalších osob v davu.

Toto tvrzení manipulátoři.cz hodnotím jako lživé přičemž posadil se a postřelil” ukazuje zcela zjevnou předpojatost autora.

Jednal Rittenhouse v sebeobraně?

Obecně

Nyní se zaměřme na samotnou premisu a nadpis článku manipulátoři.cz, tedy “Ne, Kyle Rittenhouse nezabíjel v sebeobraně“. V prvé řadě je nutné poznamenat, že autorovi je zřejmě ústavní záruka presumpce neviny naprosto cizí, a to i v případu tvrzené sebeobrany. Článek manipulátoři.cz představuje  sofistikovanou obdobu toho, co zde dobře známe z 50. let.

V následující krátké analýze budu vycházet z toho, že základní principy práva nutné obrany jsou ve Wisconsinu obdobné jako v České republice. Shrnutí tedy představuje perspektivu českého advokáta.

Naprosto zásadní pro posouzení celého případu je přesné určení skutkového děje, který byl na počátku prvního incidentu. V podrobnostech odkazuji na články týkající se nutné obrany:

Obvinění státního zástupce i obhajoba Kylea Rittenhouse se shodují v tom, že se snažil utéct před Rosenbaumem, který jej aktivně pronásledoval. Svědek citovaný v obvinění i obhajoba se shodují v tom, že Rittenhouse v té chvíli naháněla celá skupina osob.

Svědek citovaný v obvinění úplný začátek incidentu popsal tak, že skrz silnici viděl, jak se Rosenbaum pokusil “engage” (což lze v kontextu vyložit i jakožto oslovit či napadnout) jdoucího Rittenhouse, načež se Rittenhouse dal na útěk pronásledován Rosenbaumem, přičemž je velmi rychle následovaly další osoby.

Kdo je útočník a kdo obránce?

Celý případ bude stát a padat především na tom, zda-li Rittenhouse dal Rosenbaumovi legální důvod k tomu, aby jej naháněl a napadl. Tedy určení, kdo byl ve chvíli úvodního “engagementu” útočníkem a kdo obráncem. Přičemž nelze vyloučit ani jednu z následujících možností:

 • Rittenhouse ohrozil Rosenbauma, případně jednal způsobem, který zavdal důvod k obavě Rosenbauma a převážně pokojného davu, že představuje hrozbu přímého útoku. Jednání Rosenbauma (a potenciálně i navazující jednání  pronásledujících osob při druhém incidentu) by bylo posuzováno jakožto obranné proti přímo hrozícímu útoku ze strany útočníka Rittenhouse.
 • Neozbrojený Rosenbaum a ozbrojený Rittenhouse se dostali do vzájemné potyčky, tedy do rvačky. Oba by v takové chvíli byli útočníky a ani jednomu by nepříslušela nutná obrana proti jednání druhého. Posouzení by se odvíjelo především od zjištění, zda-li Rittenhouse prováděl přesun v rámci rvačky, nebo ukončil svou účast na rvačce a snažil se utéct.
 • Rosenbaum začal nahánět Rittenhouse, aniž by Rittenhouse zavdal příčinu k Rosenbaumově důvodné obavě z přímé hrozby útoku. Pak byl Rosenbaum od počátku útočníkem a Rittenhouse obráncem.
 • Rittenhouse nepředstavoval hrozbu přímého útoku, avšak Rosebaum jej jako takového nesprávně vyhodnotil. Rosenbaum by pak jednal v rámci putativní obrany, přičemž Rittenhouse by jednal v rámci “opravdové” obrany. Paradoxně tedy existuje možnost, kdy ve smyslu trestního práva ani jeden z nich nebyl útočníkem.
  • Zatímco v případě prvního incidentu se tato možnost jeví jako nepravděpodobná, naopak v případě osob, které se účastnily druhého incidentu a nebyly součástí skupiny při prvním incidentu pronásledující Rittenhouse společně s Rosenbaumem, je naopak velmi pravděpodobná.

Jak vidíte, v právní rovině je situace velmi komplikovaná, a to jsme se ani nedostali k poměřování způsobu útoku a intenzity obrany. Také proto jsem se zdráhal k incidentu sepisovat článek, dokud se o zbrojnice.com neotřeli manipulátoři.

Obvinění bylo nevyhnutelné

Zásadní v případu je fakt, že policisté na místě odmítli Kylea zadržet, byť je sám vyhledal. Následně nastoupil na 20 minutovou jízdu přes státní hranici do svého domovského města, kde se ohlásil na policejní stanici.

Státní zástupce s ohledem na překročení hranice státu neměl jinou možnost, než Rittenhouse obvinit. Zastřelil dvě osoby, jednu postřelil, a překročením hranice mařil vyšetření věci.

Každopádně nadpis a vyznění článku manipulátoři.cz hodnotím jako dezinformaci. Jednoznačný závěr o tom, zda-li Kyle Rittenhouse jednal v sebeobraně, nelze učinit. A to zdaleka nejen proto, že nerespektuje presumpci neviny.

Širší okolnosti

Článek manipulátoři.cz je obzvlášť zavrženíhodný, protože narozdíl od osob zúčastněných na incidentu již s odstupem času máme povědomí o širších okolnostech.

 • Převážně pokojný protest v Kenoshi den před incidentem vyústil ve v poničení 100 budov, z nichž 40 bylo poničeno do základů.
 • Kyle Rittenhouse je 17letý mladík, který působil v místní obdobě dorostu dobrovolných hasičů a policejní přípravky. Dříve ten den byl ve městě zřejmě na brigádě jakožto záchranář (plavčík?), později se podílel na odstraňování grafitti (viz úvodní obrázek článku manipulátoři.cz). Podle vyjádření obhájců následně s kamarádem vyslyšel výzvu muže, kterému převážně pokojní protestující vypálili autoopravnu, aby mu pomohli chránit jeho druhý podnik, k čemuž si od kamaráda vypůjčil pušku. Po zákazu vycházení se nejprve nacházel na soukromém pozemku u budov, které zřejmě z pověření majitele chránil, následně se vydal do ulic. Dle videodokumentace zde Rittenhouse uhasil požár kontejneru založený převážně pokojnými protestujícími. Dle videodokumentace Rittenhouse následně převážně pokojným protestujícím zraněným při srážkách s policií poskytoval první pomoc.
 • Joseph Rosenbaum, první zasažený, byl sexuálním násilníkem odsouzeným za znásilnění dvou chlapců ve věku 9-11 let, přičemž byl zocelený strávením části života ve vězení. Byl součástí davu, který procházel ulicemi města po zákazu vycházení den po té, co převážně pokojný dav do základů vypálil 40 budov. Dle videodokumentace se dříve snažil vyprovokovat konflikt se skupinou ozbrojených osob chránících čerpací stanici.
 • Antony Huber, druhý zasažený, byl opakovaně zatčen za domácí násilí. Byl součástí davu, který procházel ulicemi města po zákazu vycházení den po té, co převážně pokojný dav do základů vypálil 40 budov.
 • Anthony Grosskreutz, třetí zasažený, má záznam za majetkovou a zbraňovou trestnou činnost. V dalším platí, co je uvedeno u Rosenbauma.

Pokud tedy vezmeme v úvahu širší pozadí incidentů, je míra předpojatosti manipulátoři.cz opravdu šokující.

Legalita zbraní

Na konec ještě krátce k legalitě zbraní v rukou Kylea Rittenhouse a Anthony Grosskreutze. U obou je opakovaně uváděno, že je drželi nelegálně (manipulátoři.cz tuto informaci manipulativně uvedli jen u Rittenhouse).

V České republice je v současnosti jasně vymezená linie mezi legálním a nelegálním držením zbraní. V místech jako USA, Rakousko nebo Švýcarsko můžeme přidat třetí možnost, a to neoprávněné držení:

 • Legální: osoba splňuje všechny zákonné předpoklady pro držení zbraně.
 • Neoprávněné: osoba nemá zakázáno držení zbraně, avšak nesplňuje všechny předpoklady. Držení představuje přestupek nebo méně závažný trestný čin. Porušení je obvykle trestáno pokutou.
 • Nelegální: osoba má držení zbraně zakázáno (typicky v důsledku trestního odsouzení, viz NICS). Porušení je obvykle trestáno mnohaletým vězením.

17letý Kyle Rittenhouse byl ozbrojen puškou. Právo Wisconsinu zakazuje držení zbraně osobě mladší 18 let. Z toho zákazu existují státní i federální výjimky. Bez podrobných znalostí nelze učinit jednoznačný závěr, zda-li na něj výjimky dopadaly, tj. zda-li ji držel legálně či neoprávněně. Bez ohledu na existující obvinění.

Anthony Grosskreutz má několik záznamů za méně závažné trestné činy. Bez podrobné analýzy trestných činů, za které byl odsouzen, a wisconsinské legislativy, nelze učinit jednoznačný závěr, zda-li zbraň držel legálně nebo nelegálně. Bez ohledu na absenci zpráv o souvisejícím obvinění.

Wisconsinské právo umožňuje viditelné nošení legálně držené zbraně bez dalšího, skryté nošení pouze osobám majícím patřičné povolení.


Pod čarou

Na webu vyšlo přes 600 článků, mnoho z nich výrazně kontroverznějších a mnohem virálnějších, než překlad vyjádření obhájců Kylea Rittenhouse. Web manipulátoři.cz se nicméně rozhodl sepsat reakci na jeden z mála, který přinesl jediný zástupce arabské menšiny v autorském kolektivu. Přitom sice využil odkaz na článek jako výchozí bod, ale následně vedl polemiku s informacemi, které v článku nebyly obsaženy, čímž našemu arabskému autorovi (resp. v případě tohoto článku překladateli) připisoval tvrzení, která nikdy nevyřkl.

Při pohledu na statistiku manipulátoři.cz napsali manipulace k 33% článků arabských autorů zbrojnice.com a k 0% českých autorů zbrojnice.com. Nutně se nabízí otázka, zda-li nebyl autor manipulátoři.cz podvědomě veden latentním rasismem a předsudečným strachem před ozbrojenými příslušníky etnických menšin.


Související:

16 Replies to “Fact check: Jednal Kyle Rittenhouse při střelbě v Kenosha, Wisconsinu, v rámci sebeobrany? Manipulátoři.cz

 1. To mi připomíná ČT a ČRO. Zaštiťují je objektivitou a vyvážeností ze zákona a sami manipulují a lžou a jedou levičáckou lajnu. Cemper je to samý, jen si to jede na FB ještě drsněji a když na FB prohrává diskuzi, tak raši celý příspěvek i s diskuzí smaže.

 2. Cemper je levičáckej kripl, které ho si karma jednou najde. Omlouvám se za expresivnost, ale u něj to jinak nejde. Web manipulatori.cz je snad i zbytečné komentovat. Takovou snůšku lží může vypotit jen nemocnej člověk. A jen slaboduchej by těm lžím mohl uvěřit.

 3. Mně se zdá, že pan Gawron obviňuje sám sebe z manipulace. Tvrdí, že čtenář článku na Manipulátoři.cz po kliknutí na odkaz „šíří nepravdivé informace“ se ocitne na stránce Zbrojnice.com, kde nepozná, že se jedná „pouze o překlad prohlášení obhájců Kylea Riettenhouse“ a může se domnívat, že článek představuje „polemiku ohledně viny či neviny Kylea Rittenhouse“. Jinak řečeno, že není dostatečným způsobem uvedeno, že článek nevyjadřuje názor Zbrojnice.com.

  1. “nepozná, že se jedná pouze o překlad”

   Jaké lepší rozpoznávací znamení byste si představoval, než nadpis “Český překlad úplného znění prohlášení obhájce Pierce Bainbridge”?

   1. V kritizovaném článku není web Zbrojnice.com vůbec zmíněn, až po kliknutí na odkaz se dozvím informaci:

    Zbrojnice.com uveřejnila článek, který
    1) není jasné, že jde o překlad – a pak ho web Zbrojnice.com nedostatečně označil
    2) je jasné, že jde o překlad –  a pak není pravda, že „autor čtenářům zamlčuje podstatný fakt, že …přinesl pouze přímý a úplný překlad…“

    Vycházel jsem z toho, že tvzení v 2) je pravdivé a platí tedy 1).
    (Vše v úvozovkách citace z článku výše)

    1. Je to taková (ne)zmínka, která nevypadne v monitoringu (takže je nižší pravděpodobnost, že by se někdo ozval), ale je tam link, takže špína na zbrojnice.com jasně ulpí.

     Manipulátoři: “Především weby zabývající se střelectvím se šíří nepravdivé informace o incidentu v Kenoshe ve Wisconsinu, který se odehrál 25. srpna 2020. Podle těchto webů Kyle Rittenhouse zastřelil dva lidi a jednoho postřelil v sebeobraně.” Přitom odkazují na zbrojnice.com

     Zbrojnice.com k datu vydání Cemperova výplodu jediné, co k incidentu Kyla Rittenhouse vydala, byl přímý překlad, který byl jako takový jasně označen. Cemper místo přímé polemiky s obhajobou navozuje dojem, že zbrojnice.com vytváří a šíří jakési dezinformace.

     1. Čtenář buď klikne na odkaz a dozví se informace přímo od vás, nebo neklikne a o souvislosti s vaším webem se vůbec nedozví. Jiná relevantní verze není.

      Zdá se mi, že uhýbáte, když najdenou místo o čtenáři píšete o monitoringu a místo o „manipulaci“ a zamlčování zásadních faktů píšete o nějakém neurčitém propojení a ulpívání špíny.

      Čtenář, který se prokliknul na Zbrojnice.com: Buď je dostatečně informován, že jde o překlad obhajoby, není manipulován a udělá si vlastní úsudek, zda se jedná o šíření dezinformací, jak tvrdí Cemper. Nebo po kliknutí není dostatečně informován, je textem ovlivňován ve prospěch obhajoby a pak se jedná o manipulaci z vaší strany.

     2. Špínou je tvrzení, že “weby zabývající se střelectvím”, přičemž odkazuje na zbrojnice.com, (1) šíří nepravdivé inforomace a (2) tvrdí, že Rittenhouse jednal v sebeobraně.

      Ani jedno z uváděného v rámci zbrojnice.com neproběhlo. Tj. jedná se o manipulaci.

 4. Jakým způsobem mnou Cemper manipuluje pomocí zamlčování údaje o překladu, jste mi nevysvětlil.

  Mě zajímalo, jestli si dovedete obhájit konkrétní tvrzení v článku. Místo toho opět uhýbáte vytvářením nového tvrzení o manipulaci.

 5. Druhý citát obsahuje tvrzení: „Některé falešné zprávy zmiňují zápalnou láhev.“
  Vy však vyvracíte tvrzení: „Článek na Zbrojnice.com zmiňuje zápalnou láhev.“

  Tedy se dopouštíte toho, co sám hodnotíte jako manipulaci. V kritizovaném článku čtenáři nic ani nenaznačuje, že „mezi tyto některé zprávy patří i odkaz v první větě článku“.

  1. “Druhé hodnocené tvrzení (…) mne velmi překvapilo, protože jsem v českojazyčných zdrojích nic o zápalné lahvi nezaznamenal.

   Zde opět poznamenávám, že jediný manipulátoři.cz odkazovaný článek představuje překlad z webu zbrojnice.com. V něm ale také o lahvi, ať už zápalné či jiné, není ani slovo.”

   1. Překvapení – v pořádku.
    Výtka, že chybí odkaz – také v pořádku.
    Tvrzení některé=odkaz jinde v článku – faul.

 6. Jak lžou Manipulátoři? Pořád, vždyť jsou to manipulátoři. Vytvořil se tu systém ulhaných sdělovacích prostředků a různých spolků, které ve finále odkazují jeden na lži toho druhého s pocitem, že tak se lež stane pravdou. V čele je ČT a ČRo, Seznam, Respekt a pak všechny tyto spolky s Cemperem, kterému teď, doufám, praskne hlava, Kartousem a dalšími elfy, rozuměj skřety.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *