Domácí

Monitoring nutné obrany #4 – Teplice nad Metují, 2017 [střelba taxikáře z nelegální zbraně na lupiče s nožem]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce podezřelý: “Dne 25.3.2017 v době od cca 18:55 do 19:04, po té, co na něm byl, jako na taxikáři, řídícím vozidlo z obce Teplice nad Metují do obce Javor, pasažérem [útočníkem] spáchán zločin loupeže […], po kterém vozidlo sjelo do protilehlého příkopu při výjezdu z obce Javor vedle silinice […]

Domácí

Nutná obrana VII: Meze obranného jednání a zcela zjevná nepřiměřenost obrany způsobu útoku (intenzivní exces)

Předchozích šest článků se věnovalo především definici momentu, od kterého lze odvracet útok jednáním v nutné obraně. Nyní přichází chvíle vymezení hranic obrany. Samotný zákon to činí jedinou větou: “Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.” Rozdílný pohled orgánů činných v trestním řízení, soudů a obránců na “zjevnou nepřiměřenost” představuje v […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #3 – Jižní Čechy, 2011 [sedm kol soudního řízení za střelbu během rdoušení řezníkem a dřevorubcem]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “Dne 1. ledna 2011 v době kolem 12:30 hodin v obci xxx před domem čxxx poté, co nejprve oslovil zde procházejícího Jxxx Š, nar. xxx, a Mxxx Vxxx, nar., s tím, aby nenavštěvovali jeho restauraci xxx, a co se jmenovanými došlo ke slovní rozepři, při které byl jmenovanými […]

Domácí

Nutná obrana VI: Obrana v případě zaviněného či vyprovokovaného útoku

Velmi specifickou situaci představuje problematika obrany proti vyprovokovanému útoku. Je přitom nutné rozlišovat mezi provokací mající ráz pouze protispolečenského jednání a mezi provokací, která již samotná představuje útok. Úvodní foto – konzumace syrového telecího srdce na veganském festivalu. Tento text nepředstavuje právní radu ani návod, jak se chovat v konkrétní životní situaci. Odsouzení Markuse Kaarmy […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #2 – Žiželice u Kolína, 2018 [potyčka na ubytovně zakončená užitím kuchyňského nože]

Skutek, z jehož spáchání byl obžalovaný shledán vinným: “V přesně nezjištěné době kolem 21:30 hodin dne 7.9.2018 v obci Žiželice u Kolína, okres Kolín, v suterénu ubytovnu v domě č.p. X, po předchozím požití blíže nezjištěného množství alkoholu a po předcházejícím vzájemném verbálním a fyzickém konfliktu obžalovaného a B.B.R.M., poté, kdy vešli do pokoje č. […]

Domácí

Nutná obrana V: Obrana v průběhu rvačky

Pokud obhajoba nutnou obranou konanou preemptivně proti přímo hrozícímu útoku představuje tvrdý oříšek (předchozí článek), neméně problematickou oblastí je užití nutné obrany v rámci rvačky. Jednoduchá rada zní – do rvaček prostě nevstupovat. Jak se ale české právo umí poprat se situací, kdy třeba jeden z účastníků mlčky oboustranně akceptovaného pěstního souboje nečekaně vytáhne nůž? […]

Obrana proti přímo hrozícímu útoku.
Domácí

Nutná obrana IV: Obrana proti přímo hrozícímu útoku

Nutná obrana je možná nejen proti probíhajícímu, ale také proti přímo hrozícímu útoku. V těchto situacích poměrně předvídatelně vzniká základní otázka – jaký je rozdíl mezi přímo hrozícím a pouze hrozícím útokem? Kde je hranice mezi marnou bezprávnou výhrůžkou, mezi přípravou k útoku a přímo hrozícím útokem ve smyslu trestního zákoníku? Obhajoba nutnou obranou typicky […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #1 – Karviná, 2019 [obrana nožíkem proti neozbrojenému útočníkovi s výraznou fyzickou převahou]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “(…) poté, co s ním [útočník] vyvolal konflikt, když na něj přes ulici od restaurace U Havířa pokřikoval vulgární nadávky, na které on reagoval rovněž vulgárními nadávkami, a poté co [útočník] přešel silnici v úmyslu ho napadnout, což se mu však nepodařilo, [útočníka] dvakrát bodnul otevíracím kapesním nožem […]

CZ 75 Stainless
Domácí

Nutná obrana III: Aktivní příprava k obraně

V řadě zemí světa je aktivní příprava k obraně před kriminálním útokem považována za okolnost vylučující legální obranu. Pokud by se například v domě v Británii nebo Švédsku majitel ubránil útoku násilníka s pomocí baseballové pálky, bude se jeho jednání posuzovat diametrálně odlišně v závislosti na tom, zda-li měl baseballovou pálku za účelem obrany připravenu […]

Domácí

Nutná obrana II: Útok, útočník a pomoc v nutné obraně

Nutná obrana je možná proti přímo hrozícímu nebo trvajícímu útoku. Předchozí článek vysvětlil základní rozdíl mezi útokem a jiným nebezpečím, proti kterému je možné se bránit v rámci kritérií krajní nouze. Nyní se v detailu podívejme na to, co je či není útokem a proti komu může směřovat obranné jednání. Tento text nepředstavuje právní radu […]