CZ 75 Stainless
Domácí

Nutná obrana III: Aktivní příprava k obraně

V řadě zemí světa je aktivní příprava k obraně před kriminálním útokem považována za okolnost vylučující legální obranu. Pokud by se například v domě v Británii nebo Švédsku majitel ubránil útoku násilníka s pomocí baseballové pálky, bude se jeho jednání posuzovat diametrálně odlišně v závislosti na tom, zda-li měl baseballovou pálku za účelem obrany připravenu […]

Domácí

Nutná obrana II: Útok, útočník a pomoc v nutné obraně

Nutná obrana je možná proti přímo hrozícímu nebo trvajícímu útoku. Předchozí článek vysvětlil základní rozdíl mezi útokem a jiným nebezpečím, proti kterému je možné se bránit v rámci kritérií krajní nouze. Nyní se v detailu podívejme na to, co je či není útokem a proti komu může směřovat obranné jednání. Tento text nepředstavuje právní radu […]

Domácí

Nutná obrana I: Rozdíl oproti krajní nouzi a úvod do problematiky

K tématu nutné obrany je spousta velmi podrobné odborné, ale ne příliš praktické právní literatury, a pak řada článků určených neprávníkům, které ale většinou pouze klouzají po povrchu. V tomto a následujících článcích se budu soustředit na jednotlivé právní aspekty nutné obrany ve větším detailu, při snaze nezapadat do právnické nesrozumitelnosti. První díl se zaměří […]