Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #6 – Herink, 2013 [postřelení příslušníka URNA provádějícího příkaz k domovní prohlídce]

Trestný čin, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “dne 10. 12. 2013 v době kolem 6:00 hodin v obci Herink, okres Praha–východ,ve svém rodinném domě  v prostoru vstupní haly vystřelil v úmyslujiného usmrtit ze své legálně držené zbraně přes neprůhledné vstupní dveře směrem ven, kde stáli příslušníci Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky (dále jen„policejní […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #5 – Kralupy nad Vltavou, 2018 [13 bodnutí do krku odzbrojeného bratra – tyrana]

Skutek, z jehož spáchání byla obránkyně obžalována: “dne 1.5.2018 v přesně nezjištěné době okolo 7.30 hodin v místě svého bydliště v domě čp. XY v ulici XY, v obci XY, poté, co uslyšela hádku mezi sestrou AAAAA (pseudonym), narozená XY, a nečekaně přítomným jejich bratrem, poškozeným J. R., narozeným XY, probíhající ve vyvýšeném seníku ve […]

Domácí

Nutná obrana X: Jak se zachovat a co dělat po úspěšném zastavení útočníka

Policie v pochybnostech obviňuje, soud zprošťuje. Na rozdíl od běžných podezřelých, u nichž je zpravidla nejlepší mlčet, je obránce ve velmi prekérní právní situaci. Spolupráce a vysvětlování je obvykle jedinou cestou, jak docílit zastavení řízení ještě v přípravné fázi. Naopak pokud se řízení dostane do soudní fáze, předchozí vysvětlování typicky zlepšuje důkazní situaci obžaloby a […]

Domácí

Nutná obrana IX: Domnělá obrana proti neexistujícímu útoku (putativní obrana)

Putativní (domnělá) obrana představuje postup zasahující osoby v situaci, kdy mylně předpokládá útok na zájem chráněný trestním zákonem, vůči kterému zaměří své obranné jednání. Tento text nepředstavuje právní radu ani návod, jak se chovat v konkrétní životní situaci. Turisté utíkají skrz restauraci po té, co se Staroměstským náměstím rozezněly výstřely z útočné pušky. Nejméně jeden […]

Střelba na utíkající lupiče - extenzivní exces z nutné obrany.
Domácí

Nutná obrana VIII: Přípustná délka trvání nutné obrany a pokračování jednání obránce po ukončení útoku (časový, resp. extenzivní exces)

Obránce jedná v nutné obraně, pokud odvrací přímo hrozící nebo trvající útok. Chvíle, kdy obránci již dále nepřísluší nutná obrana, se tak překrývá s chvílí ukončení útoku. Pokud obránce své jednání neukončí v onom momentě, stává se sám útočníkem. Nejenže pak původnímu útočníkovi svědčí možnost nutné obrany, ale původní obránce se také vystavuje trestnímu postihu. […]

Domácí

Monitoring nutné obrany #4 – Teplice nad Metují, 2017 [střelba taxikáře z nelegální zbraně na lupiče s nožem]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce podezřelý: “Dne 25.3.2017 v době od cca 18:55 do 19:04, po té, co na něm byl, jako na taxikáři, řídícím vozidlo z obce Teplice nad Metují do obce Javor, pasažérem [útočníkem] spáchán zločin loupeže […], po kterém vozidlo sjelo do protilehlého příkopu při výjezdu z obce Javor vedle silinice […]

Domácí

Nutná obrana VII: Meze obranného jednání a zcela zjevná nepřiměřenost obrany způsobu útoku (intenzivní exces)

Předchozích šest článků se věnovalo především definici momentu, od kterého lze odvracet útok jednáním v nutné obraně. Nyní přichází chvíle vymezení hranic obrany. Samotný zákon to činí jedinou větou: “Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.” Rozdílný pohled orgánů činných v trestním řízení, soudů a obránců na “zjevnou nepřiměřenost” představuje v […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #3 – Jižní Čechy, 2011 [sedm kol soudního řízení za střelbu během rdoušení řezníkem a dřevorubcem]

Skutek, z jehož spáchání byl obránce obžalován: “Dne 1. ledna 2011 v době kolem 12:30 hodin v obci xxx před domem čxxx poté, co nejprve oslovil zde procházejícího Jxxx Š, nar. xxx, a Mxxx Vxxx, nar., s tím, aby nenavštěvovali jeho restauraci xxx, a co se jmenovanými došlo ke slovní rozepři, při které byl jmenovanými […]

Domácí

Nutná obrana VI: Obrana v případě zaviněného či vyprovokovaného útoku

Velmi specifickou situaci představuje problematika obrany proti vyprovokovanému útoku. Je přitom nutné rozlišovat mezi provokací mající ráz pouze protispolečenského jednání a mezi provokací, která již samotná představuje útok. Úvodní foto – konzumace syrového telecího srdce na veganském festivalu. Tento text nepředstavuje právní radu ani návod, jak se chovat v konkrétní životní situaci. Odsouzení Markuse Kaarmy […]

Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #2 – Žiželice u Kolína, 2018 [potyčka na ubytovně zakončená užitím kuchyňského nože]

Skutek, z jehož spáchání byl obžalovaný shledán vinným: “V přesně nezjištěné době kolem 21:30 hodin dne 7.9.2018 v obci Žiželice u Kolína, okres Kolín, v suterénu ubytovnu v domě č.p. X, po předchozím požití blíže nezjištěného množství alkoholu a po předcházejícím vzájemném verbálním a fyzickém konfliktu obžalovaného a B.B.R.M., poté, kdy vešli do pokoje č. […]