Zahraničí

Británie: vysoký nárůst trestné činnosti páchané se zbraněmi

Británie je často odpůrci civilního držení zbraní považována za vzor lepší společnosti. Od roku 1988 jsou zde zakázány všechny dlouhé zbraně se středovým zápalem fungující na principu pumpy a samonabíjecím. Od roku 1997 jsou zde zakázány všechny krátké zbraně (pistole a revolvery). Občané tedy nejenže nemají možnost tyto zbraně nosit pro sebeobranu, ale nesmějí je vůbec vlastnit, a to ani pro sportovní účely. V posledních letech jsme od mnoha politiků, novinářů a komentátorů mohli slyšet, že lidé zbraně nepotřebují, policie je přece ochrání. V Británii tomu opravdu věří – nelegální jsou zde i ochranné spreje. Zatímco v ČR se pro mnoho lidí, zejména žen, jedná o samozřejmý obsah kapsy nebo kabelky, tak v Británii za jejich držení může být uložen trest až deset let vězení.

Zákazy nezákazy, Británie v posledních letech čelí vysokému nárůstu trestné činnosti, a to i té spáchané se střelnými zbraněmi. Dle posledních dostupných dat byl jen za rok 2016 zaznamenán nárůst trestných činů se střelnými zbraněmi o 23%. Podobně vysoký nárůst byl zaznamenán i u jiné závažné kriminality, např. znásilnění. Podívejme se tedy na tyto statistiky více zblízka a porovnejme je s českými.

Odlišné metodologie

Úvodem musím upozornit na určité odlišnosti metodologie v ČR a Británii. Zatímco pro ČR budu v článku používat data týkající se trestné činnosti se zbraněmi, tak Britové pracují se slovem „offences“, které může zahrnovat také jednání, které by v ČR bylo pouze přestupkem.

Pro obě statistiky jsou nicméně použity pouze ty incidenty, kdy došlo k použití zbraně při spáchání jiného činu (offense). Penzum „offenses“ spáchaných za použití zbraně, které by v ČR bylo pouhým přestupkem, tak bude zřejmě minimální, pokud vůbec nějaké. Dle tohoto předpokladu tedy statistiky považuji za plně porovnatelné.

Pro Británii v článku pracuji se statistikami týkajícími se „non-air rifle“ (tj. ne vzduchovky; zdroj – parlament) a oblasti Anglie a Walesu, pro ČR se statistikami týkajícím se ostrých zbraní (ne kat. D, zdroj – ČRo).

 

Dlouhodobý vývoj

Firearms offences v Anglii a Walesu zaznamenávaly dlouhodobý pokles z 8.199 v roce 2008 na 4.856 v roce 2014. Od roku 2014 nicméně došlo k nárůstu o 31% na 6.375 v roce 2016.

V roce 2016 tak v Anglii a Walesu zaznamenali v průměru 9 zbraňových trestných činů na 100.000 obyvatel. V České republice je toto číslo téměř o řád nižší – pouze 1,1 trestných činů se zbraní (legální i nelegální) na 100.000 obyvatel v roce 2016.

Zatímco v průměru je tedy pravděpodobnost použití zbraně při spáchání trestného činu v Británii víc než osminásobná oproti ČR, tak z této statistiky ještě dále vyčnívá oblast West Midlands, kde v roce 2016 došlo k 12 trestným činům se zbraněmi na 100.000 obyvatel. Wales, který zaznamenal nejméně zbraňové kriminality, je na tom stále téměř 4x hůře, než je průměr ČR.

Zbraně nejvíce používané při trestné činnosti

Krátké zbraně jsou v Británii spojovány s 42% zbraňových trestných činů. Dlouhé zbraně jsou použity pouze při 1% trestných činů. Není jasné, co představuje zbytek (domnívám se, že jde o brokovnice). Poměr legálních a nelegálních není znám, nicméně fakt, že krátké zbraně jsou zakázány od roku 1997 (nelze je vlastnit legálně), je do značné míry vypovídající.

Pro ČR jsem statistiku rozdělenou na krátké a dlouhé zbraně nenašel. Víme nicméně, že v roce 2016 bylo spácháno 45 trestných činů s legálně drženou zbraní (nejčastěji nebezpečné vyhrožování) a 71 s nelegálně drženou zbraní (nejčastěji loupeže).

 

Trestné činy spáchané se zbraněmi

Nejčastěji jsou v Británii zbraně použity při spáchání trestných činů proti majetku (29%), trestných činech proti osobám (27%) a při loupežích (18%).

V ČR jsou zbraně nejčastěji použity při nebezpečném vyhrožování (33x, z toho 17 legálních) a loupežích (27x, z toho 3 legální).

 

Vraždy

Novináři oblíbenou kratochvílí je tvoření grafů porovnávajících statistiky vražd v USA a v Británii. Podívejme se nicméně, jak Británie se svými drakonickými zbraňovými zákony vychází ve srovnání s ČR.

Zatímco v ČR bylo v roce 2015 zavražděno 0,75 osob na 100.000 obyvatel, tak v Británii byla tato statistika mírně vyšší s 0,92 zavražděných na 100.000 obyvatel. Z hlediska vražednosti se tedy ČR a Británie zásadně neliší

Znásilnění

Z další závažné kriminality se podívejme na znásilnění. Oběťmi znásilnění jsou především ženy, přičemž průměrná žena je fyzicky výrazně znevýhodněna oproti průměrnému muži. Šance ženy ubránit se znásilnění beze zbraně (ať už by šlo o střelnou zbraň, nebo v ČR velmi rozšířené a v Británii zakázané pepřové spreje) je výrazně omezená.

Co do statistické pravděpodobnosti znásilnění je Británie v Evropě extrémním případem a nyní předčí dokonce i Švédsko. Situace se dlouhodobě postupně zhoršuje, jen v loňském roce došlo k navýšení počtu ohlášených znásilnění o 29%.

Za těmito čísly se přitom schovávají případy, nad kterými zůstává rozum stát:

  • 29. září 2017 šla 17 letá dívka nočním Londýnem domů. Během jedné hodiny byla TŘIKRÁT sexuálně napadena různými útočníky. S všudypřítomnými kamerami o všem existuje dostatek obrazového záznamu. Policii nicméně zalarmoval až náhodný kolemjdoucí, který ji našel ležet polonahou na chodníku.
  • Od osmdesátých let až do roku 2013 v Rotterhamu docházelo k systematickému zneužívání dětí (především bělošských dívek) muži z místní muslimské komunity. Přestože policie obdržela celou řadu podnětů a udání, tak po dlouhou dobu nezasáhla, zejména protože se policisté obávali nařčení z rasismu. Vyšetřovací komise došla k závěru, že jen v letech 1997 – 2013 Rotterhamský gang zneužil na 1400 dětí ve věku 11 – 16 let.
  • V následujících letech začaly vycházet najevo informace o obdobných případech v celé řadě dalších britských měst, posledním příkladem je Telford.

Definice znásilnění v britském právu odpovídá české definici. Britské úřady do statistiky zanášejí znásilnění spáchaná více osobami jako jednotlivé skutky; opakované znásilnění stejné oběti stejným pachatelem je započítáno jednou. Předpokládám, že česká policie údaje zaznamenává obdobným způsobem.

Britská organizace Rape Crisis odhaduje, že pouze 15% obětí ohlásí své znásilnění policii. Podle stopznasilneni.cz je v ČR oznamováno pouze 8% spáchaných skutků. Pokud by tyto odhady odpovídaly realitě, tak si pro lepší porovnání představte přibližně dvojnásobnou hladinu u křivky popisující českou statistiku.

Pro tvorbu grafu jsem vycházel z čísel ons.gov.uk a Policie ČR; pro účely přepočtu jsem použil populaci Anglie a Walesu v daném roce dle odhadu ONS a pro ČR 10,3 mil.

Závěr

Velká Británie masivním způsobem odzbrojila vlastní obyvatelstvo. Nejenže je zde nemožné získat povolení ke skrytému nošení zbraně za účelem ochrany života a zdraví, ale pistole a revolvery nelze vlastnit ani pro sportovní účely. Nože jsou zcela zakázány. Ani ten pepřový sprej, který většina Čechů (a hlavně Češek) považuje za samozřejmý, nesmí Britové nosit.

Všichni občané ČR mají právo po splnění zákonem daných požadavků nosit zbraň pro osobní ochranu, přičemž 240.000 osob k tomu nabylo potřebné oprávnění. Všech deset milionů smí bez splnění jakýchkoliv formalit nosit například nože nebo pepřové spreje pro osobní ochranu.

Reálným výsledkem je stav, kdy je 8x vyšší pravděpodobnost spáchání trestného činu za použití střelné zbraně v Británii (Anglie a Wales), než v ČR. Co do vražd život v Británii není významně rizikovější než v ČR, situace je ale podstatně jiná u další závažné kriminality, například znásilnění.

A co přesně s tím Británie dělá, když zrovna v EU nelobuje za zákazovou směrnici, podle které by mělo být omezen přístup českých občanů k legálním zbraním? (Bohudík za Brexit…)

Natáčí protizbraňová videa:

 

3 Replies to “Británie: vysoký nárůst trestné činnosti páchané se zbraněmi

  1. Jak typické, lžete. Statistiky dostupné jsou. U nás je násilná trestná činnost za použití palné zbraně násobně vyšší, než uvádíte. Vůbec mě nepřekvapuje, že tak lžete.

    1. Jako výkřik do tmy je váš komentář OK, ale informační hodnotu žádnou nemá. Buďte tedy konkrétní, pokud je má metodologie v něčem mylná, tak ji rád opravím. V článku jsou uvedené zdroje dat, ze kterých jsem vycházel, včetně konkrétních odkazů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *