Zahraničí

FBI Report: lepší zbraň u sebe než policistu na telefonu

V roce 2014 FBI poprvé vytvořila active shooter report – zprávu, která shrnovala poznatky ohledně zásahů proti probíhajícím vražedným útokům páchaným střelnými zbraněmi. První report shrnoval poznatky za roky 2000-13, a od té doby FBI vydává reporty v dvouletých obdobích. Podívejme se tedy na nově zveřejněná data za roky 2016-17.

Z 50 případů se za poslední dva roky neozbrojenému civilistovi v USA podařilo pachatele zastavit jen jednou. Paradoxně se přitom jednalo o muže, který měl svou zbraň v autě, a po té, co útočníka přepral, si pro ni zašel, a mířil s ní na útočníka do příjezdu policie (viz článek). Ilustrační foto: Colorado Public Radio.

Report 2016-17

Do své analýzy FBI zahrnuje i útoky, které nesplňují definici masové vraždy (nyní útok s třemi nebo více mrtvými, do 2012 útok se čtyřmi oběťmi, ať už zraněnými nebo mrtvými), a současně do ní nezahrnuje jednání, která mají zřejmou souvislost s jinou kriminální činností (např. přestřelky mezi gangy nebo přepadení banky) a “rodinné zabijačky”, tj. útoky typicky cílené proti konkrétnímu okruhu osob s vazbou na útočníka a obvykle se nacházející v konkrétní budově. Současně do analýzy nejsou zařazeny případy útoku například automobilem nebo nožem, pokud při nich útočník současně nestřílel.

50 sledovaných incidentů se odehrálo v 21 státech USA a bylo při nich zavražděno 221 osob; jde o extrémní nárůst obětí oproti předchozím obdobím zejména v důsledku vysokého počtu v Las Vegas a Orlandu.

Pokud odhlédneme od případů, kdy útok ukončil samotný útočník, tak civilisté pachatele zastavili v 30% případů, tj. 7x, zatímco policisté 17x.

Pozn.: V Prince George’s byla jediná oběť – policista v civilu – omylem zabita jiným policistou. V Townville a First Baptist Church civilista, který vraždění zastavil, nebyl na místě při zahájení útoku, dostal se tam ale rychleji než policie.

Zneškodnění útočníka

Z dat uvedených v analýze plyne, že pro úspěšné zastavení útočníka, tj. minimalizaci počtu obětí, není vůbec důležité, zda-li zásah vede policista nebo civilista. Pro úspěšnost zásahu jsou nejdůležitější následující podmínky:

Odhodlání

Odhodlání například chybělo policistovi přítomnému v průběhu vraždění ve škole v Parklandu.

Není zřejmé, zda-li se při některých útocích na místě nacházeli také ozbrojení civilisté, kteří se rozhodli nezasáhnout. Vzhledem k existenci rozsáhlých “gun free zones”, kam nesmí civilista se zbraní vkročit, ani když má povolení k jejímu nošení, a které si vrahové v naprosté většině případů vybírají pro spáchání trestného činu, je nicméně obecně pravděpodobnost přítomnosti ozbrojeného civilisty na místě útoku v USA nízká.

Přítomnost na místě útoku

Přítomnost na místě útoku je přitom zásadní pro jeho průběh. Nejnižší počet obětí měly útoky, kterým se někdo postavil okamžitě, ať už šlo o policistu na místě, nebo civilistu. Naopak počet obětí narůstá v závislosti na čase, jaký trvá se na místo dostat, ať už policii, nebo civilistovi (např. případ popsaný v samostatném článku: Čestná zmínka: Stephen  Willeford).

Efektivní nástroj

Ani sebevětší odhodlání nedokáže nahradit efektivní nástroj. Lze předpokládat, že v řadě útoků, které nakonec ukončila policie nebo samotný útočník, se oběti snažily bránit, ale nikdy to nedosáhlo úrovně, která by měla efekt na jeho průběh. Pouze v jednom případě (Burnette) se podařilo neozbrojenému civilistovi fyzicky znemožnit útočníkovi v pokračování v útoku, přičemž se jedná o případ s největším počtem obětí, kdy byl útočník zastaven osobou přítomnou na místě.

Ve všech ostatních případech byl útočník zastaven střelbou, s dvěmi výjimkami: v jednom případě civilista k zastavení útočníka použil automobil (Dollar General), v dalším policie použila dálkově ovládaného robota s bombou (Dallas, kde veterán – příznivce Black Lives Matters zavraždil 5 a zranil 9 policistů).

Specifické jsou případy školních střeleb – několik málo jich bylo ukončeno tím, že učitel slovem přesvědčil útočníka zastavit své jednání. Vzhledem k tomu, že šlo o útočníkovo rozhodnutí, tyto případy nepočítám do zastavení útoku jinou osobou (narozdíl od FBI). Jinak z dat plyne, že pokud vrah zrovna nemá 12 let (resp. 16 v druhém takovém případě), tak jej oběti vlídným slovem zřejmě k ukončení vraždění přimět nedokáží.

Stephen Willeford, který se svou AR 15 zastavil útočníka na First Baptist Church v Sutherlandu. Foto: Chicago Tribune.

Friendly Fire

Laická veřejnost často jako argument proti skrytému nošení zbraní používá domněnku, že civilisté ani policisté nedokáží rozeznat, kdo je na místě útoku vrahem a kdo se vraha snaží zastavit. Ve zprávě nejsou žádné zmínky o tom, že by policisté mylně stříleli na zasahující civilisty, případně že by zasahující civilisté stříleli po sobě navzájem. Toto může nicméně souviset s malým počtem případů celkově (ostatně většina útočníků si vybírá tzv. gun free zones, kde civilisté nesmějí být ozbrojeni).

Naopak, v některých případech policisté stříleli na policisty: například jedinou obětí útoku na Prince George’s County Police Station se stal policista oblečený v civilu, kterého zastřelil jiný policista; útočník samotný byl zneškodněn dříve, než stačil někoho zasáhnout.

Oběti zásahů

Při sledovaných incidentech bylo celkem 13 policistů zavražděno a 20 zraněno.

V rámci dvou nesouvisejících incidentů se neúspěšně snažili zasáhnout dva civilisté s povolením ke skrytému nošení zbraně: jeden byl zabit a další byl těžce zraněn.

Případy, které ukončil samotný útočník

26 z 50 sledovaných případů ukončili samotní útočníci, aniž by jim bylo znemožněno pokračovat v útoku. Typicky, útočník buďto přistoupil k sebevraždě, nebo se rozhodl počkat na policii a vzdát se, nebo opustil místo útoku a už v něm nepokračoval jinde (přičemž vedení útoku na více místech není nijak výjimečné).

Zásadní poznatek nicméně je, že pouze v 13 ze sledovaných 50 incidentů pachatel spáchal sebevraždu (10x před příjezdem policie, 3x po příjezdu policie). V dřívějších obdobích přitom byla sebevražda typická pro 40% sledovaných případů (přičemž poměr je vyšší u případů odpovídajících definici masové vraždy).

Zdroj: Active Shooter Incidents in the United States in 2016 and 2017, FBI, duben 2018.


Konkrétní případy zastavení útočníka civilistou naleznete v kategorii Čestná zmínka.


Související – seriál masové vraždy v USA:


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *