Zahraničí

Souhrn faktů k masové vraždě v Parklandu na Floridě

Dne 14.2.2018 vešel do budovy školy v Parklandu na Floridě 19 letý bývalý student, vytáhl z pouzdra pušku, nabil ji a skrz dveře tříd zahájil střelbu do studentů a učitelů. Zavraždil sedmnáct osob a dalších čtrnáct zranil (z toho jsou dvě v kritickém stavu). V tomto článku shrnu fakta, která jsou o daném případu již známa.

Studenti vyvádění ze školy po střelbě v Parklandu. Zdroj: wired.com

1. Dlouho před útokem

Marjory Stoneman Douglas High School je „bezzbraňovou zónou“

Na Floridě platí zákaz nošení zbraní ve všech základních a středních školách.

Zatímco v ČR nálepky s přeškrtnutou zbraní (v bankách, na poštách, atp.) nemají pro legální držitele zbraní žádný zásadní význam, tak v USA porušení „gun free“ zóny představuje trestný čin.

Dle Johna R. Lotta, prezidenta Crime Prevention Research Center, si vrahové vybírají právě tyto bezezbraňové zóny, protože zde mohou očekávat bezbranné oběti. 98% masových vražd spáchaných střelnou zbraní v USA od roku 1950 se stalo právě v „gun free zones“.

Pachatel byl ze školy vyloučen za jednání mající znaky trestného činu, které ale škola nenahlásila policii

Marjory Stoneman Douglas High School v roce 2013 zahájila program prosazovaný prezidentem Obamou, jehož cílem bylo odklonit se od dosavadní praxe „nulové tolerance“, podle níž byly přestupky a trestné činy studentů hlášeny policii. Nově se policii měly hlásit pouze ty nejzávažnější případy, přičemž všechny nenásilné přestupky a trestné činy (včetně drogových) měly být řešeny bez policie.

Pachatel ve škole dříve studoval, přičemž byl problémovým žákem: po řadě problémů zahrnujících bitky a nošení nábojů vedení školy rozeslalo email, v němž na něj upozornilo zaměstnance s tím, že je mu zakázáno do školy chodit s batohem. Po té, co začal vyhrožovat studentům, byl ze školy vyloučen.

Byť je vyhrožování trestným činem, tak dostupné informace nasvědčují tomu, že škola v souladu se svou snahou o omezení počtu zatýkaných studentů neinformovala policii.

Jsem přesvědčena, že [pachatel] představuje nebezpečí pro studenty a vyučující této školy. Myslím, že nerozumí rozdílu mezi násilnými počítačovými hrami a realitou. (Z hodnocení pachatelovy učitelky v 8. třídě).

Zvláštní škola pachatele odmítla, původní jej zpět také nevzala

Více než rok před spácháním vraždy byl pachateli doporučen přesun do zvláštní školy. Pachatel přesun odmítl, nicméně i tak měl podle pravidel dostat podporu od asistenta pro žáky se zvláštními potížemi, což se ale nestalo.

O několik měsíců později se pachatel přece jen přihlásil k zápisu na zvláštní škole. Ta jej dle předpisů měla přijmout do třiceti dní, ale místo toho mu oznámila, že bude dalších šest týdnů přezkoumávat důvody pro jeho umístění zde. Aby mohl začít přezkum, tak by se ale pachatel musel přihlásit zpět na původní školu. Tam mu zase řekli, že na přihlášení je příliš pozdě, a má počkat až na další školní rok.

O tři dny později došlo k spáchání útoku.

Úřad sociální péče shledal, že pachatel trpí poruchou chování a chce koupit zbraně, ale nic z toho nevyvodil

Rok před útokem pachatele prošetřoval úřad sociální péče. V rámci šetření vyšlo najevo, že se budoucí pachatel trpěl sebepoškozováním (řezné rány na ruce), na batohu měl nacistické symboly a rasistické nápisy, a plánoval si pořídit zbraně.

Úřad šetření uzavřel s tím, že vyhodnocení rizik je “nízké”.

V průběhu sedmi let policie zasahovala v pachatelově domě 39x

Během sedmi let předcházejících vražednému běsnění policie ve vrahově obydlí zasahovala celkem 39x. Mezi důvody zásahu bylo „psychicky nemocná osoba“, „násilí na dítěti/starší osobě“ a „zmizelá osoba“. 

2. Bezprostředně před útokem

Místní policie a FBI obdržely celkem nejméně 23 upozornění, že se pachatel chystá vraždit

V únoru 2016 místní policie (úřad šerifa v okrese Broward) obdržela anonymní oznámení, že pachatel na Instagramu postoval své fotky se zbraněmi, přičemž v komentářích oznamoval odhodlání „vystřílet školu“. Informace byla postoupena Scotu Petersenovi, policistovi sloužícímu v dané škole.

V listopadu 2017 obdržela místní policie oznámení, že daná osoba shromažďuje nože a zbraně za účelem útoku na školu. Policista, který oznámení přebíral, tak oznamovateli doporučil, aby kontaktoval úřad šerifa v okrese Palm Beach, a dále s tím nic nedělal.

Celkem místní policie přímo v souvislosti s budoucím pachatelem obdržela 23 telefonátů . V souvislosti s tím jsou dva policisté vyšetřovaní pro možné zanedbání povinností.

V lednu 2018 neidentifikovaná osoba, zřejmě člen rodiny, FBI velmi detailně popsala svou obavu, že se pachatel chystá zabíjet. Přitom je také odkázala na jeho profil na Instagramu, na kterém se fotil se zbraněmi, v převlečení za člena ISIS, a také zde psal „chci zabíjet lidi“. Dále se, podobně jako polský terorista Brunon Kwiecien (kterého polská tajná služba zastavila), chvástal, že bude úspěšnější než masoví vrazi předním.

Těmito oznámeními se nikdo nezabýval, resp. nebyly postoupeny lidem příslušným k dalšímu šetření.

Detailní překlad hovoru oznamovatelky s FBI přinesly Lidové noviny.

Pachatel koupil některé zbraně legálně, přičemž prošel standardní prověrkou

Pachatel koupil většinu svých zbraní legálně v obchodech se zbraněmi. V rámci nákupu musel projít standardní bezpečnostní prověrkou „background check“. V jejím rámci musí kupující předložit průkaz totožnosti a vyplnit zvláštní formulář. Obchodník následně zašle informace ve formuláři FBI, která v databázi ověří informace o žadateli a dá obchodníkovi vědět, zda-li mu může prodat zbraň. Zákony USA jsou v jedné věci mnohem přísnější než v ČR – v případě odsouzení za jakýkoliv trestný čin, za který lze uložit více jak rok odnětí svobody, neumožňují držení zbraně až do smrti.

V databázi FBI však v případě pachatele nebyly žádné informace, které by mu bránily v nákupu zbraně. Vyhrožování, pro které byl vyloučen, škola policii nehlásila. Dřívější zásahy v jeho bydlišti také nevedly k jeho trestnímu stíhání. Když bylo policii a FBI nahlášeno, že se chystá zabíjet, tak s tím nikdo nic nedělal.

Pachatel mohl legálně nakupovat pouze dlouhé zbraně – pistoli lze na Floridě v obchodě legálně pořídit až od 21 let věku.

Pachatel měl také 3 nelegální zbraně

Pachatel použil při vraždění svou legálně drženou samonabíjecí pušku Smith & Wesson M&P 15 (typ AR-15). Při střelbě používal pouze desetiranné zásobníky. Kromě ní vlastnil řadu dalších zbraní, včetně pušky typu Kalašnikov.

Kromě několika zbraní, které vlastnil legálně, měl také tři nelegální zbraně.

Dva bezpečnostní pracovníci viděli pachatele vcházet do školy s pouzdrem na pušku. Identifikovali ho jako "blázna, o kterém se říkali, že vystřílí školu." Byť měl zbraň ještě v pouzdře, nezakročili, a dokonce ani nevyhlásili poplach. Jeden se utekl schovat do skříně.
Dva bezpečnostní pracovníci viděli pachatele vcházet do školy s tímto pouzdrem na pušku. Identifikovali ho jako “blázna, o kterém se říkalo, že vystřílí školu.” Byť měl zbraň ještě v pouzdře, nezakročili, a dokonce ani nevyhlásili poplach. Jeden utekl se schovat do skříně.

3. Během útoku

Bezpečnostní pracovník si všiml, že do školy vchází pachatel s pouzdrem na pušku a nic neudělal

Andrew Medina, neozbrojený trenér basebalového týmu, v den útoku vykonával funkci bezpečnostního pracovníka. V době 20 minut před koncem vyučování na golfovém vozíku objížděl pozemek školy a odemykal brány. Zaregistroval přitom Cruze, jak do školy vešel s pouzdrem na pušku. Rozpoznal v něm “šíleného chlapce”, o kterém mu dříve spolupracovníci řekli, že se bojí, že by mohl “vystřílet školu”.

Tuto informaci oznámil vysílačkou dalšímu bezpečnostnímu pracovníkovi, avšak nevyhlásil poplach a ani se nepokusil Cruze, který v té době měl zbraň schovanou v pouzdře, zastavit.

Medina přitom v té době již ve škole ani neměl být – vedení školy jej chtělo vyhodit v souvislosti se sexuálním obtěžováním, avšak krajská školní správa jejich rozhodnutí zrušila.

Druhý bezpečnostní pracovník si všimne pachatele s pouzdrem na pušku a nic neudělá

Neozbrojený bezpečnostní pracovník David Taylor v návaznosti na informaci z vysílačky vyšel pachateli vstříc. Když ho zahlédnul na chodbě, tak si to ale rozmyslel a obrátil se opačným směrem. Pachatel v té chvíli měl zbraň stále schovanou v pouzdře a obtížně přístupnou.

Taylor později vyšetřovatelům řekl, že chtěl pachateli nadběhnout jiným schodištěm, ale mezitím došlo k zahájení vraždění. V návaznosti na to se Taylor schoval do skříně. Byť u sebe měl vysílačku, nevyhlásil poplach.

Třetí bezpečnostní pracovník dostane informaci o osobě se zbraní a nic neudělá

Student Chris McKenna vešel na chodbu v první patře a téměř vrazil do pachatele, který zrovna nabíjel svou zbraň. Pachatel se na něj podíval a řekl mu: “Radši odsud vypadni, bude tady dost bordel.”

McKenna uteče k Aaronu Feisovi, fotbalovému trenérovi, který také vykonával funkci neozbrojeného bezpečnostního pracovníka. Byť byl Feis upozorněn na osobu se zbraní, tak svou vysílačkou nevyhlásil poplach.

Feis se neschoval do skříně, byl zavražděn o dvě minuty později.

Vedoucí programu atletiky a veterán Chris Hixon se pokusin pachatele zastavit. Rozběhl se proti němu chodbou, ale než se k němu stačil dostat, byl zastřelen. Foto: CBS News.
Vedoucí programu atletiky a veterán Chris Hixon se pokusil pachatele zastavit. Rozeběhl se proti němu chodbou, ale než se k němu stačil dostat, byl zastřelen. Hixon, byť vykonával funkci bezpečnostního pracovníka, musel být sám v souladu se zákony ve škole neozbrojen. Foto: CBS News.

Osoby, které měly šanci pachatele zastavit, k tomu nenašly odvahu. Hixon odvahu měl, ale v té chvíli už neměl šanci.

Střelba spustí požární alarm a studenti z jiných pater se vyhrnou na chodby netušíc přítomnost vraha

V důsledku střelby se v budově spustil požární alarm. Studenti v patře nad střelbou se vyhrnuli na chodbu a pomalu se houfně přesunovali pryč v domnění, že jde jen o požární cvičení, až následně utekli zpět do tříd. Měli štěstí, že pachatel v té chvíli zůstával na chodbě prvního patra, kde skrz dveře střílel a zasahoval studenty, a s davem studentů o patro výš se tak zcela minul.

Obdobná situace se bude opakovat také ve třetím patře. Ve chvíli, kdy pachatel vstoupil do druhého patra (v té chvíli se již všichni studenti schovávají ve třídách přičemž učitelé zakryli okýnka ve dveřích), byla chodba ve třetím patře plná studentů pomalu se sunoucích vstříc pachateli. Na místo doběhl učitel a směřoval studenty rychle opačným směrem. Pachatel mezitím několikrát vystřelil skrz dveře tříd v druhém patře, dovnitř ale neviděl, a přesunul se dál. Byť byly třídy plné studentů, nebyl nikdo zasažen.

Po přesunu do třetího patra pachatel narazí na skupinu studentů, kterým se při odchodu po vyhlášení požárního poplachu zabouchly dveře do učebny, a deset jich zasáhne, z toho šest smrtelně. Také ve třetím patře není zasažen nikdo, kdo se schovával uvnitř tříd.

Pachatel střílel skrz dveře do školních tříd, do žádné přímo nevešel. Škola v rozporu s doporučeními bezpečnostních expertů nepřijala nezbytná opatření spočívající v (1) možnosti uzamknutí dveří tříd zevnitř, (2) připravení možnosti zatemnění okýnek ve vstupních dveřích do tříd a (3) vytyčení “tvrdých rohů”, kam by se studenti mohli schovat, a kde by materiál stěn a úhel od dveří neumožnil jejich zasažení.

Většina tříd měla v místech “tvrdých rohů” poskytujících dostatečnou balistickou ochranu umístěny stoly učitelů a další nábytek.

Bylo štěstím, že pachatel cíleně nestřílel skrz stěny příček z lehkých materiálů, jinak by ve třídách patrně zasáhl mnohem více osob. (Zdroj: Safety Commission Report)

Pravidla policejního postupu místní šerif v době před útokem změnil. Namísto “policisté musí okamžitě zasáhnout proti pachateli” byla změněna na “policisté mohou okamžitě zasáhnout proti pachateli”. Při absenci jasného rozkazu kuráž žádný z dorazviších místních policistů nenašel.

Policista na místě útoku se schová za sloup před budovou a nic neudělá

Již 40 vteřin po začátku střelby před školu dorazil první ozbrojený policista, Scott Peterson (stejný, kterému byla v únoru 2016 postoupena informace, že pachatel připravuje útok na školu). Ten se schoval za betonový sloup a zůstal na místě dalších šest minut. Policejní předpisy přitom nařizují v případě aktivního střelce zasáhnout na místě okamžitě (podobně byly upraveny také české policejní postupy v souvislosti s případem v Uherské Brodě, kde policie čekala hodinu a čtvrt, byť věděla, že podezřelý již postřelil několik osob; do restaurace následně vstoupila, až když pachatel spáchal sebevraždu; nikdo uvnitř nepřežil).

Podle informací z následného vyšetřování Scott Peterson do budovy školy ten den vůbec nevstoupil – ani když na místo následně dorazily posily a začala evakuace studentů. Formálně byl přitom přiřazen především k chránění studentů Marjory Stoneman Douglas High School. V následujících dnech Scott Peterson podal výpověď a opustil službu. Díky odslouženým rokům pobíral výslužné ve výši $8,702.35, tedy přibližně 200.000 Kč měsíčně.

Policista Scott Peterson byl následně 4.6.2019, tedy více než rok po útoku, zatčen a obviněn ze zanedbání povinností při péči o děti (měl povinnost je chránit) a také z křivého svědectví. Pokud bude uznán vinným, hrozí policistovi za to, že pachateli umožnil vraždit, trest odnětí svobody v délce až 96,5 let.

Střelba trvala celkem 7 minut, po kterých se pachateli zasekla puška. Odhodil ji, vmísil se do davu utíkajících studentů a podařilo se mu utéct ze školy ven.

Video nezásahu Scota Petersona.

Druhý policista se dostává na místo útoku – zastaví se na křižovatce 300 metrů od budovy a řídí dopravu

Na místo útoku dorazil druhý policista – Michael Kratz. Zastavil se na křižovatce 300 metrů od budovy a ujal se řízení dopravy.

Kratz o dvě minuty později do vysílačky ohlásil, že slyší střelbu z jiného směru, čímž vznikly pochybnosti o umístění pachatele.

Policie se dozvěděla, že jde o útok aktivního střelce ve chvíli, kdy útok skončil

Zatímco se policista určený k ochraně školy Peterson schovával s tasenou zbraní za sloupem venku, tak vysílačkou volal posily, protože zaslechl “petardy nebo možná výstřely”. První informaci o tom, že jde o útok aktivního střelce, ale dispečer dostal až čtyři minuty po začátku útoku od dalšího neozbrojeného bezpečnostního pracovníka, který na místo útoku doběhl čtyři minuty po začátku střelby z vedlejší budovy.

Ke škole před ukončením útoku dorazí nejméně osm ozbrojených policistů. Byť slyšeli výstřely, do školy nevstoupili. Nasadili si neprůstřelné vesty a zůstali u aut a čekali.


Jeden z policistů dorazí ke škole a pomalu si na sebe navléká neprůstřelnou vestu, zatímco v pozadí je slyšet hluk střelby. Po oblečení vesty nebude dělat absolutně vůbec nic. (Pusťte si zvuk).

Pachatel se následně pokoušel zaujmout střelecké postavení v učitelském kabinetu ve třetím patře, které by mu umožnilo rozhled nad situací před budovou školy. Daná místnost nicméně měla bezpečnostní okna určená k odolání hurikánu, a po několika výstřelech do bezpečnostního skla, kdy došlo k fragmentaci střel, pachatel zbraň odložil a utekl pryč (podle některých zdrojů se mu puška v té chvíli zasekla). (Zdroj: Safety Commission Report)

V následujících chvílich se z vysílačky ještě ozvalo doporučení policisty Petersona, aby policisté zůstali alespoň 500 metrů daleko od školy, a pak doporučení dalšího policisty, že se mají policisté krýt, nikoliv zneškodnit pachatele.

Okna s bezpečnostním sklem (proti hurikánům) ve třetím patře. Foto: Sun Sentinel.
Okna s bezpečnostním sklem (proti hurikánům) ve třetím patře. Foto: Sun Sentinel.

Velitelka operace vydala rozkaz nevstupovat dovnitř a policie následně nic nedělala

Velitelka policejní operace, kapitánka úřadu šerifa Jan Jordan, na místě vydala policistům rozkaz nevstupovat do budovy a vytvořit kolem ní bezpečnostní kordon. Takový rozkaz je přitom v rozporu s tréninkem policie a předpisy postupu proti aktivním střelcům, podle nichž je naprostou prioritou okamžitě konfrontovat pachatele, a nikoliv pouze obklíčit budovu.

Paradoxně do budovy školy nevstoupili jako první Parklandští policisté (mimo Petersona byli na místě 4 minuty po začátku útoku), ale policisté z vedlejšího Coral Springs. Ti dorazili 11 minut po začátku útoku, a bez váhání po příjezdu na místo proběhli skrz “kordon” parklandských (browardských) policistů. Uvnitř následně omylem zatkli jiného studenta, jehož oblečení odpovídalo popisu pachatele.

Podle závěrů následného vyšetřování Jordan, které podobně jako dalším místním policistům nefungovala vysílačka, na místě působila “snově” a “v hypnotickém stavu”, podle vyjádření některých policistů bylo zřejmé, že vůbec netuší, co má dělat.

Rozkaz nevstupovat dovnitř Jordan dala v 7. minutě po začátku útoku, tedy již ve chvíli, kdy se pachateli zasekla jeho puška, a ten se vmísil mezi studenty a opustil budovu. Přestože o zaseknutí zbraně policisté v té chvíli nevěděli, dodržení standardních postupů mohlo přispět k jeho rychlejšímu zatčení a rychlejšímu zahájení poskytování první pomoci zraněným.

Jordan před Parklandem působila v útvaru zaměřeném na doručování soudních obsílek.

Bezpečnostní kamery ukazovaly obraz s 20 minutovým zpožděním

Bezpečnostní kamery ve škole ukazovaly obraz s 20 minutovým zpožděním. V průběhu policejního zásahu tedy ochranka směrovala zásahový tým na místa, kde se pachatel už 20 minut nenacházel.

Informaci o zpoždění videa sežant Rossman zjistil o sedm minut dříve, než ji vysílačkou sdělil kolegům.

Policisté do poslední místnosti v budově vstoupili – a dali signál, že se pachatel na místě opravdu nenachází – celou hodinu po zahájení útoku.

To umožnilo pachateli, kterého ochranka identifikovala hned při zahájení útoku, zajít si koupit pití do nedalekého občerstvení Subway a následně do McDonald’s, poblíž kterého byl hodinu a sedmnáct minut po zahájení útoku zatčen.

4. Bezprostředně po útoku

Zatímco raněné děti umíraly, tak policie odmítala dovnitř vpustit zdravotníky

Michael McNally, který na místě velel záchranářské operaci, žádal celkem šestkrát o to, aby bylo do budovy umožněno vstoupit speciálním týmům záchranářů a policistů (šlo o dva týmy speciálně vycvičené právě na podobné situace skládající se ze tří záchranářů a tří policistů, jejich úkolem je vstoupit na místo útoku v době, kdy je útočník buďto lokalizován nebo utekl, ale doposud nebyl dopaden).

Pokaždé mu ale vstup zakázala velitelka policejní operace, Jan Jordan z oddělení místního šerifa. Zamítnuty byly i požadavky na vstup, které McNally vznesl po zatčení pachatele.

Střelba pachatele ve škole zasáhla 34 osob. Při poskytnutí první pomoci u podobných zranění je přitom naprostou prioritou rychlost zásahu s cílem zastavit masivní krvácení.

Dovnitř budovy policie poslala paramediky zásahové jednotky, ale není jasné, kolik a v jakém čase. Místo aby byla první pomoc poskytována na místě, tak policisté se snažili zraněné dostat rychle před budovu, přičemž k převozu z campusu používali i golfový vozík.

Není jasné, zda-li by poskytnutí včasné pomoci mohlo snížit počet obětí. 15 osob zemřelo na místě, další dvě později v nemocnici.

5. Dozvuky

Vyhazov některých pracovníků školy

V návaznosti na výsledky šetření případu 26.11.2018 byl oznámen přesun dosavadních tří zástupců ředitele Jeffa Morforda, Winfreda Portera Jr. a Denise Reeda, stejně jako bezpečnostního pracovníka Kelvina Greenleafa, k plnění administrativních úkolů na různých jiných školách v místním okrese. Jako důvody přesunu byly uvedeny problémy při komunikaci v průběhu útoku a především přehlížení náznaků hrozby ze strany pachatele v době před útokem.

Někteří učitelé proti rozhodnutí odvolat tyto zaměstnance uspořádali protest. Nelíbilo se jim zejména odvolání Portera, u nějž se předpokládalo, že bude novým ředitelem školy.

K programům zaměřeným na odhalování rizikových žáků a následnou práci s nimi si můžete přečíst v detailu v článku: Masové vraždy – vražedná subkultura a intervence.


Komentář zbrojnice.com:

Podobně jako v případě dvou českých masových vrahů (exploze ve Frenštátu, střelba v Uherském Brodě) vedla také k tomuto případu velmi dlouhá řada stupňujících se náznaků blížícího se neštěstí. Stejně jako u těchto dvou českých případů i floridského pachatele policie opakovaně „řešila“, ale nikdy jeho jednání nepřikládala takový význam, aby přetrhla řetězec vedoucí až ke konečnému vražednému běsnění.

Veřejná debata se bude nyní soustředit na otázku regulace zbraní v USA; málokdo se ale zeptá, zda-li může pomoci více zákonů tam, kde nejsou dodržovány ty již existující. Ať už jde o neschopnost policie a FBI nebo fakt, že pachatel vlastnil také tři zbraně nelegálně.


Související:


Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí


EDIT: 2.3.2018 doplněny informace o použitých zásobnících, zaseknutí vrahovy zbraně. Zdroj: National Review

EDIT: 29.3.3018 doplněny informace o šetření úřadu sociální péče. Zdroj Washington Post

EDIT: 29.3.2018 doplněno video s nezásahem Scota Petersona

EDIT: 3.6.2018 doplněna informace o rozkazu policistům nevstupovat dovnitř. Zdroj: Miami Herald

EDIT: 3.6:2018 doplněna informace o nevpuštění zdravotníků. Zdroj: Miami Herald

EDIT: 19.8.2018 doplněna pachatelova anabáze se zvláštní školou. Zdroj: reason.com

EDIT: 15.11.2018 doplněna informace z vyšetřování chyb při zásahu parklandské policie. Zdroj: Miami Herald.

EDIT: 1.12.2018 doplněna informace o vyhazovu zástupců ředitele, bezpečnostního pracovníka. Zdroj: CNN

EDIT: 30.12.2018 doplněny informace o pasivitě bezpečnostních pracovníků, policie a další ze závěrů vyšetřování. Zdroje: Sun Sentinel, Safety Commission Report

EDIT: 5.6.2019 doplněna informace o zatčení a obvinění policisty Scota Petersona. Zdroj: WPTV.com

K redakční politice zbrojnice.com patří nepoužívání jmen a fotografií pachatelů hromadných vražd, jejichž jednání je ve většině případů motivováno cílem dosáhnout proslulosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *