Čestná zmínka

Čestná zmínka: John Sawchuk (zastavení pachatele útoku ve škole Columbia High School)

John Sawchuk 10. února 2004 jakožto zástupce ředitele střední školy Columbia High School v East Greenbush prováděl náslech vyučujícího v jedné ze tříd, když se z chodby ozvala hlasitá rána. Domníval se, že šlo o explozi a přikázal žákům, aby zůstali ve třídě, zatímco se s vyučujícím šli podívat, co se děje.

Ve skutečnosti nešlo o explozi, ale výstřel z opakovací brokovnice 16letého pachatele. Ten vystřelil po studentovi na chodbě, avšak minul. Student utíkal jiným směrem, než byla učebna, z níž vyšel Sawchuk, takže nemohl vědět, o co jde, dokud nedošel na roh chodby, kde doslova vběhl do zad pachatele.

S 189cm vysokým a 110kg vážícím pachatelem se chvíli přetahovali o zbraň, přičemž došlo k výstřelu, kterým byl na noze zraněn učitel. Sawchuk pachatele přemohl a držel ho na zemi do příjezdu policie.

Než byl zastaven, stačil pachatel postřelit jednoho učitele. Pachatel byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 20 let.

Pachatel se v roce 2018 nechal slyšet, že svůj život po propuštění zasvětí boji za omezení civilního držení zbraní.

Zdroj: New York Times, Business Insider


Nápodoba Columbine

Pachatel byl při útoku oblečen a vyzbrojen jako jeden z pachatelů útoku v Columbine. K problematice napodobování vrahů více v článku Masové vraždy – vražedná subkultura a intervence.


Zásahy neozbrojených civilistů

V článku FBI Report: lepší zbraň u sebe než policistu na telefonu jsem shrnoval poznatky ze studie FBI týkající se útoků aktivních střelců v letech 2016-17. Pro úspěšný zásah je nezbytná přítomnost na místě útoku, odhodlání a efektivní nástroj. Chybějící efektivní nástroj (kterým za určitých okolností může být i automobil, viz Mark Pinnavaia) sebevětší odhodlání nahradit nedokáže.

Ve sledovaném období došlo k 50 incidentům. Byť lze předpokládat, že neozbrojení civilisté se pokoušeli bránit v celé řadě z nich, úspěšný byl jen Robert Caleb Engle.

Ze statistik FBI plyne, že v delším období let 2000-17 byly zásahy ozbrojených civilistů proti aktivním střelcům úspěšné z 94% (přičemž se na místě nacházeli v 15% případů). Úspěšné zásahy neozbrojených civilistů byly extrémně vzácné – došlo k nim v méně než 2% případů. Obvykle zahrnovaly velké štěstí zasahujících (např. John Shawchuk, který útočníkovi náhodou v rohu chodby vběhl do zad, nebo Jon Meis, kterému se podařilo využít momentu překvapení a útočníka vykasrovat).


Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Zásahy ozbrojených civilistů obecně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *