Domácí

Jak vysokou pokutu může Evropská unie uložit ČR v případě odmítnutí implementační mininovely zákona o zbraních?

Česká republika již úspěšně implementovala 82% povinností uložených ve zbraňové směrnici z roku 2017. Česká právní úprava totiž byla v řadě ohledů, které mají opravdový dopad na bezpečnost, výrazně napřed. Část směrnice, která s cílem zabránit páchání teroristických útoků nelegálně ozbrojenými (a mnohdy i nelegálními) teroristy na odzbrojených občanech zákazuje držení některých typů zbraní, ale u nás doposud implementována nebyla.

Evropská komise proti České republice v listopadu 2019 zahájila formální řízení o porušení povinnosti implementovat zbraňovou směrnici. Výsledkem bude zřejmě uložení pokuty. Na otázku, jak vysoká pokuta České republice hrozí, jsem se zeptal Ministerstva vnitra:

“Konkrétní analýza ohledně výše možné pokuty zpracována nebyla, ale vedení Ministerstva vnitra byly poskytnuty následující informace k případným finančním sankcím pro Českou republiku. V případě odsuzujícího rozsudku by tedy České republice hrozila jednorázová pokuta v minimální výši 1.341.000 € (cca. 35 mil. Kč), která ovšem bývá ve skutečnosti několikanásobně vyšší, a penále jdoucí od minimálních 1.620 € (cca. 42 tisíc Kč) denně do maximálních 97.219 € (cca. 2,5 mil. Kč) denně od vynesení rozsudku až do té doby, kdy Česká republika sjedná nápravu. S ohledem na uplynutí transpoziční lhůty dotčené směrnice ke dni 14. září 2018 by paušální částka při uplatnění středního koeficientu závažnosti 10 z 20 a dokončení transpozice k březnu 2020 činila cca. 3 mil. € (cca. 79 mil. Kč). Pokud by však nebyla transpozice dokončena ani při vynesení rozsudku (např. koncem června 2020), činila by výše paušální částky při uplatnění stejného koeficientu závažnosti cca. 3,4 mil. € (cca. 88 mil. Kč).

Výše penále po vynesení rozsudku by při uplatnění stejného koeficientu závažnosti a uplatnění středního koeficientu délky 2 ze 3 činila 32.406 € (cca. 842.500,- Kč) denně. Pokud by tedy například náprava po vynesení rozsudku trvala rok, tak by výše penále činila za použití uvedených koeficientů cca. 11,8 mil. €, tj. cca. 307 mil. Kč.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že případné další protahování doby prodlení s transpozicí směrnice o zbraních výrazně navyšuje výši pokuty, která České republice v této souvislosti hrozí.”

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR pro zbrojnice.com


Související:

21 Replies to “Jak vysokou pokutu může Evropská unie uložit ČR v případě odmítnutí implementační mininovely zákona o zbraních?

 1. No klidně bych ročně platil, je nás střelců přes 300 000 tak když každý dá je to maličkost , co vy na to ???

  1. Kdyby pokutu jako takovou zaplatil stát, tak pro denní penále (cca. 842.500,- Kč) při počtu 305 tisíc držitelů ZP by to bylo zhruba 1000 Kč ročně 😀 zajímavá myšlenka 😀

  2. Ano, jsem pro. Jen zkouší kam až to můžou dotáhnout. Co zasahuje hodně lidí je nafouknutá “aféra” diesel. Nesmysl. Lidí mlčí. Teď chtějí SUV. Opět mlčí. Kdo tě vytáhne ze škarpy? Okolo jedoucí SUV. Jako rybář si nenechám určovat délku prutů a použití návnady. Atp. Prostě ne.

 2. Myslím, že bychom se měli vzepřít. Implementaci i placení. Tady totiž vůbec nejde o zbraně, ale o svobodu a princi. Úřednická menšina si vymyslela předpis, který omezuje právo lidí na obranu a řekla, že se to týká volného obchodu a soud jim to posvětil. Pro mě to znamená, že si EU může dělat co chce a když se jedná o oblast na kterou nemá podle dohod právo, spustí to pod jiným názvem. A vezměte jed na to, že bude pokračovat kde se dá.

 3. Je nutné se minimálně vrátit před Lisabonskou smlouvu ne li tento šílený spolek opustit po vzoru VB.

 4. Proti komu ještě zahájila EK řízení? Když Česko patří k těm lepším implementátorům?

 5. obávám se, že toto přinese (opět) štěpení společnosti, protože min. progresivisticky-liberární skupiny (přestože se jedná o skupinu malou, je velmi hlasitá) budou poukazovat na majitele ZP jako na viníky celé situace
  co se týče délky a výše “pokuty”, myslím, že jen díky délce legislativního procesu (a možnému vetu od prezidenta ČR) bude implementace trvat dlouho, ale bohužel nemůžu říci, že bych viděl mnoho poslanců, kteří by se postavili proti implementaci a odmítli o ní byť jen jednat, většina z nich je vůči EU velmi servilní
  reakce na diskutující:
  1) návrat před lisabon, maastrich … je utopie, v nic takového nedoufejte, to prostě nenastane, FR, DE, … jsou se stavem junije spokojeny, oni ji ovládají, takže nemají důvod cokoli měnit
  2) opuštění junije je velmi nepravděpodobné a za současného stavu české ekonomiky (zejména provázanost) by to bylo hodně bolestivé, k tomu se podívejte jak se jedná s UK (jako s velkým a silným státem, na evropské úrovni), s ČR by troufám si říci byla jednáno hůř jak s hadrem …
  3) platit pokutu a neřešit to je sice řešením, ale za pár let by to díky úrokům nabralo takovou hodnotu, že by to poškozovalo české hospodaření s veřejnými rozpočty, a ruku na srdce, i naši politici a vysocí úředníci s nimi nezacházejí nejlépe

  suma sumárum mi přijde jako ZATÍM nejlepší řešení v juniju zůstat a “rozvracet” ji zevnitř (tzn. obstruovat, podávat nesmyslné návrhy, zdržovat apod. a to na úrovni ministrů, resp. premiéra !!! nejen bezvýznamných juro-poslanců ….

 6. # POZN:
  myslím si, že minimálním řešením by bylo vystoupení premiéra ČR před veřejností a vysvětlení celého sledu událostí:

  teroristické útoky s NELEGÁLNÍMI zbraněmi -> požadavek ochrany -> v rámci vnitřního trhu restrikce na bezpečnost -> upozornění od ČR že junije, respektive komisariát nejvyššího sovětu, pardon junije, překračuje pravidla a pravomoci -> ignorace a schválení -> námitka ČR -> soud (značně zaujatý) -> vysvětlení (komických) závěrů soudu -> výhružky junije -> pokuta od junije -> stanovisko ČR

  sice je to stručně, některé věci patrně vynechané, ale celková kostra je asi všem zřejmá, bohužel nemáme v ČR politika natož ministra či premiéra, který by to udělal

 7. Očividně není žádná povinnost pokutu udělit, když nebylo pokutované Německo. Dále by bylo potřeba konečně efektivně jednat s ostatními nespokojenými státy, nejen v oblasti zbraní a hledat společné zájmy, rizika a postupy. EU nemá armádu ani policii, takže nás ani nikoho jiného nenapadne, jako to udělali Sověti.
  Odpor může být pasivní, aktivní, můžeme jednat mimo rámec EU, můžeme spoustu věcí, když to tady nepovedou kolaboranti.
  Takže první věcí je zbavit se mentality otroka, druhá je zvolit rozumné lidi a třetí je pracovat na strategii, jak se vypořádat s eurobolševickou diktaturou ve spolupráci s podobně postiženými státy.

  Odboj a poslech fake news byl zakázaný jak za rudého bolševika, tak i za německé okupace, dnes se jen mažou profily, vyhazuje z práce a vedou desetileté procesy… Je to prostě čistě otázka přístupu a potřeby si to srovnat v hlavě. I otrok může nakonec prožít pěkný život, když mu to tak vyhovuje.

 8. Přirovnal bych to ke zprávám JPP.
  Podstatná je pouze informace:”Evropská komise proti České republice v listopadu 2019 zahájila formální řízení o porušení povinnosti implementovat zbraňovou směrnici. Výsledkem bude zřejmě uložení pokuty.”
  Všechno ostatní jsou vesměs nějaké cancy, že na základě blíže nespecifikovaných informací to bude 300mil. Na to, že původně to mělo být 1,5mld. je to už slušná sleva. Takže vydržet.
  Pak je ještě zmínka “V případě odsuzujícího rozsudku…”. Bývalo dřív zvykem, že rozsudek vynášel soud. I když třeba Hitler si zřídil “speciální soud”. Takže třeba je myšlen tento.
  Ale jak říkal pan Povondra: “Kdepak, sem se Mloci nedostanou, my to máme dobré. “(Karel Čapek-Válka s mloky). Doporučuji si přečíst. Na EU jak šité.

  1. 1,5 MLD Kč /ročně je základní výše pokuty.

   300 mil Kč / ročně je předpoklad MV, že by ESD akceptoval, že naprostá většina směrnice byla implementována včas, a pouze menší část byla implementována pozdě.

 9. Poprosím ještě o sdělení, s jakým koeficientem závažnosti byl tento výpočet proveden. Děkuji

 10. Mě je jen divné že EU chce aby byl zákon o zbraních jednotný pro všechny a to bez vyjímek a pokud nedodržíš tvrdě zaplatíš —- druhá strana věci je proč když rovnost tak dvojí kvalita potravin a podobně , to nikomu najednou nevadí ??

 11. Druhá věc co mě zarazila je když jsem se ptal jestli by byli střelci ochotni zaplatit pokutu, tak polovina řekla co bych platil ¨ Což mě také dost zarazilo ……. 🙁

  1. Osobně si myslím, že je to logická otázka. Proč platit za něco, co dosud bylo normální a běžné.
   Nicméně je třeba se připravit na nadcházející daň a to právo na život.
   A co daně uhllíři, máš zaplacené?

 12. Úvaha o výši pokuty za neimplementaci zbraňové směrnice
  Výpočet denního penále:
  Pz=3116 EUR
  Kz v rozahu 1 až 20 tj. volme tu nejhorší variantu = 20
  Kt je 1 až 3 * 0,1 za každý uplynulý (nikoliv započatý měsíc) tj. volme tedy nejhorší variantu 0,3*12 měsíců = 3,6
  n pro ČR = 0,52
  Pd = (Pz * Kz * Kt ) * n = 3116*20*3,6*0,52=116.663 EUR za rok

  Výpočet paušální částky
  dt = počet dnů = 365
  Zsps=1039 EUR
  Ps = Zsps * Kz *n * dt = 1039 * 20 * 0,52 * 365 = 3.944.044 EUR ročně (minimálně však vždy 1.341.000 EUR i pokud by vyšlo méně)

  tj. dohromady 4.060.707 EUR při kurzu 26Kč/EUR cca 106mil. ročně.
  Prosím o konzultaci s MVČR, jak dojít k 1,5mld. resp. 307mil. Děkuji

   1. Zkusím poslat. Nicméně ještě mám důležitý dotaz k výpočtu:
    Od kdy se začínají počítat paušální a penální částky?
    Z rozsudku
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0241
    mi vyplývá, že paušální částka se začíná počítat od vyhlášení 1. rozsudku Komise x ČR (potvrzení, že ČR neimplementovala) a penální od vyhlášení 2. rozsudku Komise x ČR (žaloba, že stále nedošlo k přijetí a Komise chce také výpalné).
    Je tomu tak? Díky

    1. Ještě doplním. Doba, do které mělo být implementováno (14. září 2018), je tedy z hlediska výpočtu zřejmě irelevantní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *