Domácí

Přehled zemí, proti kterým EK vede řízení pro nesplnění povinnosti implementovat zbraňovou směrnici

Česká republika již úspěšně implementovala 82% povinností uložených ve zbraňové směrnici z roku 2017. Česká právní úprava totiž byla v řadě ohledů, které mají opravdový dopad na bezpečnost, výrazně napřed. Část směrnice, která s cílem zabránit páchání teroristických útoků nelegálně ozbrojenými (a mnohdy i nelegálními) teroristy na odzbrojených občanech zákazuje držení některých typů zbraní, ale u nás doposud implementována nebyla.

Evropská komise proti České republice na podzim 2019 zahájila formální řízení o nesplnění povinnosti implementovat zbraňovou směrnici, na jehož konci patrně bude ČR čelit pokutě ve výši 307 milionů Kč za rok trvání porušení. Stejné řízení bylo zahájeno celkem proti dvacítce států. Projděme si níže jejich seznam a současný stav zavádění nejnovějších unijních restrikcí na civilní držení zbraní.

Řízení o nesplnění povinností

Členské státy mají povinnost zavést opatření nařízená směrnicemi Evropské unie do národního právního řádu a tato opatření notifikovat Evropské komisi. V případě, že tak neučiní, následuje formální řízení o nesplnění povinností. Řízení má pět fází (viz čl. 258 a násl. SFEU):

 1. Komise zašle výzvu státu a stát musí do dvou měsíců odpovědět.
 2. Komise vyhodnotí odpověď, a pokud má za to, že nedošlo k implementaci, vydá formální stanovisko s příkazem zajistit změnu národní úpravy a ve stanovené lhůtě oznámit přijatá opatření. V této fázi se nyní nachází řízení ohledně neimplementace zbraňové směrnice Českou republikou.
 3. Evropská komise v případě nezajištění souladu v dodatečné lhůtě rozhoduje, zda-li případ předloží Evropskému soudnímu dvoru. Žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro neimplementaci může podat proti členskému státu také jiný členský stát. Evropský soudní dvůr vydá rozhodnutí, zda-li členský stát opravdu porušil povinnost implementace. Pokud ano, členskému státu je přikázáno zajistit změnu národní úpravy.
 4. Po rozhodnutí Evropského soudního dvora o nesouladu Evropská komise rozhoduje o tom, zda-li podá návrh Evropskému soudnímu dvoru na uložení pokuty.
 5. Evropský soudní dvůr ukládá pokutu ve výši navržené Evropskou komisí podle klíče vysvětleného v předchozím článku.

Země, proti kterým EK vede řízení, protože zbraňovou směrnici implementovaly pouze částečně:

Země, proti kterým EK vede řízení, protože zbraňovou směrnici neimplementovaly vůbec:

Další běžící řízení proti ČR o nesplnění povinnosti:

Evropská unie v současnosti proti České republice vede 63 řízení o nesplnění povinnosti, z nichž 19 dospělo do fáze č. 2 výše. Z těchto 19 zatím jen dvě řízení, která se týkají čistoty ovzduší a azylového zákona, dospěla do pokročilejší fáze.

Zdroj: Databáze řízení o porušení povinností / původní zpráva zbrojnice.com


Související:

6 Replies to “Přehled zemí, proti kterým EK vede řízení pro nesplnění povinnosti implementovat zbraňovou směrnici

 1. Poslanecký tisk č. 92 byl zatím zařazen mezi neprojednatelné nebo vyřazené body schůze.
  Info zde:
  https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=40
  Seznam států prezentovaný zde:
  https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=&title=2017%2F853&submit=Search
  je poněkud odlišný od údajů uvedených v článku výše.

  1. Tisk č. 92 byla dva roky v limbu. Pak byl zařazen na program schůze https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=92 a následně byl opět vyřazen. V každém případě jde nyní o aktivní legislativní návrh, což je zásadní změna oproti předchozímu stavu.

   Co se týče seznamu států, buďte konkrétní, v čem vidíte tu odlišnost. Vycházel jsem z onoho linkovaného seznamu a z tiskového prohlášení Komise, které nad rámec seznamu rozděluje státy na částečně a zcela neimplementující: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_19_4251

 2. Nepřel bych se nyní o č. 92 – co znamená a jaký význam má slovo “aktivní návrh”.

  Co se týká seznamu. Tak vidím 3 datumy:
  2018/11/22 Formal notice Art. 258 TFEU
  2019/07/25 Reasoned opinion Art. 258 TFEU
  O tomto asi mluví tento článek vycházející z toho INF_19_4251.
  A pak je tam 2020/01/24 Formal notice Art. 258 TFEU
  Takže teď vlastně nevím jak to přesně s těmi fázemi a jednotlivými státy vlastně je. To se vrací na začátek a bude následovat znovu Reasoned opinion Art. 258 TFEU?

 3. Podle uvedeného odkazu, aktuálně komise vede proti státům přes 50 tisíc řízení. Evidentně jim něco nefunguje :-).

  1. Podstata diktatury není v tom, že by důsledně vždy trestala všechny za všechno trestné.
   Podstata diktatury je, že sice je skoro všechno trestné, ale diktatura trestá jen ty, které chce a vždy má za co trestat.

 4. Země by se měly zamyslet, vystoupit z EU a založit si EU No.2. A nechat Frantíky a Němce, ať se baví v klubu dvou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *