Nutná obrana
Domácí

Monitoring nutné obrany #23 – Hradec Králové, 2022 [ubodání útočníka za zavřenými dveřmi; in dubio pro reo, intenzivní exces]

Případ, v němž hádka mezi dvěma ukrajinskými dělníky ohledně války přerostla v opakované fyzické napadení, které ukončila čtyři razantní bodnutí nožem. Obžalovaný přitom nebyl schopen přesně popsat incident, a to patrně v důsledku kombinace opilosti, inkasovaných úderů do hlavy a akutní stresové reakce na útok.

Skutek, za jehož spáchání byl obránce původně odsouzen

V době od 19:02 hodin do 19:09 hodin dne 3.4 2022 v XY, v koupelně bytu v 1. patře ubytovny na XY poté, co byl po předchozí hádce napaden poškozeným S. P., nar. XY, který předtím přišel za obviněným do jeho pokoje a zbil ho a obviněný následkem tohoto bití krvácel z nosu a odešel do koupelny, aby se omyl, přičemž v obavách, aby ho silnější poškozený znovu nenapadl, si s sebou vzal z kuchyně nůž, a poté, co za ním do koupelny vešel poškozený a znovu ho fyzicky napadl, jej obviněný opakovaně bodl kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 20 cm, přičemž byl srozuměn s tím, že může poškozeného usmrtit, a způsobil mu tím bodnořeznou ránu s bodným kanálem v délce 3,5 cm na zádech vlevo na hranici s krkem, pronikající napříč svalovým bříškem, bodnořeznou ránu na pravé straně hrudníku s délkou bodného kanálu 3 cm, procházející svalovinou přední hrudní stěny k hrudní kosti, končící v oblasti třetího žebra, které bylo povrchně naťato, bodnořeznou ránu na levé straně hrudníku s bodným kanálem délky 10 cm procházejícím hrudní stěnou, sedmým žebrem, nástěnnou pohrudnicí vlevo a osrdečníkovým vakem, končící v dutině pravé srdeční komory, bodnořeznou ránu na levé straně hrudníku s bodným kanálem délky 7 cm procházejícím hrudní stěnou, desátým žebrem vlevo a nástěnnou pobřišnicí do dutiny břišní, zakončeným v tukovém pouzdru levé ledviny, bodnořeznou ránu v oblasti levé ruky mezi palcem a ukazovákem dlouhou 4,5 cm, propojenou bodným kanálem s bodnořeznou ránou na hřbetu levé ruky a řeznou ránu charakteru povrchního nářezu kůže na bříšku malíku levé ruky a poškozený S. P. i přes přivolanou odbornou pomoc svým poraněním na místě podlehl, přičemž bezprostřední příčinou jeho smrti byla tamponáda srdeční při pronikajícím bodnořezném poranění pravé srdeční komory, když jeho zranění byla natolik vážná, že jeho smrt nebyla odvratitelná ani poskytnutím kvalifikované lékařské pomoci a péče na úrovni současné medicínské vědy.

V tomto jednání Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové spatřovalo trestný čin vraždy dle § 140 odst. 1 z. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce deset až osmnáct let vězení.

Základní informace k řízení

 • Útok spáchán 3.4.2022 v ubytovně na Pražské třídě v Hradci Králové.
 • Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28.11.2022 sp.zn. 9 T 6/2022 (předseda JUDr. Jiří Vacek), obránce uznán vinným zločinem zabití dle § 141 odst. 1 trestního zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody na pět let (+ náhrada škody ZZS HK 12tis kč).
 • Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.2.2023 sp.zn. 8 To 3/2023 (předseda JUDr. Robert Fremr, soudci Mgr. Petr Hovorka, JUDr. Petr Smrž), co do viny potvrzeno, trest snížen na 3 roky a 6 měsíců.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.7.2023 sp.zn. 7 Tdo 525/2023 (předseda JUDr. Josef Mazák), předchozí rozhodnutí zrušena, protože (i) rozhodná skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění znaků trestného činu, jsou ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů a (ii) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.
  • Obránce také po roce a čtvrt propuštěn z vazby.
 • Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.10.2023 sp.zn. 9 T 6/2022 (předseda JUDr. Jiří Vacek), obránce osvobozen, neboť jednal v rámci nutné obrany.

Skutkové otázky

 • Obránce i útočník v ČR jako dělníci již před válkou, nejednalo se o uprchlíky. Útočník prošel parašutistickým výcvikem, znám svou agresivitou.
 • Odpoledne spolu s dalšími známými společně nakoupili, něco snědli a vypili. Obránce se dostal s útočníkem do verbálního konfliktu ohledně ruské války proti Ukrajině. Obránce následně odešel do svého pokoje.
 • Útočník následoval obránce, napadl ho, několikrát udeřil do obličeje. Následně útočníka odvedli další přítomní do jeho pokoje.
 • Obránce se vydal do koupelny očistit se od krve tekoucí ze zlomeného nosu.
  • V přípravném řízení uvedl, že si ze strachu z dalšího napadení vzal s sebou nůž.
  • Následně uvedl, že nůž měl v koupelně už o dvě hodiny dříve, aby si zkrátil kalhoty na kraťasy; rozpor vysvětloval svým stavem v průběhu prvního výslechu (poranění hlavy).
 • Útočník vešel do malého prostoru koupelny a zavřel za sebou dveře.
  • Dle obránce: Vyzval útočníka, aby odešel. Ten si všiml nože na parapetu a vzal ho, vyhrožoval mu smrtí. Obránci se podařilo mu nůž vyrvat. Když mu nůž vyrval pravou rukou, útočník ho udeřil pěstí do hlavy a následně několikrát uhodil. Sám utržil čtyři rány, ví, že bodl jednou, další bodná poranění útočníka mohla vzniknout, když vykrýval útočníkovy údery, či případně při pádu útočníka na nůž.
 • Svědci popsali události až do uzavření dveří v zásadě shodně s obráncem, časovou prodlevu mezi uzavřením dveří a jejich následným otevřením, kdy již útočník ležel v krvi na zemi, popsali jako velmi krátkou.
 • Znalkyně zdravotnictví (poranění útočníka):
  • Příčinou smrtí bodnořezné poranění pravé srdeční komory.
  • Charakter poranění nasvědčoval tomu, že se vzájemná poloha měnila a došlo k nim v krátkém časovém intervalu.
  • Vyloučen vznik poranění při pádu na zem.
  • (V odůvodnění rozsudku absentuje vyjádření znalkyně k tvrzení, že část poranění mohla vzniknout při vykrývání úderů útočníka, v dalších rozhodnutích se tomu již také nikdo nevěnuje).
  • Podle znalkyně lze dovodit, že s největší pravděpodobností nejdříve vzniklo poranění na zadní části zad na hranici s krkem a poté vznikla další poranění přední strany trupu.
  • V době bodnutí do zad stál poškozený s největší pravděpodobností zády k obžalovanému a teprve poté došlo ke změně pozice.
 • Psychiatrický, psychologický posudek na obránce:
  • Nebyly zjištěny znaky zvýšené agresivity, nemohou vyloučit, že jednal ve strachu a rozrušení.
  • Pokud si obžalovaný nepamatuje přesný počet ran, není nutno to brát jako součást jeho obhajoby, prostě si to nepamatuje, avšak není v tom žádná patologie. (…) To, že si nepamatuje, jestli ho bodnul jednou, nebo víckrát, se dá pochopit, neboť v danou chvíli člověk rány nepočítá (…).
 • Zranění obránce: Poranění měkkých tkání kořene až hřbetu nosu, zlomenina nosních kůstek, hmoždění pravé plochy krku, různá drobná poranění v oblasti hlavy a rukou. Část poranění na hlavě a trupu inkasována zezadu, proti levé horní končetině z více směrů.

Hodnocení soudů

 • Krajský soud v HK:
  • Považoval za vyvrácené, že by obránce útočníka bodl jen jednou (TG: naprosté ignorování výše modře vyznačeného).
  • Vycházel z toho, že obránce nejprve útočníka bodl do zad, a tedy nešlo o nutnou obranu (k tomu viz dále).
  • Jak již výše zmíněno, znaky nutné obrany v tomto případě nebyly dodrženy. Ze strany obžalovaného se jednalo o nepřiměřené jednání.” (TG: Přiměřenost není podmínkou nutné obrany, viz Meze obranného jednání a zcela zjevná nepřiměřenost obrany způsobu útoku).
  • S ohledem na psycho posudky závěr o zabití, nikoliv vraždě.
 • Vrchní soud v Praze
  • S odkazem na krátkou dobu uzavření dveří naprosto absurdně dochází k závěru, že svědky “byla vyvrácena výpověď obžalovaného v tom smyslu, že v koupelně nůž nejprve uchopil poškozený a obžalovaný mu jej vytrhl, a po té se bránil. (TG: Vše se událo za zavřenými dveřmi, svědci nemohli svědčit o něčem, co neviděli.)
  • Závěr znalkyně (soudní lékařství) o tom, že byl útočník “s největší pravděpodobností” bodnut nejdříve do zad, posunut do absolutní roviny.
  • Dochází k závěru, že obránce zaútočil na útočníka bezprostředně po jeho příchodu do koupelny, tedy nešlo o útok a “ze strany obžalovaného se jednalo o zjevně nepřiměřené jednání” (TG: pojmovým znakem nutné obrany je zcela zjevná nepřiměřenost, zjevná nepřiměřenost je stále v mezích nutné obrany).
  • Souboj o nůž či výhrůžky by jistě svědci stojící přímo před koupelnou slyšeli.” (k tomu viz NSZ dále).
 • Vyjářední Nejvyšší státního zastupitelství k dovolání (shrnuto v usnesení NS):
  • Podrobné vyjádření ve prospěch obránce, primárně pro porušení zásady in dubio pro reo.
  • Soudy vůbec neřešily poměry na místě, typ dveří, tj. zda-li přes dveře by někdo mohl něco slyšet.
  • Ani vysoká pravděpodobnost není dostatečná pro závěr o vině (s odkazem na I. ÚS 553/05).
  • Je pochybné, že by se útočník k obránci otočil zády, nelze vyloučit bodnutí obloukovým úderem (tj. zepředu se zasažením zad).
  • Dle odůvodnění samotný příchod útočníka obránce neohrozil, dle skutkové věty ale útočník obránce znovu fyzicky napadl, tj. extrémní vnitřní rozpor.
  • Krajský soud opírá v bodě 21 závěr o intenzivním excesu především o zjištění, že ‘není žádný důvod se domnívat, že by musel (obviněný) mít obavu o svůj život v případě, že by jej poškozený znovu napadl’, a že učiněná skutková zjištění ‘rozhodně nesvědčí pro to, že by byl vážně ohrožen na životě’. Z § 29 tr. zákoníku ale nelze při žádné způsobu výkladu dovodit, že by existence obavy o život či existence ohrožení života byly zákonnými podmínkami nutné obrany.
  • Proporcionalita není znakem nutné obrany.
 • Usnesení Nejvyššího soudu:
  • Závěr, že nejdříve vzniklo poranění na zadní části zad na hranici s krkem, byl jednak vysloven pouze ‘s nejvyšší pravděpodobností’, jednak není v rozhodnutí soudů blíže odůvodněn, ačkoliv to soudy považovaly za stěžejní. Kromě toho je nesporné, že vzájemná poloha poškozeného a obviněného se v průběhu vzniku zranění měnila a všechna zranění vznikla ve velmi krátkých časových intervalech. Soudy se rovněž nevypořádaly s možností zasazení rány na zádech obloukovým pohybem a v souvislosti s tím ani s otázkou, jak obviněný držel nůž a jak (v jakém směru) byla bodná rána vedena.”
  • Obránce se mohl s ohledem na okolnosti cítit ohrožen, i pokud by se útočník k němu krátce po příchodu při zavírání dveří otočil zády.

Právní věty

Výklad § 29 TZ

Obecně platí, že pokud útočník svým jednostranným jednáním vyvolal situaci, za které bylo použito nutné obrany, mělo by se ustanovení § 29 uplatňovat co nejšířeji (samozřejmě v souladu se zákonem), aby se posilovala vůle lidí odvracet přímo hrozící nebo trvající útoky na zájmy chráněné trestném zákoníkem. (NS 7 Tdo 525/2023)

Podmínky a meze nutné obrany

Podmínkou nutné obrany není obava obránce o svůj život a meze nutné obrany nejsou bez dalšího překročeny ani tím, že obránce útočníka úmyslně usmrtí. Intenzivní exces není bez dalšího dán ani větším počtem bodných ran zasažených [útočníkovi]. (NS 7 Tdo 525/2023)

Praktický komentář

Překročení znalecké specializace

Při čtení rozhodnutí v této věci poměrně jasně bije do očí zásadní překročení hranic znalecké specializace znalkyní z oboru soudního lékařství. Znalkyně jistě mohla činit závěry hloubce a úhlu bodných kanálů (např. bodný kanál v úhlu X shora a úhlu Y zleva), ale rozhodně nemůže činit závěry o vzájemném postavení osob a způsobu vedení úderů či bodnutí.

K tomu by se mohl vyjádřit znalec na sebeobranu, a i ten by v závislosti na svých zjištěních mohl k úplnosti závěrů patrně potřebovat znalce z oboru biomechaniky.

Souzení podle intuice, nikoliv zákona

Další zásadní částí rozhodnutí obou nalézacích soudů je v podstatě přímé ignorování obsahu § 29 trestního zákoníku, a absence jakékoliv podrobnější právní argumentace zohledňující rozsáhlou judikaturu a jurisprudenci k němu. Soud prvého stupně hovoří o “nepřiměřeném jednání”, odvolací o “zjevně nepřiměřeném“. Zákon přitom jasně stanoví, že “nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Odvolací soud nadto doplňuje, že obránce ani útoku nečelil. Zákon přitom jasně stanoví, že obrana je přípustná i proti přímo hrozícímu útoku.

I pokud by všechny ostatní závěry obou soudů byly správné, pak by výše uvedené věty nebyly dostatečné pro odsouzení obžalovaného, neboť z nich neplyne závěr o překročení podmínek a mezí nutné obrany.


Další články k tématu naleznete na portálu nutná obrana.

Zbrojnice.com - vysvětlení právních aspektů nutné obrany.

One Reply to “Monitoring nutné obrany #23 – Hradec Králové, 2022 [ubodání útočníka za zavřenými dveřmi; in dubio pro reo, intenzivní exces]

 1. Tedy pro případy NO velmi typické kolečko, nižší soudy se nenechávají mást platnou právní úpravou a odsuzují nevinné, až to práší. Nejvyšší soud nakonec pomůže, neboť přec jen ti, kdo tam sedí, zákon aspoň jednou v životě čtli.

  Konec dobrý, ale _rok a čtvrt vazby_, to je naprosto šílené 🙁 Vazba by se opravdu měla kompletně zrušit; tu a tam nějaký uniklý skutečný kriminálník by byla více než adekvátní cena za to, že by tento absurdní středověký nesmysl neničil životy nevinných lidí 🙁

  A také by měli být soudci za odsouzení nevinných odpovědní. Přnejmenším tak, že už po takové blamáži soudit nikdy nebudou. Přinejlepším tak, že si sami odsedí to, k čemu nevinného odsoudili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *