Zahraničí

Británie: další zbraňové zákazy

Británie v současnosti čelí obrovskému nárůstu kriminality. Mezi již „standardními“ nárůsty znásilnění, loupeží a vloupání vyčnívá trestná činnost se střelnými zbraněmi (především těmi již zakázanými), útoky noži (které jsou již také zakázané) a v poslední době také útoky kyselinou. Britský zákonodárce však nezahálí, a již připravuje řešení. A když už se bude zase zakazovat, tak při jednom […]

Zahraničí

Brazílie: uvolnění zbraňové legislativy předmětem volební kampaně

S přibližně 55.000 oběťmi vražd ročně patří Brazílii smutné světové prvenství. I v přepočtu si s 26,74 vraždami na 100.000 obyvatel udrží 14 místo (ČR: 0,75; 193 místo). 71% vražd v Brazílii je spácháno pomocí střelné zbraně. Pouze 5-8% vražd je objasněno (ČR: 97%). Zbraňová legislativa je přítom v současnosti velmi restriktivní, a to i ve srovnání s většinou evropských […]

Zahraničí

Citát dne – R. Kemp: Do Birminghamu v neprůstřelné vestě

Ross Kemp nyní při natáčení seriálu Extrémní svět sleduje práci britských policistů a jejich připravenost čelit ozbrojeným gangům: Natáčení v Birminghamu bylo více šokující, než v Afghanistánu … oblékám zde stejnou neprůstřelnou vestu, ve které jsem natáčel v Sýrii. Zdroj: Daily Mail Související: Británie: vysoký nárůst trestné činnosti páchané se zbraněmi

Zahraničí

Británie: vysoký nárůst trestné činnosti páchané se zbraněmi

Británie je často odpůrci civilního držení zbraní považována za vzor lepší společnosti. Od roku 1988 jsou zde zakázány všechny dlouhé zbraně se středovým zápalem fungující na principu pumpy a samonabíjecím. Od roku 1997 jsou zde zakázány všechny krátké zbraně (pistole a revolvery). Občané tedy nejenže nemají možnost tyto zbraně nosit pro sebeobranu, ale nesmějí je […]

Zahraničí

Masové vraždy 5-5 – Symbióza mezi masovými médii a vrahy

Závěrečný díl seriálu shrnujícího poznatky analýz o masových vraždách v USA se bude týkat toho, jakým způsobem se média spolupodílejí na motivaci pachatelů útoků k jejich dokonání. Tento díl bude navazovat především na druhý, který se zabýval profilem pachatelů, třetí, který popsal existenci vražedné subkultury a snahu kopírovat činy dřívějších pachatelů, a částečně na čtvrtý, který popsal, […]

Zahraničí

Masové vraždy 4-5 – dostupnost zbraní v USA

První díl tohoto seriálu rozebral nárůst počtu masových vražd v USA na pozadí všeobecného poklesu kriminality. Druhý se soustředil na psychologii pachatelů a třetí na snahy o předcházení útokům. Vzhledem k tomu, že většina útoků je spáchána zbraněmi, je logické podívat se na to, zda-li v posledních třech desetiletích došlo k nějakým zásadním změnám americké zbraňové legislativy, která by […]

Zahraničí

Masové vraždy 3-5 – vražedná subkultura a intervence

V prvním díle jsem popsal základní statistická východiska týkající se masových vražd v USA a v druhém jsem se snažil velmi zjednodušeně shrnout výsledky výzkumu týkajícího se typického profilu pachatele masových vražd. V tomto třetím díle bude popsáno, jak je s těmito informacemi v současnosti nakládáno s cílem předcházet páchání dalších takových zločinů. Dále se zaměřím na existenci celé subkultury obdivovatelů pachatelů […]

Zahraničí

Masové vraždy 2-5 – Profil typického pachatele

Americká odborná literatura obvykle co do příčin masových vražd rozebírá tři různé možné důvody: obecná úroveň lékařské péče o psychicky narušené jedince, zbraňové zákony a americká fascinace násilím v zábavním průmyslu i v reálném životě. Američanů, kteří jsou vystaveni nedostatečné péči o svůj mentální stav, mají přístup ke zbraním a sledují zábavní průmysl adorující násilí je ale […]

Zahraničí

Masové vraždy 1-5 – statistické údaje zločinnosti

V následující sérii článků se budu věnovat otázce masových vražd v USA, a to především těch, které jsou páchány střelnou zbraní. Během posledních týdnů se na nás z médií sype sada článků a komentářů, podle nichž za masové vraždy v USA mohou zbraně. Podívejme se tedy na tento fenomén zblízka. V tomto prvním dílu se zaměřím na statistiky zločinnosti […]

Citát dne Zahraničí

Citát dne – Finger Weg: švýcarský zákon o zbraních pomoc EU nepotřebuje

Švýcarská iniciativa Finger Weg vom Schweizer Waffenrecht, připravující referendum o odmítnutí implementace zákazové směrnice: „EU se musí řídit principem subsidiarity: pomáhá, pokud musí. Švýcarská úprava nakládání se zbraněmi pomoct nepotřebuje, tak proč se do ní EU vměšuje? Počty střeleb, zbraní, obětí, nehod a zneužití zbraní hovoří jasně: naše legislativa funguje. Proč měnit něco, co se […]