Zahraničí

Švýcarsko: zahájení kampaně za referendum proti implementaci

Švýcarský parlament po krátkém ping pongu mezi komorami schválil implementaci zákazové směrnice. Celá věc tedy celkem předvídatelně směřuje k referendu o odmítnutí implementačního zákona. Odpůrci zákazové směrnice nyní zahájili kampaň proti implementaci. Pojďme si shrnout jejich hlavní argumenty pro referendum proti implementaci.

Foto: Iniciativa Finger Weg
Foto: Iniciativa Finger Weg

Švýcarsko a implementace:


Hlavní argumenty hnutí za referendum proti implementaci

Bezpráví

Zákazová směrnice nesplňuje kritérium vhodnosti, nezbytnosti ani přiměřenosti. Brusel svým postupem porušil jednu ze základních zásad právního státu: princip proporcionality. Odpor proti takové paragrafové perverzi měl být povinností, avšak spolková vláda přistoupila k smířlivosti na špatném místě. Než aby riskovali odpor Evropské unie, rozhodli se vláda a parlament podrobit zákonu, který neměl být nikdy přijat. Nejenže tím otupili vládu práva v naší zemi, ale také vstříc Bruselu vyvěsili bílou vlajku. Pokud se tomu neubráníme, všichni prohrajeme!

Zbytečnost

EU ospravedlňuje zákazovou směrnici potřebou podniknout kroky proti současné vlně teroru. Od samého počátku však nebyl ani jeden útok spáchán legální zbraní. V této souvislosti se dokonce i [vládní strany] CVP a FDP shodují, že nová úprava – která nemůže být provedena bez obrovského administrativního úsilí – je nevhodná k dosažení vytyčeného cíle. Je to k ničemu a ještě to je drahé? Tak takové experimenty si můžeme nechat ujít!

Nebezpečnost

Kantony přinesly toto varování – implementace zákazové směrnice způsobí lavinu byrokracie. Jednotlivé policejní jednotky na ni budou muset nejen vynaložit nespočet hodin strávených u psacího stolu, ale také obrovské náklady na zavádění informačních technologií. A protože Brusel rozkazuje, ale neplatí, celé by to šlo na účet opravdové policejní práce. Avšak směrnice naši bezpečnost sníží i v dalších směrech než jen skrz vytížení policie nesmysly. Jelikož činí z držení zbraní privilegium, povede k snížení počtu zbraní v domácnostech. Tím se ovšem sníží důležitý efekt odrazování zločinnosti, zejména v odlehlých oblastech. Takže to je k ničemu, a navíc je to ve prospěch zločinců? Tak to vážně raději ne!

Nešvýcarskost

Svoboda učí odpovědnosti. Kdo je tak svobodný jako my Švýcarky a Švýcaři, nepotřebuje mít paragrafy určené noty, jak žít. S novou směrnicí chce EU dokonce zakázat naše vojenské zbraně. Výsledek: zbraň domobrance by již nebyla zbraní občana, polní střelba by získala nádech pololegálnosti a při festivalu střelby bychom mládež odměňovali za schopnost zacházet se zbraní, kterou bychom vlastně ani vůbec neměli vlastnit. Pokud toto přijmeme, budeme k smíchu. Nejen celému světu, ale hlavně sami sobě!

Načasování

K zajištění referenda budou muset Švýcaři nyní získat 50.000 podpisů. Plánované datum pro jeho provedení je květen 2019.

Edit 6.1.2018: Zastánci referenda na přelomu roku ohlásili, že dosáhli potřebného počtu podpisů. Zdroj: 20 minuten.


Implementace zbraňové směrnice:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *