Zahraničí

Havaj: faktický zákaz nošení zbraní shledán protiústavním

George K. Young podal v roce 2011 dvě žádosti o povolení k nošení zbraně na místně příslušné policejní oddělení na Havaji. Podle zdejších zákonů může být povolení vydáno pouze “ve výjimečných případech, pokud žadatel prokáže důvod obavy z útoku na něj či jeho majetek.” Jde o další ze systémů založených na správním uvážení, které se v průběhu let zvrhly v de facto zákaz nošení zbraní. Pro běžné Havajany je licence naprosto nedostupná – fakticky se vydává pouze policistům a někdy také členům soukromých bezpečnostních služeb.

Havaj bude muset změnit své zákony a umožnit zákonadbalým občanům viditelné nošení zbraní pro sebeobranu. Foto: Lucio Eastman, Wikimedia

[…], právo lidu vlastnit a nosit zbraně nesmí být porušeno. (Z druhého dodatku ústavy USA)

George K. Young se tím ale nenechal zastavit a proti zamítnutí žádosti bojoval soudní cestou. V první instanci soud posvětil de facto zákaz vydávání povolení k nošení zbraní s odkazem na to, že druhý dodatek zaručuje pouze právo držet zbraně doma.

Young se nicméně soudil dále a řízení se dostalo před panel 9. odvolacího federálního soudu. Ten včera rozhodl poměrem hlasů 2:1 v tom smyslu, že druhý dodatek opravdu dává občanům právo nosit zbraně pro sebeobranu. Své závěry soud ještě dovedl dále, když říká, že druhý dodatek dává právo na viditelné nošení, ale nikoliv již na skryté.

Soud tímto rozhodnutím navázal na případ District of Columbia v. Heller, kterým Nejvyšší soud USA v roce 2008 zrušil zákaz držení krátkých zbraní platný ve Washingtonu D.C. V případu Heller šlo primárně o otázku možnosti vůbec vlastnit krátkou střelnou zbraň (a o související zákonný požadavek mít dlouhou zbraň doma uschovanou buďto rozebranou, nebo uzamčenou a nenabitou), přičemž soud jasně řekl, že druhý dodatek zaručuje právo držet zbraně pro osobní ochranu bez ohledu na jakékoliv spojení vlastníka s domobranou.

Jurisdikce jednotlivých federálních odvolacích soudů. Wikimedia

9. odvolací federální soud nyní tuto logiku promítl také do otázky práva na účinnou obranu mimo domov. Lze předpokládat, že se závěry rozsudku promítnou do práva na nošení zbraně na celém území jurisdikce tohoto soudu. Na zákonadbalé obyvatele dalších restriktivních států, jako je Maryland, New Jersey nebo New York City to ale zřejmě mít vliv nebude – ti budou ještě drahnou chvíli doplácet na dekády trvající neochotu Nejvyššího soudu rozhodovat věci týkající se držení zbraní.

Neochotu, která se brzy po jmenování druhého soudce Trumpem pravděpodobně změní.

Zdroje: The Hill, Hawaii News Now


Související:


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *