Vývoj změny počtu zbrojních průkazů a registrovaných zbraní.
Domácí

Zbraně v ČR: počet držitelů zbraní neroste

Asi jste to už také zaznamenali. V závislosti na míře úrody okurek se v mainstreamových médiích pravidelně, rok co rok, objevují zprávy o tom, že se Češi vyzbrojují, a jak roste počet držitelů zbraní. Tento závěr zdánlivě podporuje srovnání dat v několika posledních letech.

Pokud se však podíváme na trendy od konce komunistické totality, zjistíme, že realita je jiná. Co do změny počtu držitelů zbrojních průkazů jsou zřetelné především čtyři fáze:

 1. Vysoký nárůst počtu zbrojních průkazů na začátku devadesátých let.
 2. Stagnace v období první dekády po roce 2000.
 3. Postupný pokles v letech 2010-2013.
 4. Nárůst v roce 2016, který se ale už dál neopakuje.

Stejně tak co do změny počtu zbraní nedochází k žádným významným meziročním změnám. Od roku 2002 procentuálně přibývá přibližně stejně zbraní rok co rok, s výjimkou 2014. I v tomto roce ale nárůst procentuálně znamenal příbytek stejný jako v roce 2001.

Zatímco počet držitelů zbrojních průkazů už dvacet let kolísá kolem hladiny 300.000, počet legálních zbraní mezi těmito osobami kontinuálně roste. Proto příbytek 5% v roce 2001 znamenal přibližně 28tis nových zbraní, zatímco 5% v roce 2014 znamenalo přibližně 40tis nových zbraní.

Velmi mírné změny trendu počtu držitelů zbraní a počtu zbrojních průkazů jsou vidět především při zaměření se na posledních několik let.

Trend změny počtu držitelů zbrojních průkazů a zbraní po 2009.
Trend změny počtu držitelů zbrojních průkazů a zbraní po 2009.

Dlouhodobé statistiky nám poskytují následující závěry:

 1. Nejvíce držitelů bylo v roce 2001: celkem 321tis.
 2. Počet držitelů klesl k roku 2015 až na 292tis.
 3. Trend poklesu se zastavil v roce 2014.
 4. V roce 2016 došlo k mírnému nárůstu zpět k 300tis. Od té doby dochází k zanedbatelnému nárůstu.

K trendům v rámci jednotlivých kategorií se budu ve větším detailu věnovat v dalším článku.

Zdroj: Data po roce 2004 poskytnuta Policejním prezidiem ČR. Starší data vycházejí z informací zveřejněných na stránkách LEX.


Statistiky civilního držení zbraní v ČR


Edit 20.1.2019: Článek aktualizován o počty k 31.12.2018.

4 Replies to “Zbraně v ČR: počet držitelů zbraní neroste

   1. Dobrý den,
    Dobrá práce, děkuji. Dovolím si technickou připomínku. Použití procent v grafu je náročné na interpretaci. Procento vyjadřuje podíl ze základu, pokud se základy jednotlivých čísel liší, srovnáváte jen procentní body, můžete je postavit vedle sebe, ale rozdíl mezi hodnotami nemá jiný rozměr, než že jedna míra je vyšší, než druhá, procentní bod nemá základ. Pokud máte např. graf míry nezaměstnanosti v ČR, SR a pod., tak se čísla liší o procentní body, ne o procenta. 7% v ČR a v SR je jiný počet lidí, procenta mají různé základy, stejně jako počty ZP v jednotlivých letech.
    Rozumím logice Vašeho grafu, jen buďte opatrný, když s ním budete argumentovat. Graf v procentech lze interpretovat tak, že míry nárůstu počtu ZP/zbraní nejsou v jednotlivých letech vyšší než x%. Jako ilustrace dlouhodobého vývoje je to skvělé, ale je nutné mít po ruce i poslední graf. Meziročně jde o nárůst v “tisícech” ročně, co slabší jedince může uvádět do paniky i když vzhledem k absolutnímu počtu jde o mizivé procento a děje se tak už dlouhých 16 let…

 1. To že počet zbraní roste je jasné, lidé mají peníze, tak je chtějí utrácet za nové “hračky”. Zajímavá statistika by bylo věkové složení držitelů ZP. Z mého pozorování se tato aktivita (pro mě sport) omlazuje. Myslím, že z dlouhodobého hlediska bude počet ZP klesat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *