Vývoj změny počtu zbrojních průkazů a registrovaných zbraní.
Domácí

Zbraně v ČR: počet držitelů zbraní neroste

Asi jste to už také zaznamenali. V závislosti na míře úrody okurek se v mainstreamových médiích pravidelně, rok co rok, objevují zprávy o tom, že se Češi vyzbrojují, a jak roste počet držitelů zbraní. Tento závěr zdánlivě podporuje srovnání dat v několika posledních letech.

Pokud se však podíváme na trendy od konce komunistické totality, zjistíme, že realita je jiná. Co do změny počtu držitelů zbrojních průkazů jsou zřetelné především čtyři fáze:

  1. Vysoký nárůst počtu zbrojních průkazů na začátku devadesátých let.
  2. Stagnace v období první dekády po roce 2000.
  3. Postupný pokles v letech 2010-2013.
  4. Nárůst v roce 2016, který se ale už dál neopakuje.

Stejně tak co do změny počtu zbraní nedochází k žádným významným meziročním změnám. Od roku 2002 procentuálně přibývá přibližně stejně zbraní rok co rok, s výjimkou 2014. I v tomto roce ale nárůst procentuálně znamenal příbytek stejný jako v roce 2001.

Zatímco počet držitelů zbrojních průkazů už dvacet let kolísá kolem hladiny 300.000, počet legálních zbraní mezi těmito osobami kontinuálně roste. Proto příbytek 5% v roce 2001 znamenal přibližně 28tis nových zbraní, zatímco 5% v roce 2014 znamenalo přibližně 40tis nových zbraní.

Velmi mírné změny trendu počtu držitelů zbraní a počtu zbrojních průkazů jsou vidět především při zaměření se na posledních několik let.

Trend změny počtu držitelů zbrojních průkazů a zbraní po 2009.
Trend změny počtu držitelů zbrojních průkazů a zbraní po 2009.

Dlouhodobé statistiky nám poskytují následující závěry:

  1. Nejvíce držitelů bylo v roce 2001: celkem 321tis.
  2. Počet držitelů klesl k roku 2015 až na 292tis.
  3. Trend poklesu se zastavil v roce 2014.
  4. V roce 2016 došlo k mírnému nárůstu zpět k 300tis. Od té doby dochází k zanedbatelnému nárůstu.

K trendům v rámci jednotlivých kategorií se budu ve větším detailu věnovat v dalším článku.

Zdroj: Data po roce 2004 poskytnuta Policejním prezidiem ČR. Starší data vycházejí z informací zveřejněných na stránkách LEX.


Statistiky civilního držení zbraní v ČR


Edit 20.1.2019: Článek aktualizován o počty k 31.12.2018.

Sdílejte:

3 Replies to “Zbraně v ČR: počet držitelů zbraní neroste

  1. To že počet zbraní roste je jasné, lidé mají peníze, tak je chtějí utrácet za nové “hračky”. Zajímavá statistika by bylo věkové složení držitelů ZP. Z mého pozorování se tato aktivita (pro mě sport) omlazuje. Myslím, že z dlouhodobého hlediska bude počet ZP klesat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *