Celkový počet držitelů zbrojního průkazu pro účel lovu.
Domácí

Trendy civilního držení zbraní: ZP sk. C – myslivci

Počet držitelů zbrojních průkazů sk. C – pro účely lovu, vytrvale klesá. S ohledem na restriktivní komunistickou legislativu dříve myslivci představovali nejpočetnější skupinu držitelů. V devadesátých letech je co do četnosti přeskočili držitelé ZP pro účely ochrany života a majetku a v roce 2004 bylo poprvé více také sportovních střelců. Pokud se udrží i trend posledních let, tak lovce co do počtu brzy předčí také sběratelé.

Přesto v médiích v souvislosti s civilním držením zbraní stále převládá zažitá představa, že právě myslivec je typickým českým civilním držitelem zbraně.


Statistiky civilního držení zbraní v ČR


Specifika zbrojního průkazu sk. C – k loveckým účelům

Držitel může mít zbrojní průkaz vícero skupin. Níže uvedená specifika se tedy vztahují především na ty držitele, kteří současně nemají žádnou další skupinu zbrojního průkazu.

K hlavním specifikům zbrojního průkazu sk. C patří:

  • Vedle příslušníků obecních policií jde o jediné držitele, kteří mohou zbraně nosit viditelně. Jelikož strážníci mají uniformy, tak si věřejnost a média právě díky tomu zřejmě civilní držení zbraní spojují právě s myslivci.
  • Jde o druh průkazu, který je dostupný ihned po dovršení zletilosti; v případě žáků střední školy nebo středního odborného učiliště, v jehož osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, již od 16 let.
  • Z hlediska obtížnosti zkoušky odborné způsobilosti je na úrovni zbrojního průkazu pro účely sportu, tedy mezi lehčím sběratelským a obtížnějším sebeobranným.

Trend změny počtu držitelů

Až na mírné odchylky počet držitelů zbrojního průkazu sk. C dlouhodobě klesal. Pokles se zastavil až v roce 2014 – v polovině tohoto roku odpadla povinnost mít již při žádosti o vydání této kategorie zbrojního průkazu platný lovecký lístek. Tím se otevřela možnost žadatelům nejprve řešit splnění povinností dle zákona o zbraních, a následně až dle předpisů týkajících se lovu.

Především ale změna úpravy v roce 2014 znamená možnost pořídit si tuto kategorii “pro sichr” žadateli, kteří mají jiný primární motiv (sebeobrana nebo sport). A to prostě proto, aby nemuseli opakovat zkoušku odborné způsobilosti, kdyby se přece jen někdy v nejasné budoucnosti rozhodli stát se lovci.

Lze tedy předpokládat, že trend poklesu počtu praktikujících “myslivců” pokračuje, byť už není seznatelný ze samotných čísel týkajících se držitelů zbrojního průkazu sk. C.

Trend změny počtu myslivců.
Trend změny počtu myslivců.

Následující graf ukazuje přesnou změnu počtu v jednotlivých letech.

Změna počtu myslivců v jednotlivých letech.
Myslivci – změna počtů v jednotlivých letech.

Zdroj dat: Informace poskytnuté Policejním prezidiem ČR.


Související:


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *